ކ. މާލެ
|
22 އޮކްޓޯބަރ 2023 | އާދީއްތަ 06:09
ރައިސް އާސެނަލްގެ ފުރަތަމަ ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު: ފޮޓޯ-ރޮއިޓަރސް
ރައިސް އާސެނަލްގެ ފުރަތަމަ ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު: ފޮޓޯ-ރޮއިޓަރސް
ރޮއިޓާސް
އިނގިރޭސި ޕްރިމިއަރ ލީގު
ޗެލްސީ ކައިރިން އާސެނަލް ސަލާމަތްވީ ފަހު ވަގުތު
 
މެޗު އެއްވަރުވީ 2-2 ން

ޗެލްސީ ފުރަތަމަ ދެ ލަނޑު ޖަހާ މޮޅުވާން ދަނިކޮށް, އާސެނަލްއިން ފަހުވަގުތު އެއްވަރުކޮށް ޕޮއިންޓެއް ހޯދައިފިއެވެ.

އިނގިރޭސި ޕްރިމިއަރ ލީގުގައި ޗެލްސީގެ ދަނޑުގައި ދެޓީމް ވާދަކުރި މެޗު ނިމުނީ އެއްވަރު ވެގެންނެވެ. މެޗުގައި ފުރަތަމަ ދެ ލަނޑުވެސް ޖެހީ ޗެލްސީންނެވެ. ފުރަތަމަ ލަނޑު ލިބުނު ޕެނަލްޓީއަކުން ޖެހީ ސިޓީން ޗެލްސީއަށް ގެނައި ކޯލް ޕަލްމާއެވެ. އެއީ އޭރިޔާ ތެރެއިން ވިލިއަމް ސަލިބާ އަތުގައި ޖެހުމުން ދިން ޕެނަލްޓީއެކެވެ. ރެފްރީ ޕެނަލްޓީ ދިނީ ވީއޭއާރުން ބެލުމަށްފަހުއެވެ. ޕެނަލްޓީއަށް ފަހުވެސް ކޯލް ޕަލްމާ އަށް ރަނުގެ ފުރުޞަތެއް ލިބުނެވެ. ވަރަށް ރަނގަޅަށް އޭނާ ފޮނުވާލި ބޯޅަ ދިޔައީ ގޮލް އަރިމަތިން ކުޑަ ތަންކޮޅެއް ބޭރަށެވެ. ޗެލްސީގެ ދެވަނަ ލަނޑަކީ އޭރިޔާގެ އަރިމަތިން މުޑްރީކް ޖެހި ހިތްގައިމު ލަނޑެކެވެ. ކީޕަރު ބޯމަތިން އޭނާ ފޮނުވާލި ބޯޅަ ތަތްވީ އަރިމަތީ ދާގަނޑަށެވެ. މިއީ މިސީޒަންގައި ޗެލްސީއަށް ބަދަލުވި ޔުކްރެއިން މިޑްފީލްޑަރ ޗެލްސީގެ ދަނޑުގައި ޖެހި ފުރަތަމަ ލަނޑެވެ.

މެޗުގައި އާސެނަލްއިން ފުރަތަމަ ލަނޑެއް ޖަހާ ހޯދީ 77 ވަނަ މިނިޓްގައެވެ. ޑެކްލައިން ރައިސް ފޮނުވާލި ބޯޅަ ގޯލަށް ވަނުމުގައި ކީޕަރު ރޮބާޓް ސަންޗޭޒްގެ މިސްޓޭކް ބޮޑެވެ. ލީގުގައި މިސީޒަންގައި އަދި ބަލިނުވެ އޮތް އާސެނަލް ސަލާމަތްވީ މެޗު ނިމެން ހަ މިނިޓަށް ވެފައިވަނިކޮށް ޓްރޮސާޑް ޖެހި ލަނޑުންނެވެ. ބުކަޔޯ ސަކާ ނެގި ހުރަސް އޭނާ ގޯލަކަށް ބަދަލުކޮށްލީ ބަދަލަކަށް ނިކުމެވެ.

މެޗުން މޮޅުވެ ތާވަލްގެ އެއްވަނަ ލިބެން އޮތް ނަމަވެސް, މެޗު އެއްވަރުވުމުން އާސެނަލް އޮތީ ދެވަނާގައެވެ. އެއީ އެއްވަނާގައި އޮތް ޗެމްޕިއަން މެންޗެސްޓަރ ސިޓީއާ އެއް އަދަދަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނަސް ފައިދާ ގޯލުގެ ތަފާތުންނެވެ. ދެޓީމްވެސް އޮތީ 21 ޕޮއިންޓާއެކުއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް