ކ. މާލެ
|
25 އޮކްޓޯބަރ 2023 | ބުދަ 08:43
ފޮރިން މިނިސްޓަރ އަބްދުﷲ ޝާހިދު
ފޮރިން މިނިސްޓަރ އަބްދުﷲ ޝާހިދު
ފޮރިން މިނިސްޓްރީ
ބަންގްލަދޭޝްގައި ހިނގި ރޭލު އެކްސިޑެންޓް
ބަންގްލަދޭޝްގައި ހިނގި ރޭލު އެކްސިޑެންޓާއި ގުޅިގެން މިނިސްޓަރު ޝާހިދު ތައުޒިޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
 
ރޭލު އެކްސިޑެންޓްގައި 17 މީހުން މަރުވެ، 100 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ޒަޚަމްވި
 
ރާއްޖޭން ބަންގްލަދޭޝްއާއެކު ތިބިކަމުގެ ޔަގީންކަން ދެއްވި

ބަންގްލަދޭޝްގައި ދެ ރޭލު ޖެހި ހިނގި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓްގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ މީހުން މަރުވުމާއި ގުޅިގެން ރާއްޖޭގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު ތައުޒިޔާ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މިނިސްޓަރު ޝާހިދު ވިދާޅުވީ ބަންގްލަދޭޝްގައި ހިނގި ރޭލު އެކްސިޑެންޓްގައި 17 މީހުން މަރުވެ، 100 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ޒަޚަމްވި ޚަބަރު އެއްސެވީ ފުން ހިތާމައާއެކު ކަމަށެވެ. މި ދަތި ދަނޑިވަޅުގައި ދިވެހިރާއްޖޭން ބަންގްލަދޭޝްއާއެކު ތިބިކަމުގެ ޔަގީންކަން މިނިސްޓަރު ޝާހިދު ދެއްވިއެވެ.

Advertisement

މީގެ އިތުރުން މިނިސްޓަރު ޝާހިދު ވަނީ މަރުވި މީހުންގެ އާއިލާތަކަށް ތައުޒިޔާ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ބަންގްލަދޭޝްގެ އިރުއުތުރުގައިވާ ރަށެއްގައި ދަތުރު ކުރަމުން ދިޔަ ދެ ރޭލު ޖެހި ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި 17 މީހުން މަރުވެފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓުތަކުން ބުނެއެވެ. އަދި އިތުރު މީހުންގެ ހަށިގަނޑުތައް ހޯދުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށާއި، މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު އިތުރުވާނެ ކަމަށް ބެލެވެއެވެ. އަދި 100 ށްވުރެ ގިނަ މީހުން ވަނީ ޒަހަމްވެފައެވެ.

މި އެކްސިޑެންޓް ހިނގާފައިވަނީ ބަންގްލަދޭޝްގެ ވެރިރަށް ޑާކާގެ އިރު އުތުރުން 80 ކިލޯމީޓަރު ދުރުގައި އޮންނަ ބައިރާބުގައި މުދާ އުފުލާ ރޭލެއް ފަސިންޖަރު ރޭލެއްގައި ޖެހިގެންނެވެ. މިހާދިސާ ހިނގަން މެދުވެރިވި ސަބަބު އަދި މިހާތަނަށް ދެނެގަނެވިފައި ނުވާއިރު، ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން ދަނީ މި އެކްސިޑެންްޓް އިތުރަށް ތަހުގީގު ކުރަމުންނެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ބަންގްލާދޭޝްގެ އުސް އިމާރާތެއްގައި އަލިފާން ރޯވުމުގެ ސަބަބުން 43 މީހުން މަރުވެއްޖެ
މި ސަރުކާރު ވެރިކަމަށް އައުމަށްފަހު ފެންނަނީ ކުރިން އަޅުވާފައި އޮތް ފިލްމެއް، އަލުން އެ ފިލްމު ބަލާކަށް ދިވެހިން ބޭނުމެއްނުވޭ - ޝާހިދު
އެމްޑީޕީ ސަރުކާރުގައި އޮތަސް އަދި އިދިކޮޅުގަ އޮތަސް މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީ ލިބެންވާނީ އެމްޑީޕީއަށް: ޝާހިދު
ސަރުކާރުން ހެސްކިޔާފައި ބޭރު ޤައުމުތަކަށް ދަތުރުކުރާއިރު، ރައްޔިތުންނަށް ދަތުރުތަކާ ގުޅޭ މައުލޫމާތުތައް ކުރަނީ ސިއްރު: ޝާހިދު
މިސަރުކާރުވަނީ ގައުމު، ފާލުން ނައްޓުވާލާފައި ކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ރައީސް ވިދާޅުވެއްޖެ
ރަމަޟާން މަހު މަޖިލިސް އިންތިހާބު ބޭއްވުމުގެ ބޭނުމަކީ، އެތައް ބަޔެއްގެ ވޯޓުލުމުގެ ހައްގު ނިގުޅައިގަތުން: ޝާހިދު
ޕާޓީގެ ރައީސްކަމުގައި ޝާހިދު ހުންނަވައިގެން ގައުމާއި ރައްޔިތުންނަށް އަގުހުރި މަސައްކަތްތަކެއް ކުރައްވާނެކަމުގެ ޔަގީންކަން އެބައޮތް: ރައީސް ޞާލިޙު
އިންތިޚާބަކާއި ނުލާ އެމްޑީޕީގެ ރައީސްކަމަށް ޝާހިދު