ކ. މާލެ
|
13 ނޮވެންބަރ 2023 | ހޯމަ 10:25
ސްރީލަންކާ ކްރިކެޓް ޓީމް: އެ ގައުމު ވަނީ ސަސްޕެންޑްކޮށްފައި
ސްރީލަންކާ ކްރިކެޓް ޓީމް: އެ ގައުމު ވަނީ ސަސްޕެންޑްކޮށްފައި
އައިސީސީ
ކްރިކެޓް
ލަންކާއިން ސަސްޕެންޝަން އިސްތިއުނާފު ކުރަނީ
 
ލަންކާ ސަސްޕެންޑްކުރީ ކްރިކެޓް ބޯޑު، ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުން އުވާލުމުން

ދުނިޔޭގެ ކްރިކެޓް ޖަމިއްޔާ (އައިސީސީ)އިން ސްރީލަންކާ ސަސްޕެންޑްކުރުމުން އެކަން އިސްތިއުނާފު ކުރަން އެ ގައުމުން ނިންމައިފި އެވެ.

އައިސީސީން ލަންކާ ސަސްޕެންޑްކުރި އެ ގައުމުގެ ކްރިކެޓް ބޯޑު އުވާލައި، އައު އިންތިހާބެއް ބާއްވަން އިންޓަރިމް ކޮމިޓީއެއް ނަގަން ލަންކާގެ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުން ނިންމުމާ ގުޅިގެންނެވެ. މިކަމަކީ ލަންކާ ސަރުކާރާއި އިދިކޮޅު ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން ވެސް ބައިވެރިވެގެން ނިންމި ނިންމުމެކެވެ.

Advertisement

ލަންކާގެ ސްޕޯޓްސް މިނިސްޓަރު ރޯޝަން ރަނަސިންހާ ވިދާޅުވީ ލަންކާގެ ކްރިކެޓް ރަނގަޅު ކުރަން ސަރުކާރުން އަޅަމުންދާ ފިޔަވަޅުތަކަކީ ސިޔާސީ ކަމެއްނޫން ކަމަށެވެ.

އައިސީސީން ގައުމެއް ސަސްޕެންޑްކުރުމުގައި ބަލަންޖެހޭ ކަންތައްތަކެއް ހުރޭ. ސަސްޕެންޑްކުރީ އެއްވެސް ވަރަކަށް މަޝްވަރާނުކޮށް. މިއީ އެތިކަލް ކަމެއްނޫން. އެމީހުންނަށް ކިހިނެތް މިގޮތަށް އަހަރުމެންގެ ގައުމު ހުއްޓުވޭނީ
ރޯޝަން

ލަންކާގެ ޕާލިމެންޓުން މި ގޮތަށް ނިންމީ ފާއިތުވެދިޔަ ދެ އަހަރެއްހާ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ލަންކާގެ ކްރިކެޓްގެ ހާލަތު ދަށްވުމާއި މިހާރު ކުރިއަށްދާ ކްރިކެޓް ވޯލްޑްކަޕުން ދަށް ނަތީޖާތަކަކާއެކު ލަންކާ ކެޓުމުންނެވެ.

ލަންކާ ސަސްޕެންޑްކުރީ ކްރިކެޓް ބޯޑުގެ ރައީސް ޝައްމި ސިލްވާ އެކަމަށް އެދިވަޑައިގަތުމުން ކަމަށް ވަނީ ތުހުމަތުކޮށްފަ އެވެ. ނަމަވެސް އޭނާ ބުނީ ލަންކާގެ ސްޕޯޓްސް މިނިސްޓަރާއެކު ކްރިކެޓް ރަނގަޅު ކުރުމަށް އޭނާ އަށް މަސައްކަތް ކުރެވޭނެ ކަމަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް