ކ. މާލެ
|
16 ނޮވެންބަރ 2023 | ބުރާސްފަތި 09:19
ވިރާތު ކޯލީ އާއި ޓެންޑުލްކަރު
ވިރާތު ކޯލީ އާއި ޓެންޑުލްކަރު
ގޫގުލް
ކްރިކެޓް ވޯލްޑްކަޕް
ވިރާތު ކޯލީގެ ރެކޯޑާއެކު އިންޑިޔާ ފައިނަލަށް
 
މިއީ "ދެކެމުން އައި ހުވަފެން ހަގީގަތަށްވުން،": ވިރާތު ކޯލީ

ވިރާތު ކޯލީގެ ރެކޯޑާއެކު ކްރިކެޓް ވޯލްޑްކަޕުގެ ފައިނަލަށް އިންޑިޔާ ދަތުރުކޮށްފި އެވެ.

އަމިއްލަ ގައުމުގައި ކުޅެމުންދާ ވޯލްޑްކަޕުގެ ފައިނަލަށް އިންޑިޔާ ދިޔައީ އެންމެ ފަހުގެ ރަނައަޕް ނިއުޒީލޭންޑް 71 ލަނޑުން ބަލިކޮށްގެންނެވެ.

Advertisement

އިންޑިޔާއިން މި މެޗުގައި ފުރަތަމަ ބެޓްކޮށް 397 ލަނޑު ހެދި އެވެ. މީގެ ތެރޭގައި ކޯލީ ހެދި 113 ލަނޑު ވެސް ހިމެނެ އެވެ. މިއާއެކު އޭނާ ވެގެންދިޔައީ އެއް ދުވަހުގެ ކްރިކެޓްގައި އެންމެ ގިނައިން ސައްތަ ހަމަކުރި ކުޅުންތެރިޔާ އަށެވެ. އިއްޔެގެ މެޗަކީ އޭނާ 100 ލަނޑު ހަމަކުރި 50 ވަނަ މެޗެވެ. ކުރިން މި ރެކޯޑް އޮންނަނީ އިންޑިޔާގެ ބެޓްސްމަން ސަޗިން ޓެންޑުލްކަރު އަތުގަ އެވެ.

ވިރާތު ކޯލީ ބުނީ މިއީ "ދެކެމުން އައި ހުވަފެން ހަގީގަތަށްވުން،" ކަމަށެވެ.

އަހަރެންނަށް މީހަކު ފޮޓޯއެއްގައި ކުލަޖައްސަންދީފިނަމަ އަހަރެން ކުލަޖައްސާނީ މި ފޮޓޯގައި. އަހަރެންގެ ހަޔާތުގެ ލޯބިވެރިޔާ އެއިނީ މި މިމަންޒަރު ބަލަން. އަހަރެންގެ ކްރިކެޓް ހީރޯ ޓެންޑުލްކަރު އެއިނީ މި މެޗު ބަލަން. އެމީހުންނާއި ސަޕޯޓަރުންގެ ކުރިމަތީގައި 50 ވަނަ ފަހަރަށް ސައްތަ ހަމަކުރުމަކީ ވަރަށް ބޮޑު އުފަލެއް
ކޯލީ

އޭނާ ބުނީ ޓެންޑުލްކަރަކީ އިންޑިޔާގެ ކްރިކެޓާއި ދުނިޔޭގައި ބެޓިންގެ ރަސްގެފާނު ކަމަށާއި އޭނާ އަތުގައި އޮތް ރެކޯޑެއް ހޯދުމަކީ ވަރަށް އުނދަގޫކަމެއް ކަމަށެވެ.

ކްރިކެޓް ވޯލްޑްކަޕުގެ ފައިނަލުގައި އިންޑިޔާއާ ދެކޮޅަށް ނުކުންނާނީ ދެކުނު އެފްރިކާ އާއި އޮސްޓްރޭލިޔާ މިއަދު ބައްދަލުކޮށް މޮޅުވާ ގައުމެކެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް