ކ. މާލެ
|
24 އޮކްޓޯބަރ 2023 | އަންގާރަ 10:41
އާސެނަލްގެ ކޯޗު މިކޭލް އާޓެޓާ
އާސެނަލްގެ ކޯޗު މިކޭލް އާޓެޓާ
ރޮއިޓާސް
ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގު
ކައި ހަވާޓްޒް ގެނައީ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ތަޖުރިބާ ހުރުމުން: އާޓެޓާ
 
ޚާއްސަކޮށް ހަވާޓްޒްގެ ޒުވާން އުމުރުގައި އޭނާގެ ކިބައިގައި ހުރި ފެންވަރާއި، ހުނަރަކީ އަދަދުތަކުން ފެންނަން ހުރި ކަންކަން

އާސެނަލުން ޖަރުމަނުގެ ފޯވާޑް ކައި ހަވާޓްޒް ހޯދީ، ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ތަޖުރިބާ އޭނާގެ ކިބައިގައި ހުުރުމުން ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު މިކޭލް އާޓެޓާ ބުނެފި އެވެ.

އާޓެޓާ މިހެން ބުނީ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި ރަށުން ބޭރުގައި ސެވިއްޔާއާ ދެކޮޅަށް ނިކުންނަ މެޗުގެ ކުރިން ވާހަކަ ދައްކަމުންނެވެ. އާޓެޓާ ބުނީ، ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ތަޖުރިބާ އަކީ ހަވާޓްޒް ގެންނަން ބޭނުންވި އެއް ސަބަބު ކަމަށެވެ. ޚާއްސަކޮށް ހަވާޓްޒްގެ ޒުވާން އުމުރުގައި އޭނާގެ ކިބައިގައި ހުރި ފެންވަރާއި، ހުނަރަކީ އަދަދުތަކުން ފެންނަން ހުރި ކަންކަން ކަމަށް އާޓެޓާ ވަނީ ފާހަގަކޮށްފަ އެވެ. އާސެނަލަށް ބަދަލުވުމަށް ފަހު ވެސް އޭނާ އަންނަނީ އެކި ކަންކަން ރަނގަޅު ކުރަމުންކަން ފާހަގަކޮށް އާޓެޓާ ބުނީ، އޭނާ އަކީ އާސެނަލުން ބޭނުންވާ ފެންވަރުގެ، މޮޅު ކުޅުންތެރިޔެއް ކަމަށެވެ.

އިތުރަށް އާޓެޓާ ބުނީ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި އާސެނަލް ހިމެނިފައި އޮތް ގްރޫޕުގައި އޮތް ކޮންމެ ޓީމަކީ ވެސް ވަރަށް ހަމަހަމަ ޓީމެއް ކަމަށެވެ. އެއީ ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ހޯދުން އުނދަގޫވާ ސަބަބެއް ކަމަށާއި، މުބާރާތް ވާދަވެރި ވަނީ ވެސް ކޮންމެ ޓީމެއް ވެސް މޮޅު ޓީމަކަށް ވުމުން ކަމަށް އާޓެޓާ ވަނީ ބުނެފަ އެވެ. އެކަން ފާހަގަ ކުރަމުން އާޓެޓާ ބުނީ ރަށުން ބޭރުގައި ސެވިއްޔާއާ ދެކޮޅަށް ނިކުންނައިރު، އެ ޓީމަކީ ޔޫރަޕުގެ މުބާރާތްތަކުގައި ތަޖުރިބާ ހުރި އަދި ފެންވަރު ސާބިތު ކޮށްދީފައިވާ ޓީމެއް ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން ސެވިއްޔާއާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗު ކާމިޔާބު ކުރުމަށްޓަކައި، ކުރެވެން ހުރި ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ކުރާނެ ކަމަށް ވެސް އާޓެޓާ ބުންޏެވެ.

ސެވިއްޔާގެ ދަނޑުގައި އާސެނަލުން އެ ޓީމާ ދެކޮޅަށް ނިކުންނާނީ އަންގާރަ ދުވަހުގެ ރޭ ދަންވަރު ރާއްޖެ ގަޑިން 12 ޖަހާއިރު އެވެ. އެ މެޗަށް ނިކުންނައިރު، އާސެނަލް އޮތީ ގްރޫޕް ބީގެ ދެ ވަނައިގަ އެވެ. ސެވިއްޔާ އޮތީ މި ގްރޫޕްގެ ތިން ވަނައިގަ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް