ކ. މާލެ
|
22 އޮކްޓޯބަރ 2023 | އާދީއްތަ 05:34
ބާސެލޯނާ އަށް ކުޅެމުން އަންނަ ފްރެންކީ ޑި ޔޯން
ބާސެލޯނާ އަށް ކުޅެމުން އަންނަ ފްރެންކީ ޑި ޔޯން
ރޮއިޓާސް
ބާސެލޯނާ
100 މިލިއަން ޔޫރޯ އަށް ޑި ޔޯން ވިއްކާލުމުގެ ފުރުސަތު އޮތް: ލަޕޯޓާ
 
ބާސެލޯނާ އިން އެކަން ޤަބޫލު ނުކުރީ އެ ކުލަބުގެ މުހިންމު ކުޅުންތެރިޔަކު ދޫކޮށްލަން ބޭނުންނުވާތީ

ބާސެލޯނާ އަށް ކުޅެމުން އަންނަ ނެދަލެންޑްްސްގެ މިޑްފީލްޑަރު ފްރެންކީ ޑި ޔޯން ބޮޑު އަގެއްގައި ވިއްކާލުމުގެ ފުރުސަތު އޮތް ކަމަށް އެ ކުލަބުގެ ރައީސް ޖޯން ލަޕޯޓާ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

ލަޕޯޓާ މިހެން ވިދާޅުވީ ބާސެލޯނާގައި ޑި ޔޯންގެ ކުރިމަގާ ގުޅޭ ގޮތުން ވާހަކަ ދައްކަވަމުންނެވެ. އޭނާ ވިދާޅުވީ، 100 މިލިއަން ޔޫރޯ އަށް ޑި ޔޯން ވިއްކާލުމުގެ ފުރުސަތު ބާސެލޯނާ އަށް އޮތް ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ބާސެލޯނާ އިން އެކަން ޤަބޫލު ނުކުރީ އެ ކުލަބުގެ މުހިންމު ކުޅުންތެރިޔަކު ދޫކޮށްލަން ބޭނުންނުވާތީ ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ. އިތުރަށް އޭނާ ވިދާޅުވީ، ޑި ޔޯން އަކީ ބާސެލޯނާ އަށް މުހިންމު ކުޅުންތެރިޔެއްކަން ސާބިތު ވަނީ އެ ކުލަބުގައި އޭނާ ދައްކަމުން އަންނަ ކުޅުމުގެ ސަބަބުން ކަމަށެވެ. ޚާއްސަކޮށް ބާސެލޯނާ އިން ކާމިޔާބަށް ވާސިލްވުމަށް ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތުގައި ޑި ޔޯން އިސް ރޯލެއް އަދާކުރާ ކަމަށް ވެސް އެނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

އަޔެކްސްގައި ހުރުމަށްފަހު ޑި ޔޯން ބާސެލޯނާ އަށް ބަދަލުވީ 2019 ވަނަ އަހަރު އެވެ. އެ ފަހަރު އެ ކުލަބާއެކު އޭނާ ވަނީ ފަސް އަހަރު ދުވަހުގެ އެއްބަަސްވުމެއްގައި ސޮއި ކޮށްފަ އެވެ. ނަމަވެސް އޭގެ ފަހުން އޭނާ ވަނީ އިތުރު ދެ އަހަރަށް އެ ކުލަބުގެ އެއްބަސްވުން އައު ކޮށްފަ އެވެ. އެހެންކަމުން އެންމެ ފަހުން ބާސެލޯނާ އާއެކު ޑި ޔޯން ސޮއި ކޮށްފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވާނީ 2026 ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށެވެ. ބާސެލޯނާ އިން ބޭނުންވަނީ ދިގު މުއްދަތަކަށް ޑި ޔޯން އެކުލަބުގައި ބަހައްޓާށެވެ. އެހެންކަމުން އަނެއްކާ ވެސް އޭނާގެ އެއްބަަސްވުން އައު ކުރުމަށް ބާސެލޯނާ އިން އަންނަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ.

ޑި ޔޯން ވަނީ މިހާތަނަށް ބާސެލޯނާ އަށް ކުޅެދިން 190 މެޗުން 16 ލަނޑު ޖަހައިފަ އެވެ. އެ ކުލަބާއެކު އޭނާ ވަނީ ސްޕެނިޝް ލީގު، ކޮޕާ ޑެލް ރޭ އަދި ސްޕެނިޝް ސުޕަ ކަޕް ކާމިޔާބުކޮށްފަ އެވެ. ބާސެލޯނާގެ ކޯޗު ޒަވީ ހެނާންޑޭޒް އެންމެ އިސްކަން ދެމުން އަންނަ ކުޅުންތެރިންގެ ތެރޭގައި ޑި ޔޯން ހިމެނެ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް