ކ. މާލެ
|
21 އޮކްޓޯބަރ 2023 | ހޮނިހިރު 21:17
2018 ވަނަ އަހަރުގެ އެފްއޭކަޕް ފައިނަލްގެ ކުރިން ބޮބީ ޗާލްޓަން: ފޮޓޯ-ރޮއިޓަރސް
2018 ވަނަ އަހަރުގެ އެފްއޭކަޕް ފައިނަލްގެ ކުރިން ބޮބީ ޗާލްޓަން: ފޮޓޯ-ރޮއިޓަރސް
ރޮއިޓާސް
ބޮބީ ޗާލްޓަން މަރުވުން
އިނގިރޭސި ފުޓްބޯޅަ ލެޖެންޑް ސަރ ބޮބީ ޗާލްޓަން މަރުވެއްޖެ
 
މަރުވީ 86 އަހަރުގައި

އިނގިރޭސި ގައުމީ ޓީމާއި, މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑްގެ ވެސް ލެޖެންޑް ސަރ ބޮބީ ޗާލްޓަން މަރުވެއްޖެއެވެ.

ހޮނިހިރު ދުވަހު ހެނދުނު ބޮބީ ޗާލްޓަން މަރުވިއިރު އުމުރަކީ 86 އަހަރެވެ. އޭނާ މަރުވީ އާއިލާއާއެކު ވަގުތު ހޭދަކުރަމުން ދަނިކޮށެވެ. ބޮޑު ބައްޔަކަށް އޭނާ ފަރުވާ ހޯދަމުންދާކަން 2020 ވަނަ އަހަރު ނޮވެންބަރު މަހު އިއުލާންކުރިއެވެ. ބޮބީ ޗާލްޓަން އަކީ 1966 ވަނަ އަހަރު އިނގިރޭސިން ވަރލްޑް ކަޕް ހޯދި އިރު އެޓީމްގެ ތަރިއެކެވެ. އޭނާ ވަނީ އިނގިރޭސި ގައުމީ ޓީމަށް 106 މެޗު ކުޅެ 49 ލަނޑު ޖަހާފައެވެ. އެއީ އޭރުގެ ރެކޯޑެކެވެ.

17 އަހަރުގައި މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑާއެކު ފެށި ފުޓްބޯޅަ ކެރިއަރުގައި އެކްލަބާއެކު ތިން ލީގު ތަށި ހޯދިއެވެ. އަދި ޔޫރަޕިއަން ކަޕާއި އެފްއޭކަޕްވެސް ހޯދިއެވެ. ބޮބީ ޗާލްޓަން މަރުވުމާ ގުޅިގެން އޭނާގެ އާއިލާއިން ބުނީ މިވަގުތު އާއިލާގެ ޕްރައިވަސީއަށް ހުރިހާ ފަރާތްތަކުންވެސް އިހުތިރާމް ކުރުމަށް އެދޭކަމަށެވެ. އަދި މިދިޔަ މުއްދަތުގައި ބޮބީ ޗާލްޓަން އަށް އަޅާލި, އެހީތެރިވި ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށާއި, ސަޕޯރޓްކުރި ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށްވެސް ޝުކުރު އަދާކުރާކަމަށެވެ.

ބޮބީ ޗާލްޓަންގެ ކްލަބް މެންޗެސްޓަރ ޔުނއިޓެޑުން އޭނާ ސިފަކުރީ އެކްލަބް ދުށް އެންމެ މޮޅު އެއް ކުޅުންތެރިޔާގެ ގޮތުގައެވެ.

ސަރ ބޮބީ އަކީ އެތައް މިލިއަން ސަޕޯޓަރުންގެ ހީރޯއެއް, އެއީ ހަމައެކަނި މިކްލަބްގެ އަދި އިންގްލެންޑްގެ ހީރޯއެއް ނޫން.
މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑް

މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑުން ބުނީ ބޮބީ ޗާލްޓަންގެ ލެގަސީއަކީ އެކްލަބާއި, އިނގިރޭސި ފުޓްބޯޅައިގައި އަބަދުވެސް ދެމި އޮންނާނެ ލެގަސީއެއް ކަމަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް