ކ. މާލެ
|
1 ނޮވެންބަރ 2023 | ބުދަ 07:29
އިންޓަ މިއާމީގެ ކުޅުންތެރިން މެސީ އަށް މަރުޙަބާ ކިޔަނީ
އިންޓަ މިއާމީގެ ކުޅުންތެރިން މެސީ އަށް މަރުޙަބާ ކިޔަނީ
ރޮއިޓާރސް
އިންޓަ މިއާމީ
މެސީގެ ތާރީޚީ ކާމިޔާބީ އިންޓަ މިއާމީގެ ކުޅުންތެރިން ފާހަގަކޮށްފި
 
އިންޓަ މިއާމީގެ ކޯޗާއި، ކޯޗިން އޮފިޝަލުންގެ އިތުރުން ކުޅުންތެރިން ހިމެނޭހެން ވަނީ މެސީ އަށް މަރުޙަބާ ކިޔައި، ހިތްވަރު ދީފައި

މޭޖާ ލީގު ސޮކާ (އެމެރިކާ ލީގު)ގެ އިންޓަ މިއާމީ އަށް ކުޅެމުން އަންނަ އާޖެންޓީނާގެ ކެޕްޓަން ލިއޮނަލް މެސީ ހޯދި ތާރީޚީ ކާމިޔާބީ، އިންޓަ މިއާމީގެ ކުޅުންތެރިން ފާހަގަކޮށްފި އެވެ.

ހޯމަ ދުވަހުގެ ރޭ މެސީ ވަނީ، ފްރާންސް ފުޓުބޯޅަ އިން ދުނިޔޭގެ އެންމެ މޮޅު ފުޓުބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔާ އަށް ދެމުން އަންނަ ބެލޮންޑިއޯ އެވޯޑު އަށް ވަނަ ފަހަރަށް ޙާސިލްކޮށްފަ އެވެ. މިއީ މެސީގެ ކެރިއަރުގައި އޭނާ އަށް ލިބުނު ޚާއްސަ ޝަރަފެކެވެ. މެސީ އަކީ އެންމެ ގިނަ އިން ބެލޮންޑިއޯ އެވޯޑު ހާސިލް ކުރި ކުޅުންތެރިޔާ އެވެ.

ފްރާންސްގެ ވެރި ރަށް ޕެރިހުގައި އޮތް ޚާއްސަ ރަސްމިއްޔާތުގައި މެސީ އަށް ބެލޮންޑިއޯ އެވޯޑު ހަވާލު ކުރީ އޭނާ ކުޅެމުން އަންނަ އިންޓަ މިއާމީގެ އެއް ހިއްސާދާރު ކަމަށްވާ، އިންގްލެންޑުގެ ޤައުމީ ޓީމުގެ ކުރީގެ ކެޕްޓަން ޑޭވިޑް ބެކަމް އެވެ. އެ ރަސްމިއްޔާތަށްފަހު އަންގާރަ ދުވަހު މެސީ ވަނީ އެނބުރި މިއާމީ އަށް އައިސްފަ އެވެ. އެއާއެކު އިންޓަ މިއާމީގެ ކުޅުންތެރިން ވަނީ މެސީ އަށް ހޫނު މަރުޙަބާއެއް ކިޔައިފަ އެވެ. އިންޓަ މިއާމީގެ ކޯޗާއި، ކޯޗިން އޮފިޝަލުންގެ އިތުރުން ކުޅުންތެރިން ހިމެނޭހެން ވަނީ މެސީ އަށް މަރުޙަބާ ކިޔައި، ހިތްވަރު ދީފަ އެވެ. އަދި އަށް ނަންބަރު ދައްކުވައިދޭ ނިޝާނެއްގައި ކުޅުންތެރިން ވަނީ ސޮއި ކޮށްފަ އެވެ.

Advertisement

މެސީގެ ކާމިޔާބީ އިންޓަ މިއާމީގެ ކުޅުންތެރިން ފާހަގަކޮށްފައިވާއިރު، އެ ކާމިޔާބީ ކުލަބުގެ ފަރާތުން ކުލަގަދަކޮށް ފާހަގަ ކުރާނެ ކަމަށް ބެކަމް ވަނީ ބުނެފަ އެވެ. އޭނާ ބުނީ އިންޓަ މިއާމީގައި މެސީ ހުއްޓާ އޭނާ އަށް ބެލޮންޑިއޯ އެވޯޑު ލިބުމަކީ ވަރަށް ޚާއްސަ ޝަރަފެއް ކަމަށެވެ.

މެސީ ވަނީ 2009، 2010، 2011، 2012، 2015، 2019، 2021 އަދި 2023 ގައި ބެލޮންޑިއޯ ހާސިލްކޮށްފަ އެވެ. މިއަހަރުގެ ބެލޮންޑިއޯ އެވޯޑު މެސީ ހާސިލްކުރީ ސްޕެއިންގެ ރޮޑްރީ، ބެލްޖިއަމްގެ ކެވިން ޑި ބްރޭނާ، ނޯވޭގެ އާލިން ހާލަންޑް، އަދި ފްރާންސްގެ ކީލިއަން އެމްބާޕޭއާ ވާދަކޮށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް