ކ. މާލެ
|
10 ނޮވެންބަރ 2023 | ހުކުރު 22:05
ރައީސް ސާލިޙުގެ ދެކަނބަލުން
ރައީސް ސާލިޙުގެ ދެކަނބަލުން
ރާއްޖެއެމްވީ
ރިޔާސީ ގަނޑުވަރުން ބަދަލުވުން
ރައީސްގެ ދެކަނބަލުން ރިޔާސީ ގަނޑުވަރުން ބަދަލުވެ ވަޑައިގެންފި
 
ދެކަނބަލުން ދިރިއުޅުން ބަދަލުކުރައްވާފައިވަނީ މ.ސަނީއަށް

ރައީސް ޞާލިޙް ގެ ދެކަނބަލުން ރިޔާސީ ގަނޑުވަރު، މުލިއާގެއިން ބަދަލުވެ ވަޑައިގެންފިއެވެ.

ރައީސް އޮފީހުގެ ތަރުޖަމާނު މިއުވާން މުހައްމަދު ރާއްޖެއެމްވީއަށް ވިދާޅުވީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާޙިމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙުގެ ދެކަނބަލުން، ރިޔާސީ ގަނޑުވަރު، މުލިއާގެއިން ދިރިއުޅުން ބަދަލުކުރައްވައިފި ކަމަށެވެ.

އެނގިފައިވާގޮތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން ދިރިއުޅުއްވުން ބަދަލުކުރައްވާފައިވަނީ، އަނބިކަނބަލުން ފަޒްނާ އަޙުމަދުގެ އާއިލާ ދިރިއުޅުއްވަމުންގެންދަވާ މ.ސަނީއަށެވެ.

2018 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ކާމިޔާބު ކުރެއްވުމަށް ފަހު ނޮވެމްބަރު 17 ވަނަ ދުވަހު ހުވާކުރައްވާ ރައީސް ޞާލިޙުގެ ދެކަނބަލުން މުލީއާގެއަށް ބަދަލުވެވަޑައިގަތީ އެ މަހުގެ 30 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

ރިޔާސީ ގަނޑުވަރަކީ ރާއްޖޭގައި ރަސްރަސްކަލުން ދިރިއުޅުއްވި، އަދި މިހާރު ރައީސުން ދިރިއުޅުއްވުމަށް ޚާއްސަ ގަނޑުވަރެކެވެ.

ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ބަޖެޓަށް ދަތިވަނީ ހަމައެކަނި ރަށްރަށުގައި ކުރަން ފަށާފައިވާ މަޝްރޫއުތައް ކުރިއަށް ގެންދަން ޖެހުނީމަ: ސާލިޙު
ކަރޯކޭ ޖެއްސުމަކީ ރައީސްގެ އާއިލާއިން ކުރައްވާ ކަމެއް ނޫން ކަމަށް ވިދާޅުވި، ނަމަވެސް ދައުރުވާ ވީޑިއޯ އިން ފެންނަނީ ތަފާތު މަންޒަރެއް
މުލީއާގެ މަރާމާތު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރާނީ އެ އިމާރާތުގެ އަސްލަށް ގެއްލުން ނުވާ ގޮތަށް: ރައީސް އޮފީސް
ރައީސް މުލީއާގެއަށް ބަދަލުވެވަޑައިގަންނަވާނީ މަރާމާތުގެ މަސައްކަތް ނިމުމުން
ޖުމްހޫރީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ރައީސް މާދަމާ ޤައުމާ މުޚާޠަބު ކުރައްވަނީ
ދުޅަހެޔޮ ދިރިއުޅުމެއް ކުރިއެރުވުމުގައި ސަރުކާރާއި މުޖުތަމައުވެސް މިސާލު ދައްކަންޖެހޭ: ފަޒްނާ
ޔުނިސެފްގެ ރެޕްރެޒެންޓެޓިވް، ރައީސްގެ އަނބިކަނބަލުންގެ އަރިހަށް އިޙްތިރާމުގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި
އިސްރާއީލުން ހިންގާ ލާއިންސާނީ އަމަލުތައް ތަހުގީގުކޮށް، ފަލަސްތީނު ރައްޔިތުންނަށް އިންސާފު ހޯދައިދިނުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ގޮވާލައްވައިފި