ކ. މާލެ
|
26 އޮކްޓޯބަރ 2023 | ބުރާސްފަތި 13:17
ކްރިމިނަލް ކޯޓު
ކްރިމިނަލް ކޯޓު
އަވަސް
ކުޑަ ކުއްޖަކަށް އަނިޔާކުރި މައްސަލައެއް
ކުޑަ ކުއްޖަކަށް އަނިޔާކުރިކަމުގެ ތުހުމަތުގައި މެއިޑެއް ހައްޔަރުކޮށްފި
 
އޭނާގެ ބަންދަށް ވަނީ 15 ދުވަސް ޖަހާފައި
 
ހައްޔަރުކުރީ 22 އަހަރުގެ އަންހެނެއް

ކުޑަ ކުއްޖަކަށް އަނިޔާކުރިކަމުގެ ތުހުމަތުގައި މެއިޑެއް ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ މާލޭގެ ގެއެއްގައި ގެންގުޅޭ އިންޑިއާ މީހަކު އެގޭގެ ކުޑަ ކުއްޖަކަށް އަނިޔާކުރި މައްސަލައެއް 24 އޮކްޓޫބަރުވީ އަންގާރަ ދުވަހު ރިޕޯޓުކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން 22 އަހަރުގެ އަންހެނަކު ވަނީ ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި އޭނާގެ ބަންދާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރުމުން 15 ދުވަހަށް ބަނދުގައި ބެހެއްޓުމަށް 25 އޮކްޓޫބަރު 2023 ވަނަ ދުވަހު ކޯޓުން އަމުރުކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

Advertisement

މިމައްސަލަ ފުލުހުން ދަނީ ތަހުގީގު ކުރަމުންނެވެ.

ކުޑަކުދިންނާއި ގުޅުންހުރި މައްސަލަތަކަކީ ކަމާބެހޭ މުއައްސަސާތަކުން ޚާއްސަ ސަމާލުކަމެއްދީގެން ތަހުގީގު ކުރަމުންދާ މައްސަލަތަކެކެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް