ކ. މާލެ
|
3 ނޮވެންބަރ 2023 | ހުކުރު 12:04
ޗެލްސީގެ ކޯޗު ޕޮޗެޓީނޯ
ޗެލްސީގެ ކޯޗު ޕޮޗެޓީނޯ
ރޮއިޓާސް
ޓޮޓެންހަމް
ޕޮޗެޓީނޯ އަށް އޮތީ އިހްތިރާމް، ގާޑް އޮފް އޮނާއެއް ނުދޭނެ
 
މިއީ ޓޮޓެންހަމުން ދިޔަ ފަހުން އެ ޓީމާ ދެކޮޅަށް ޕޮޗެޓީނޯ ނުކުންނަ ފުރަތަމަ ފަހަރު

ޗެލްސީގެ ދަނޑަށް ޓޮޓެމްހަމްގެ ކުރީގެ ކޯޗު މައުރީސިއޯ ޕޮޗެޓީނޯ އެނބުރި އަންނައިރު އޭނާ އަށް އިހްތިރާމް ދިނަސް ގާޑްއޮޕް އޮނާއެއް ނުދޭނެ ކަމަށް ކޯޗު އެންޖޭ ޕޮސްޓެކޮގްލޫ ބުނެފި އެވެ.

ޗެލްސީ އާއި ޓޮޓެންހަމް މާދަމާ ކުޅޭ މެޗަކީ ހަތަރު އަހަރާއި ބަޔަށް ފަހު ޓީމު ދޫކޮށްދިޔަ ފަހުން ޓޮޓެމްހަމާ ދެކޮޅަށް ޕޮޗެޓީނޯ ނުކުންނަ ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.

Advertisement

ޕޮޗެޓީނޯ ވަނީ އޭނާގެ ކޯޗުކަމުގައި ޕްރެމިއާ ލީގުގެ ގަދަ ހަތަރެއްގެ ތެރޭގައި ޓޮޓެންހަމް ބާއްވައިދީ ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފައިނަލްގައި ވެސް ކުޅެފަ އެވެ. މިހެންވެ އޭނާ އަށް ސަޕޯޓަރުންގެ މެދުގައި ވަރަށް ބޮޑު މަގުބޫލުކަމެއް އެބައޮތެވެ. އޭނާ އަށް ފަހު ޓީމާ ހަވާލުވި އެއްވެސް ކޯޗަކަށް ޓޮޓެމްހަމް ހަމަޔަކަށް އަޅުވާނުލެވި ނަތީޖާ ދިޔައީ ދަށަށެވެ. ނަމަވެސް ޕޮސްޓެކޮގްލޫ ހަވާލުވިފަހުން މި ސީޒަނުގައި ޓޮޓެމްހަމް ދަނީ ލީގަށް ވާދަކުރަން ފަށައިފަ އެވެ.

މާދަމާގެ މެޗާ ބެހޭ ގޮތުން ވާހަކަ ދައްކަމުން ޕޮސްޓެކޮގްލޫ ބުނީ ޕޮޗެޓީނޯއާއެކު މަސައްކަތް ކުރި މީހުން ޓޮޓެންހަމުގައި އަދިވެސް އެބައޮތް ކަމަށާއި އެއިން ކޮންމެ މީހެއްގެ ހިތުގައި ވެސް އޭނާ އަށް އޮތީ އިހްތިރާމް ކަމަށެވެ.

އޭނާ އަށް ވަރަށް ބޮޑު އިހްތިރާމެއް ލިބޭނެ. ސަޕޯޓަރުން ވެސް އެކަން ކުރާނެ. އަދި އިހްތިރާމް ކުރުމަށް އަހަރެން އެދެން. އެކަމަކު ގާޑް އޮފް އޮނާއެއް ނުލިބޭނެ. އެފަދަ ކަމެއް ވެސް ނުކުރާނެ. ސަބަބަކީ އަހަރުމެން މޮޅުވާން ބޭނުންވާ މެޗެއް މިއީ
ޕޮސްޓެކޮގްލޫ

މި ވަގުތު ޓޮޓެންހަމް އޮތީ 26 ޕޮއިންޓާއެކު ލީގު ތާވަލުގެ އެއްވަނާގަ އެވެ. ޗެލްސީ އޮތީ ކޮންމެ ޓީމެއް 10 މެޗު ކުޅުނުއިރު 12 ޕޮއިންޓާއެކު 11 ވަނާގަ އެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް