ކ. މާލެ
|
20 އޮކްޓޯބަރ 2023 | ހުކުރު 19:09
ގއ.ކޮލަމާފުށި "ރާސްތާ" ދޯނިން ދީލަތި އެހީއެއް ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުންނަށް
ގއ.ކޮލަމާފުށި "ރާސްތާ" ދޯނިން ދީލަތި އެހީއެއް ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުންނަށް
އަދަދު
ދިވެހިން ފަލަސްތީނާއެކު
ގއ.ކޮލަމާފުށި "ރާސްތާ" ދޯނިން، ދީލަތި އެހީއެއް ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުންނަށް ވެދީފި
 
މި ފައިސާ މިހާރު ވަނީ ކޮލަމާފުށި ކައުންސިލް އާއި ހަވާލުކޮށްފަ
 
ހަދިޔާކޮށްފައިވަނީ، ބުރާސްފަތި ދުވަހު އެ ދޯނިން ބޭނި ހަތް ޓަނު މަހަށް ވާ ފައިސާ
 
"ރާސްތާ" ދޯނިން ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުންނަށް އެހީވުމުގެ ގޮތުން 127،433ރ ހަދިޔާކޮށްފި

ގއ.ކޮލަމާފުށި "ރާސްތާ" ދޯނިން ދީލަތި އެހީއެއް ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުންނަށް ވެދީފިއެވެ.

ގއ.ކޮލަމާފުށި "ރާސްތާ" ދޯނިން ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުންނަށް އެހީވުމުގެ ގޮތުން 127،433ރ ހަދިޔާކޮށްފިއެވެ.

"ރާސްތާ" ދޯނިން ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުންނަށް ހަދިޔާކޮށްފައިވަނީ، ބުރާސްފަތި ދުވަހު އެ ދޯނިން ބޭނި ހަތް ޓަނު މަހަށް ވާ ފައިސާއެވެ.

މި ފައިސާ މިހާރު ވަނީ ކޮލަމާފުށި ކައުންސިލް އާއި ހަވާލުކޮށްފައެވެ.

މީގެއިތުރުން، މިދިޔަ އާދިއްތަ ދުވަހު ގއ. ކަނޑުހުޅުދޫ "ސީހޯސް 3" ދޯނިންވެސް ވަނީ ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުންނަށް 50،000ރ ހަދިޔާކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން އެ ދޯނިންވެސް ހަދިޔާކޮށްފައިވަނީ އެ ދޯނިން ބޭނި 50 ޓަނުގެ މަހުން ދެ ޓަނުގެ މަހަށްވާ ފައިސާއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
20%
0%
0%
0%
20%
60%
ކޮމެންޓް