ކ. މާލެ
|
30 އޮކްޓޯބަރ 2023 | ހޯމަ 11:21
ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު
ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު
ހާރިޖީ ވުޒާރާ
ރާއްޖެ-ތުރުކީގެ ގުޅުން
ރާއްޖެއާއި ތުރުކީގެ ގުޅުން ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ވެސް ވަރުގަދަވާނެ: މިނިސްޓަރު ޝާހިދު
 
ދުނިޔޭގެ ގިނަ ގައުމުތަކާއެކު ޑިޕްލޮމެޓިކް ގުޅުން ވަނީ ގާއިމްކޮށްފައި
 
ތުރުކީއާއި ރާއްޖެއާ ދެމެދު އޮތް ތާރީޚީ އަދި ގާތް ގުޅުން ފާއިތުވި އަހަރުތަކުގެ ތެރޭގައިވަނީ އިތުރަށް ބަދަހިވެފައި

ރާއްޖެއާއި ތުރުކީގެ ގުޅުން ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ވެސް ވަރުގަދަވާނެ ކަމަށް ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މިނިސްޓަރު ޝާހިދު ވަނީ އާދިއްތަ ދުވަހު ތުރުކީގެ ޖުމްހޫރީ ދުވަހުގެ ތަހުނިޔާއާއި މުބާރިކުބާދީ ތުރުކީގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު ހާކާން ފިދާން އާއި ތުރުކީގެ އެންމެހައި ރައްޔިތުންނަށް ވަނީ ފޮނުއްވާފައެވެ.

Advertisement

ތުރުކީއާއި ގުޅޭގޮތުން މިނިސްޓަރު ޝާހިދު ވިދާޅުވީ ތުރުކީއާއި ރާއްޖެއާ ދެމެދު އޮތް ތާރީޚީ އަދި ގާތް ގުޅުން ފާއިތުވި އަހަރުތަކުގެ ތެރޭގައިވަނީ އިތުރަށް ބަދަހިވެފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި މިގުޅުން ކުރިއަށް އޮތް ތާނގައި ވެސް ވަރުގަދަވެގެންދާނެ ކަމަށް ޔަގީންކުރާ ކަމަށް މިނިސްޓަރު ޝާހިދު ވިދާޅުވިއެވެ.

ކުރިއަށް އޮތް އަހަރުތަކުގައި ވެސް ތުރުކީއާއި ރާއްޖޭގެ ގުޅުން ވަރުގަދަވާނެ ކަމަށް މިނިސްޓަރު ޝާހިދު ވިދާޅުވެފައިވާއިރު، އެމަނިކުފާނު ގެންދަވަނީ ދުނިޔޭގެ ގިނަ ގައުމުތަކާއެކު ޑިޕްލޮމެޓިކް ގުޅުން ގާއިމް ކުރައްވަމުންނެވެ. މިސަރުކާރުގައި އެންމެ ބޮޑު އަހަންމިއްޔަތުކަމެއް ދީގެން ކުރި މަސައްކަތަކީ ދުނިޔޭގެ ހުރިހާ ގައުމަކާއެކު ޑިޕްލޮމެޓިކް ގުޅުން ގާއިމުކޮށް ގުޅުން ބަދަހިކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކަމަށް މިނިސްޓަރު ޝާހިދު ވިދާޅުވިއެވެ.

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހު ވެރިކަމާއި ހަވާލުވެވަޑައިގެންނެވިއިރު ރާއްޖެ އޮތީ ބައިނަލްއަގްވާމީ މަސްރަހުގައި ވަރަށް ބޮޑަށް ބާކީވެފައެވެ. އެހެންކަމުން ރައީސް ސާލިހުގެ ސަރުކާރުގެ ފުރަތަމަ މަސައްކަތަކަށްވީ ބައިނަލްއަގްވާމީ މުޖުތަމައުގައި ރާއްޖެއާމެދު އޮތް ތަސައްވަރު ބަދަލުކުރުމެވެ. ކުރެވުނު މަސައްކަތުން މިއަދު މިސަރަހައްދުގައި އެންމެ ބާރު ގަދަ ޕާސްޕޯޓް އޮތީ ދިވެހިންގެ އަތުގައިކަމަށް ވެސް ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ބުނެއެވެ. އަދި 95 ގައުމަކަށް ކުރިން ވިސާނެތި ދިވެހި ޕާސްޕޯޓުގައި ދަތުރުކުރެވޭނެ ކަމަށް މިނިސްޓްރީން ބުނެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
އިންސާނީ އެހީގެ އިންތިޒާރުގައި ތިބި އާންމުންނަށް ދިން ހަމަލާތަކުން ދޭހަވަނީ ޣައްޒާގެ މުޅި އާބާދީ ދޮވެލުމުގެ ވިސްނުން ގެންގުޅޭކަން: ތުރުކީ
މި ސަރުކާރު ވެރިކަމަށް އައުމަށްފަހު ފެންނަނީ ކުރިން އަޅުވާފައި އޮތް ފިލްމެއް، އަލުން އެ ފިލްމު ބަލާކަށް ދިވެހިން ބޭނުމެއްނުވޭ - ޝާހިދު
އެމްޑީޕީ ސަރުކާރުގައި އޮތަސް އަދި އިދިކޮޅުގަ އޮތަސް މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީ ލިބެންވާނީ އެމްޑީޕީއަށް: ޝާހިދު
ސަރުކާރުން ހެސްކިޔާފައި ބޭރު ޤައުމުތަކަށް ދަތުރުކުރާއިރު، ރައްޔިތުންނަށް ދަތުރުތަކާ ގުޅޭ މައުލޫމާތުތައް ކުރަނީ ސިއްރު: ޝާހިދު
މިސަރުކާރުވަނީ ގައުމު، ފާލުން ނައްޓުވާލާފައި ކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ރައީސް ވިދާޅުވެއްޖެ
ރަމަޟާން މަހު މަޖިލިސް އިންތިހާބު ބޭއްވުމުގެ ބޭނުމަކީ، އެތައް ބަޔެއްގެ ވޯޓުލުމުގެ ހައްގު ނިގުޅައިގަތުން: ޝާހިދު
ޕާޓީގެ ރައީސްކަމުގައި ޝާހިދު ހުންނަވައިގެން ގައުމާއި ރައްޔިތުންނަށް އަގުހުރި މަސައްކަތްތަކެއް ކުރައްވާނެކަމުގެ ޔަގީންކަން އެބައޮތް: ރައީސް ޞާލިޙު
އިންތިޚާބަކާއި ނުލާ އެމްޑީޕީގެ ރައީސްކަމަށް ޝާހިދު