ކ. މާލެ
|
8 ނޮވެންބަރ 2023 | ބުދަ 08:04
އޭސީސީ އާއި ކޭޕީކޭއާ ދެމެދު އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ކުރުމުގެ ތެރެއިން
އޭސީސީ އާއި ކޭޕީކޭއާ ދެމެދު އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ކުރުމުގެ ތެރެއިން
އޭސީސީ
ކޮރަޕްޝަނާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތް ކުރުން
އިންޑޮނޭޝިއާގެ ކޭޕީކޭއާއި އޭސީސީއާ ދެމެދު ކޮރަޕްޝަނާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތް ކުރަން ފަހުމުނާމާއެއްގައި ސޮއިކޮށްފި
 
އެކި ދާއިރާތަކުން މައުލޫމާތާއި، ތަމްރީނާއި، ތަޖުރިބާއާއި އެހީތެރިކަން ބަދަލުކޮށް ފޯރުކޮށްދޭނެ
 
ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށްތައް ތަހުގީގު ކުރުމުގައި އެއްބާރުލުން ދޭނެ

ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި ކޮރަޕްޝަނާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތްކުރުމަށް އެއްބާރުލުން ދިނުމުގެ ގޮތުން އިންޑޮނޭޝިއާގެ ކޮރަޕްޝަން އިރެޑިކޭޝަން ކޮމިޝަން (ކޭޕީކޭ) އާއި އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް (އޭސީސީ) އާ ދެމެދު ފަހުމުނާމާއެއްގައި ސޮއިކޮށްފިއެވެ. 

މި ފަހުމުނާމާގައި ސޮއިކުރީ މިހާރު ރާއްޖެވަޑައިގެން އުޅުއްވާ އިންޑޮނޭޝިއާގެ ކޭޕީކޭގެ އިސް ވެރިން ހިމެނޭ ވަފުދާއެކު އޭސީސީން އަންގާރަ ދުވަހު ބޭއްވި ރަސްމީ މަޝްވަރާތަކަށްފަހުގައެވެ. މި އެއްބަސްވުމުގައި އޭސީސީގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ އެ ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް އާދަމް ޝާމިލްއެވެ. އަދި ކޭޕީކޭގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ ވައިސް ޗެއަރމަން ނޫރުލް ޤުފްރާންއެވެ. 

މިއީ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށްތައް ތަހުގީގު ކުރުމުގައި އެއްބާރުލުން ދިނުމާއި، ފަންނީ އެހީތެރިކަން ބަދަލުކުރުމާއި، މުވައްޒަފުން ތަމްރީނުކުރުގެ އިތުރަށް ޕްރިވެންޝަންގެ މަސައްކަތްތަށް އިތުރުކޮށް، އެކި ދާއިރާތަކުން މައުލޫމާތާއި، ތަމްރީނާއި، ތަޖުރިބާއާއި އެހީތެރިކަން ބަދަލުކޮށް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ރަސްމީ ސިފައެއްގައި، ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ސޮއިކުރެވުނު އެއްބަސްވުމެއް ކަމަށް އޭސީސީން ބުނެއެވެ.

ކޭޕީކޭއާއި އޭސީސީގެ އިސްވެރިންގެ މެދުގައި ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި، ދެ ކޮމިޝަނުގެ މަސައްކަތްތައް ބައްޓަންވެފައިވާ ގޮތުގެ މައުލޫމާތާއި، ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކާއި ތަޖުރިބާ އަދި ގޮންޖެހުންތަކާމެދު މަޝްވަރާކުރިއެވެ.

އިންޑޮނޭޝިއާއިން ސްރީލަންކާ އާއި ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރުވެސް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި މި ބައްދަލުވުމުގައި އޭސީސީގެ ރައީސް އާދަމް ޝާމިލް ވަނީ ކޮރަޕްޝަނާ ދެކޮޅަށް ކޮމިޝަނުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން އެކި ޤައުމުތަކާއެކު ކޮމިޝަނުން މިހާރު މަސައްކަތްތަކެއް ފައްޓަވާފައިވާކަން ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ. އެގޮތުން ކުރެވޭ މަސައްކަތުގައި އިންޑޮނޭޝިއާގެ ކޭޕީކޭފަދަ އިދާރާތަކާއެކު މަސައްކަތްކޮށް ތަޖުރިބާ ލިބިގެންދާކަމީ އޭސީސީއަށް ލިބިގެންދާ ކުރިއެރުމެއްކަން އޭނާ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އަދި ދެފަރާތް ގުޅިގެން ކުރެވޭ މަސައްކަތުގައި ހެޔޮ ނަތީޖާ ފެންނަން ފަށާފައިވާކަން ވެސް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

އޭސީސީގެ ދައުވަތަކަށް މިމަހުގެ 6 އިން 9 އަށް އިންޑޮނޭޝިއާގެ ކޭޕީކޭގެ ވަފުދުން ކުރަމުންގެންދާ ޒިޔާރަތުގެ ތެރެއިން އިންޓެލިޖެންސް ބޭސްޑް އިންވެސްޓިގޭޝަން ޓްރެއިނިންތައް ދެ ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ކުރިއަށްގެންދިއުމަށްވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. ކޭޕީކޭގެ ތަޖުރިބާކާރު ބޭފުޅުން ކުރިއަށްގެންދާ އެ ޓްރެއިނިންގައި އިންޓެލިޖެންސް އަދި އިންވެސްޓިގޭޝަން ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ އެކި އިދާރާތަކުގެ މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވާނެ ކަމަށް އޭސީސީން ބުނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް