ކ. މާލެ
|
4 ނޮވެންބަރ 2023 | ހޮނިހިރު 06:30
އެމެރިކާގެ ސެކްރެޓަރީ އޮފް ސްޓޭޓް އެންޓަނީ ބްލިންކެން މީގެ ކުރިންވެސް އަރަބި ގިނަ ލީޑަރުންނާ ވަނީ ބައްދަލު ކުރައްވާފައި
އެމެރިކާގެ ސެކްރެޓަރީ އޮފް ސްޓޭޓް އެންޓަނީ ބްލިންކެން މީގެ ކުރިންވެސް އަރަބި ގިނަ ލީޑަރުންނާ ވަނީ ބައްދަލު ކުރައްވާފައި
ރޮއިޓާސް
އަރަބި ލީޑަރުންނާއި ބްލިންކެން ބައްދަލު ކުރެއްވުން
ޣައްޒާގެ މައްސަލާގައި އުރުދުންގައި ތިބި އަރަބި ޑިޕްލޮމެޓުންނާ ބްލިންކެން ބައްދަލުކުރައްވަނީ
އިސްރާއީލާ ގުޅުން ކަނޑާލުމާއި މެދު އަރަބި ލީޑަރުންގެ މެދުގައި ވަނީ ޚިޔާލު ތަފާތުވެފައި

އިސްރާއީލާއި ހަމާސްގެ ހަމަލާތަކާ ބެހޭ ގޮތުން އެމެރިކާގެ ސެކްރެޓަރީ އޮފް ސްޓޭޓް އެންޓަނީ ބްލިންކެން ހޮނިހިރު ދުވަހު އުރުދުންގައި އަރަބި ފަސް ގައުމެއްގެ ހާރިޖީ ވަޒީރުންނާ ބައްދަލުކުރައްވަން ނިންމަވައިފި އެވެ.

އުރުދުން، މިސްރު، ސައުދީ އަރަބިއްޔާ، ޔުނައިޓެޑް އަރަބް އެމިރޭޓްސް އަދި ގަތަރުގެ އިސް ޑިޕްލޮމެޓުން އައްމާންގައި ބްލިންކެންއާ އެކު މަޝްވަރާ ކުރެއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ސަރަހައްދީ ސަލާމަތަށް މިހާރު ކުރިމަތިވެފައިވާ ނުރައްކަލުގެ ސަބަބުން ކުރިމަތިވާ ހަމަނުޖެހުންތަކާ ގުޅޭ ގޮތުންނެވެ.

އުރުދުންގެ ޚާރިޖީ ވުޒާރާއިން ބުނީ ފަލަސްތީނު އޮތޯރިޓީގެ މަންދޫބެއް ވެސް ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާނެ ކަމަށެވެ. މިއީ އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ ކުރީކޮޅު ހަނގުރާމަފެށި ފަހުން ނުފޫޒުގަދަ އަރަބި އޮފިޝަލުންނާ ބަޔަކާ ބްލިންކެން އަމިއްލަފުޅަށް ބައްދަލުކުރައްވާ ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.

މި އެއްވުމަކީ ޣައްޒާގެ ހަމަނުޖެހުންތަކުގެ ސަބަބުން މެދުއިރުމަތީގައި އިތުރު ބޮޑެތި ހަމަނުޖެހުންތަކެއް އުފެދިދާނެ ކަމުގެ ބިރު ބޮޑުވެފައިވާ މިންވަރު ދައްކުވައިދޭ ކަމެކެވެ. ހަނގުރާމަ ހުއްޓާލުމުގެ މަސައްކަތް ތައް ހުއްޓިފައި އޮތުމުން، އެމެރިކާއިން އުއްމީދު ކުރަނީ ސަރަހައްދީ ގާތް ބައިވެރިންނަށް ހައްލު ހޯދައިދެވޭނެ ކަމަށެވެ.

ނަމަވެސް އިސްރާއީލާ މެދު އަރަބި ގައުމުތަކުގެ މެދުގައި ބައިބައިވުންތައް އުފެދިފައިވާއިރު، އޭގެ ތެރެއިން ބައެއް ގައުމުތަކުން ދާދި ފަހުން ވަނީ ގުޅުން ތައް އާންމުކޮށްފަ އެވެ. އިސްރާއީލުން ޣައްޒާއަށް ދެމުންދާ ހަމަލާތައް ހުއްޓުވުމަށް އިސްރާއީލަށް ޕްރެޝަރު ކުރުމާ މެދު އަރަބި ޤައުމުތައް އިއްތިފާގުނުވާ ކަމަށް ބައެއްރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ.

ހުސްވި އޮކްޓޯބަރ 7 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން އިސްރާއީލުން ޣައްޒާއަށް ދެމުންދާ ހަމަލާތަކުގެ ސަބަބުން ފަލަސްތީނުގެ 9000 ށްވުރެ ގިނަމީހުން ވަނީ ޝަހީދުވެފައެވެ. އަދި މިފަހަކަށްއައިސް އިސްރާއީލްގެ ހަމަލާތައް ހޮސްޕިޓަލްތަކަށް އަމާޒުކޮށްފައިވާތީ ޣައްޒާގެ 16 ހޮސްޕިޓަލެއްގެ ޚިދުމަތް މިހާރުވަނީ އެއްކޮށް މެދު ކެނޑިފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
- ކޮމެންޓް