ކ. މާލެ
|
11 ނޮވެންބަރ 2023 | ހޮނިހިރު 14:07
ކްރިކެޓް ވޯލްޑްކަޕް ބަލަން އެއް މިލިއަން މީހުން ވަންކަން ބުނެދޭން ނެރުނު ޕޯސްޓަރު
ކްރިކެޓް ވޯލްޑްކަޕް ބަލަން އެއް މިލިއަން މީހުން ވަންކަން ބުނެދޭން ނެރުނު ޕޯސްޓަރު
އައިސީސީ
ކްރިކެޓް ވޯލްޑްކަޕް
ކްރިކެޓް ވޯލްޑްކަޕް ބަލަން އެއް މިލިއަން މީހުން ވަދެއްޖެ
 
އެއް މިލިއަން ފަހަނައެޅީ ރޭ ސައުތު އެފްރިކާ އާއި އަފްގާނިސްތާން ކުޅުނު މެޗުން

އިންޑިޔާގައި ކުރިއަށްދާ ކްރިކެޓް ވޯލްޑްކަޕް ބަލަން މިހާތަނަށް އެއް މިލިއަން މީހުން ސްޓޭޑިއަމްތަކަށް ވަދެފި ކަމަށް ތަފާސް ހިސާބުތަކުން ދައްކައިފި އެވެ.

އިންޓަނޭޝަނަލް ކްރިކެޓް ކައުންސިލް (އައިސީސީ) އިން ބުނީ އިންޑިޔާގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ މުބާރާތުގެ މެޗުތައް ބަލަން ވަން މީހުންގެ އަދަދު އެއް މިލިއަން ފަހަނައެޅީ ރޭ ސައުތު އެފްރިކާ އާއި އަފްގާނިސްތާން ނަރެންދްރަ މޯދީ ސްޓޭޑިއަމްގައި ކުޅުނު މެޗާއެކުގައި ކަމަށެވެ.

އައިސީސީގެ ހެޑް އޮފް އިވެންޓްސް ކްރިސް ޓެޓްލޭ ބުނީ މިއީ ވަރަށް ބޮޑު ކާމިޔާބީއެއް ކަމަށާއި މުބާރާތުގެ ސެމީ ފައިނަލާއި ފައިނަލް މެޗު ނިމޭއިރު އިތުރު ރެކޯޑްތަކެއް ފެނުން އެކަށީގެންވާ ކަމަށެވެ.

Advertisement

އޭނާ ބުނީ އެއް މިލިއަން މީހުން ދަނޑަށް ވަނުމަކީ ކްރިކެޓްގެ ފޯރި އޮތް މިންވަރު ދައްކުވައިދޭ އަދަދެއް ކަމަށެވެ.

"މިއީ އެއް ދުވަހުގެ ކްރިކެޓަށް މީހުންގެ މެދުގައި އޮތް މަގުބޫލުކަން ދޭހަކޮށްދޭ ކަމަށް. އަދި މިއީ ކްރިކެޓް ވޯލްޑްކަޕަށް މީހުންގެ ޝައުގުވެރިކަން ހުރި މިންވަރު އެނގޭ ކަމެއް. މުބާރާތުގެ ނޮކްއައުޓް މެޗުތަކުގައި މިކަން އިތުރަށް ފެނިގެންދާނެ،" ޓެޓްލޭ ބުންޏެވެ.

މި މުބާރާތުގެ ސެމީ ފައިނަލުން މިހާތަނަށް ޖާގަ ހޯދާފައިވަނީ އިންޑިޔާ އާއި ދެކުނު އެފްރިކާ އާއި އޮސްޓްރޭލިޔާ އެވެ. ސެމީގެ ފަހު ޖާގައަށް ވާދަކުރަނީ ނިއުޒީލޭންޑާއި ޕާކިސްތާނެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް