ކ. މާލެ
|
9 ނޮވެންބަރ 2023 | ބުރާސްފަތި 17:35
މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން
މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ
ރާއްޖޭގެ ރުއްތަކަށް ފެތުރެމުންދާ ބަލި
ރާއްޖޭގެ ރުއްތަކަށް ފެތުރެމުންދާ ބައްޔާއި، ރުއްތަކުގެ އުފެއްދުންތެރިކަމާ ގުޅޭ މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފި
 
މިބައްދަލުވުމުގައި ކަމާގުޅުންހުރި ތަފާތު މުއައްސަސާތަކުން 54 ފަރާތެއް ބައިވެރިވި

ރާއްޖޭގެ ރުއްތަކަށް ފެތުރެމުންދާ ބައްޔާއި، ރުއްތަކުގެ އުފެއްދުންތެރިކަމާ ގުޅޭ މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފިއެވެ.

ރާއްޖޭގެ ރުއްތަކަށް މިހާރު ފެތުރެމުންދާ ބައްޔަކާ ގުޅިގެން އެބަލި ދެނެގަތުމަށާއި، ރާއްޖޭގެ ރުއްތަކުގެ އުފެއްދުންތެރިކަމަށް އާރޯކަމާއި، ކާށީގެ ޞިނާއަތަށް އިތުރަށް ދިރުން ގެނެސްދިނުމަށްޓަކައި ރުއްތަކުގެ ޙާލަތު ދެނެގަތުމަށް ފުޑް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ އޯރގަނައިޒޭޝަން (އެފް.އޭ.އޯ) ގެ ފަންނީ އެހީތެރިކަމާއެކީ  މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރއިން ހިންގާ މަޝްރޫއުގެ މަޞްލަޙަތުވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއް، 8 ނޮވެމްބަރު 2023 ގައި ބާއްވާފައެވެ.

Advertisement

މިބައްދަލުވުމުގައި ރާއްޖޭގެ ރުއްތަކަށް މިހާރު ފެތުރެމުންދާ ބައްޔާއި، އެބަލި ކޮންޓްރޯލުކުރުމަށް އަޅާނެ ފިޔަވަޅުތަކާއި، ރާއްޖޭގައި މިހާރު ހުރި ރުއްތަކުގެ އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ ޙާލަތާއި، ރުއް އިންދާ އާލާކުރާނެ ގޮތާއި، ރާއްޖޭގެ ރުކުގެ ޞިނާޢަތަށް އާރޯކަން ގެނައުމަށް ކުރެވެންހުރި ކަންކަމާއި، ކާށީގެ ވެލިއުއެޑެޑް އުފެއްދުންތަކާބެހޭ ގޮތުން FAO އިން މިމަޝްރޫޢަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ، ކަމާގުޅޭ ފަންނީ 3 މާހިރުން ވަނީ މަޢުލޫމާތުދީފައެވެ. މިބައްދަލުވުމުގައި ކަމާގުޅުންހުރި ތަފާތު މުއައްސަސާތަކުން 54 ފަރާތެއް ބައިވެރިވިއެވެ.

މިޓީމުން ވަނީ 18 އޯގަސްޓުން ސެޕްޓެންބަރު 05 އަށް ހއ، ހދ، ށ، ކ، އއ، އދ، ލ، ޏ، އައްޑޫސިޓީ އަށް ދަތުރުކޮށް، ރުއްތަކުން ސާމްޕަލް ނަގައިގެން ބަލީގެ ތަޙުލީލުކޮށްފައެވެ. މީގެއިތުރުން ރާއްޖޭގައި މިހާރު ހުރި ރުއްތަކުގެ ޙާލަތު ދިރާސާކޮށް، އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ މިންވަރު ދެނެގަނެ، ރާއްޖޭގެ ރުކުގެ ޞިނާޢަތަށް އާރޯކަން ގެނައުމަށް ކުރެވެންހުރި ކަންކަންވެސް ދެނެގަނެފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
100%
0%
0%
ކޮމެންޓް