ކ. މާލެ
|
23 އޮކްޓޯބަރ 2023 | ހޯމަ 05:30
ޕީއެސްޖީގެ ކޯޗު އެންރީކޭ އަދި ޑެމްބެލޭ
ޕީއެސްޖީގެ ކޯޗު އެންރީކޭ އަދި ޑެމްބެލޭ
ރޮއިޓާސް
ޕީއެސްޖީ
ޑެމްބެލޭ އަންނަނީ ކުރިއެރުންތަކެއް ހޯދަމުން: އެންރީކޭ
 
މިހާތަނަށް ޕީއެސްޖީ ގައި ޑެމްބެލޭ އަށް ލަނޑެއް ޖެހިފައި ނުވި ނަމަވެސް، އެންރީކޭ ދެކޭ ގޮތުގައި އެއީ މައްސަލައެއް ނޫން

ފްރާންސްގެ ޕެރިސް ސެއިންޓް ޖާމަން (ޕީއެސްޖީ) އަށް ކުޅެމުން އަންނަ އޮސްމާން ޑެމްބެލޭ އަންނަނީ ކުރިއެރުންތަކެއް ހޯދަމުން ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ލުއިސް އެންރީކޭ ބުނެފި އެވެ.

ސްޕެއިންގެ ބާސެލޯނާ ދޫކޮށް ޑެމްބެލޭ ޕީއެސްޖީ އަށް ބަދަލުވީ މިދިޔަ އޯގަސްޓު މަހުގެ ތެރޭގަ އެވެ. ނަަމަވެސް ޕީއެސްޖީ އަށް ބަދަލުވީ ފަހުން މިހާތަނަށް އެ ޓީމަށް ލަނޑެއް ޖަހައިދެވިފައި ނުވާތީ، ބައެއް ފަރާތްތަކުން އަންނަނީ ޑެމްބެލޭ އަށް ފާޑު ކިޔަމުންނެވެ.

ފްރާންސް ލީގުގައި އެންމެ ފަހުން ޕީއެސްޖީން ކުޅުނު މެޗުގައި ޑެމްބެލޭ ވަނީ ބަދަލު ކުޅުންތެރިޔެއްގެ ގޮތުގައި ކުޅެފަ އެވެ. އެ މެޗަށްފަހު ވާހަކަ ދައްކަމުން އެންރީކޭ ބުނީ، އޭނާގެ ނަޒަރުގައި ޑެމްބެލޭ އަކީ ވަރަށް ތަފާތު ކުޅުންތެރިޔެއް ކަމަށެވެ. މިހާތަނަށް ޕީއެސްޖީ ގައި ޑެމްބެލޭ އަށް ލަނޑެއް ޖެހިފައި ނުވި ނަމަވެސް، އެންރީކޭ ދެކޭ ގޮތުގައި އެއީ މައްސަލައެއް ނޫނެވެ. އެކަން ފާހަގަކޮށް އެންރީކޭ ބުނީ، ޑެމްބެލޭ އަކީ މެޗުގެ ތެރެއިން އިދިކޮޅު ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިންގެ އުކުޅުތައް ދެނެގަނެ، އަމިއްލަ ޓީމުގެ އެހެން ކުޅުންތެރިންނަށް ފުރުސަތު ތަނަވަސްކޮށްދޭ ކުޅުންތެރިޔެއް ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން އެންރީކޭ ބުނީ ޑެމްބެލޭ އަންނަނީ ކަންކަން ރަނގަޅު ކުރަމުން ކަމަށާއި، އެކަން ޓީމުގެ ފަރިތަކުރުންތަކާއި، މެޗުތަކުން ވެސް ފެންނަ ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން ދެމެހެއްޓެނެވި ގޮތެއްގައި އަބަދު އެކަންކަން ފެންނަން ދުވަސްކޮޅެއް ނަގާނެ ކަމުގައި އެންރީކޭ ބުންޏެވެ. އިތުރަށް އޭނާ ބުނީ ޑެމްބެލޭއާ މެދު އެއްވެސް ކަންބޮޑުވުމެެއް ނެތް ކަމަށާއި، އޭނާ ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި ތަފާތު ދައްކާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން އޮތް ކަމަށެވެ.

ބާސެލޯނާ ދޫކޮށް ޑެމްބެލޭ ޕީއެސްޖީ އަށް ބަދަލުވީ ފަސް އަހަރު ދުވަހުގެ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުންނެވެ. އެ ކުލަބާއެކު އޭނާ ސޮއި ކޮށްފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވާނީ 2028 ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށެވެ. ޕީއެސްޖީން ޑެމްބެލޭ ހޯދީ ބާސެލޯނާ އިން ވެސް އޭނާ ބަހައްޓަން މަސައްކަތް ކުރަމުން ދަނިކޮށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް