ކ. މާލެ
|
5 ނޮވެންބަރ 2023 | އާދީއްތަ 04:01
މެޗުގައި ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު ޕީއެސްޖީގެ ކުޅުންތެރިން އުފާ ފާޅުކުރަނީ
މެޗުގައި ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު ޕީއެސްޖީގެ ކުޅުންތެރިން އުފާ ފާޅުކުރަނީ
ރޮއިޓާރސް
ފްރާންސް ލީގު
މޮންޓްޕެލިއޭ ބަލިކޮށް ޕީއެސްޖީ އެއް ވަނައިގައި
 
މޮޅާއެކު ޕީއެސްޖީ އެއް ވަނައިގައި އޮތީ މިހާތަނަށް ކުޅުނު 11 މެޗުން 24 ޕޮއިންޓު ހޯދައިގެން

ފްރާންސް ލީގުގައި މޮންޓްޕެލިއޭ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުން މޮޅުވެ، އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ޕެރިސް ސެއިންޓް ޖާމަން (ޕީއެސްޖީ) އިން ލީގު ތާވަލްގެ އެއް ވަނަ އަށް ޖެހިލައިފި އެވެ.

ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ ޕީއެސްޖީގެ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މެޗު އެ ޓީމުން ކާމިޔާބު ކުރީ 3-0 އިންނެވެ. މެޗުގެ ފުރަތަމަ ހާފުގައި ޕީއެސްޖީން އެއް ލަނޑު ޖެހިއިރު، އަނެއް ދެ ލަނޑު ވެސް އެ ޓީމުން ޖެހީ ދެ ވަނަ ހާފުގަ އެވެ.

މެޗު ފަށައިގެން 10 ވަނަ މިނެޓުގައި ޕީއެސްޖީ އަށް ލީޑު ނަަގައިދިނީ ލީ ކަން އިން އެވެ. އޭނާ އެ ލަނޑު ޖެހީ މޮރޮކޯގެ ޑިފެންޑަރު އަޝްރަފް ހަކީމީ ތަނަވަސްކޮށްދިން ފުރުސަތެއްގަ އެވެ. ދެ ވަނަ ހާފު ފަށައިގެން މެޗުގެ 58 ވަނަ މިނެޓުގައި ޕީއެސްޖީގެ ދެ ވަނަ ލަނޑު ޖެހީ ޒުވާން ކުޅުންތެރިޔާ ވަރޭން ޒައިރް އެމެރީ އެވެ. އޭނާ ލަނޑު ޖަހަން ފުރުސަތު ތަނަވަސްކޮށްދިނީ ފްރާންސްގެ އޮސްމާން ޑެމްބެލޭ އެވެ. މެޗުގައި ޕީއެސްޖީގެ ތިން ވަނަ ލަނޑު 66 ވަނަ މިނެޓުގައި ޖެހީ ވިޓީނިއާ އެވެ. އޭނާ ލަނޑު ޖަހަން ފުރުސަތު ތަނަވަސްކޮށްދިނީ ވެސް ހަކީމީ އެވެ.

މޮޅާއެކު ޕީއެސްޖީ އެއް ވަނައިގައި އޮތީ މިހާތަނަށް ކުޅުނު 11 މެޗުން 24 ޕޮއިންޓު ހޯދައިގެންނެވެ. ޕީއެސްޖީ އަށް ވުރެ އެއް މެޗު މަދުން ކުޅެގެން ދެ ވަނައިގައި ނީސް އަށް ލިބެނީ 22 ޕޮއިންޓެވެ. މެޗުގެ އަދަދު ހަމަކޮށްގެން އެއް ވަނަ އަށް އެރުމުގެ ފުރުސަތު ނީސް އަށް އޮންނާނެ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް