ކ. މާލެ
|
6 ނޮވެންބަރ 2023 | ހޯމަ 13:26
ފަތުރުވެރިން ޒިޔާރަތްކުރުން
ފަތުރުވެރިން ޒިޔާރަތްކުރުން
ވިޒިޓް މޯލްޑިވްސް
ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަން
އޮކްޓޫބަރު މަހު ރާއްޖެއަށް އެންމެ ގިނަ ފަތުރުވެރިން ޒިޔާރަތްކޮށްފައި ވަނީ ޗައިނާއިން
 
އިނގިރޭސިވިލާތުން 13،615 ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެ އައި
 
މިދިޔަ މަހު 159،141 ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެ އައި

ފާއިތުވި އޮކްޓޫބަރު މަހު ރާއްޖެއަށް އެންމެ ގިނަ ފަތުރުވެރިން ޒިޔާރަތްކޮށްފައި ވަނީ ޗައިނާއިން ކަމަށް އިމިގްރޭޝަންގެ ތަފާސްހިސާބުތަކުން ދައްކައިފިއެވެ.

އިމިގްރޭޝަންގެ ތަފާސްހިސާބުތަކުން އެނގޭ ގޮތުގައި މިދިޔަ މަހު 159،141 ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެ އައެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ޗައިނާއިން 17،406 ފަތުރުވެރިން ވަނީ ރާއްޖެ އައިސްފައެވެ. މީގެ އިތުރުން އެވަރެޖްކޮށް ކޮންމެ ދުވަހަކު ރާއްޖެ އަށް އަންނަނީ 5،134 ފަތުރުވެރިންކަމަށް އެ ތަފާސްހިސާބުތަކުން ހާމަވެއެވެ. އޮކްޓޫބަރު މަހުގެ ނިޔަލަށް ރާއްޖެ ޒިޔާރަތްކުރި ޖުމްލަ ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދު 1.5 މިލިއަނަށް ވަނީ އަރާފައެވެ.

ފާއިތުވި އަހަރުތަކާއި އަޅާ ކިޔާނަމަ މިއީ މިދިޔަ އަހަރުގެ މި މުއްދަތަށް ވުރެ 13 ޕަސެންޓު އިތުރު އަދަދެކެވެ. ޗައިނާ ފިޔަވައި މިދިޔަ އޮކްޓޯބަރު މަހު އެންމެ ގިނައިން ފަތުރުވެރިން އައި ޤައުމުތަކަށް ބަލާއިރު ރަޝިއާއިން 17،032 ފަތުރުވެރިން، ޖަރުމަން ވިލާތުން 15،973 ފަތުރުވެރިން، އިންޑިއާ އިން 14،664 ފަތުރުވެރިން އަދި އިނގިރޭސިވިލާތުން 13،615 ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެ އައެވެ.

މިހާރު އެންމެ ގިނަ އަދަދެއްގެ ފަތުރުވެރިން އަންނަނީ ޗައިނާއިން ނަމަވެސް، މި އަހަރު އެންމެ ގިނަ އަަދަދެއްގެ ފަތުރުވެރިން އައިސްފައި ވަނީ ރަޝިއާ އިންނެވެ. ތިން ވަނަ އަށް އެންމެ ގިނަ ފަތުރުވެރިން އައިސްފައި ވަނީ އިންޑިއާ އިންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް