ކ. މާލެ
|
8 ނޮވެންބަރ 2023 | ބުދަ 05:50
ޖިރޫޑް މެޗުން މޮޅުކޮށްދިން ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު: ފޮޓޯ-ރޮއިޓަރސް
ޖިރޫޑް މެޗުން މޮޅުކޮށްދިން ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު: ފޮޓޯ-ރޮއިޓަރސް
ރޮއިޓާސް
ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގު
ޖިރޫޑް ގެ ލަނޑުން، އޭސީ މިލާނަށް މިސީޒަންގައި ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ފުރަތަމަ މޮޅު!
 
އޭސީ މިލާނުން ޕީއެސްޖީ ބަލިކުރީ 2-1 ން

އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ޕީއެސްޖީ ބަލިކޮށް, އޭސީ މިލާނުން މިސީޒަންގައި ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ފުރަތަމަ މޮޅު ހޯދައިފިއެވެ.

މޮޅެއް ނުލިބި ފުރަތަމަ ތިން މެޗު ނިންމާލަން ޖެހުނު, އޭސީ މިލާނުން ޕީއެސްޖީ ބަލިކުރީ 2-1 ނެވެ. މެޗުން މިލާނު މޮޅުކޮށްދިން ލަނޑު ޖެހީ ޖިރޫޑް އެވެ. އޭނާ ދެވަނަ ހާފް ފަށައިގެން ފަސްވަނަ މިނިޓްގައި ލަނޑު ޖެހީ ބޮލުންނެވެ. މެޗުގައި ފުރަތަމަ ލަނޑު ޖެހީ ޕީއެސްޖީންނެވެ. ޕީއެސްޖީއަށް ލީޑް ނަގައިދިނީ މާކީނިއޯސް ތަނަވަސްކޮށްދިން ފުރުޞަތެއްގައި ސްކްރިނިއާ އެވެ. އެކަމަކު ތިން މިނިޓްގެ ތެރޭގައި ރަފެއަލް ލެއާއޯ ލަނޑު ޖަހާ ނަތީޖާ ހަމަހަމަ ކޮށްދިނެވެ. އޭނާ ލަނޑުޖެހީ އޯވަހެޑް ކިކަކުންނެވެ.

Advertisement

މެޗުން ބަލިވުމުން ޕީއެސްޖީ އަށް ވަނީ އެއްވަނައިގައި އޮތުމުގރ ފުރުޞަތު ގެއްލި, ދެވަނަ އަށް ސޮއްސާލާފައެވެ. އެއީ ހަތަރު މެޗުން ހަ ޕޮއިންޓާއެކުއެވެ. އެއްވަނާގައި އޮތީ 2-0 ން ނިއުކާސަލް ޔުނައިޓެޑް ބަލިކުރި ބޮރޫޝިޔާ ޑޯޓްމަންޑެވެ. އެއީ ހަތް ޕޮއިންޓާއެކު އެވެ. ނިއުކާސަލް އޮތީ ހަތަރު ޕޮއިންޓާއެކު ފުލުގައެވެ. ތިންވަނާގައި އޭސީ މިލާން އޮތީ ފަސް ޕޮއިންޓާއެކުއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް