ކ. މާލެ
|
20 އޮކްޓޯބަރ 2023 | ހުކުރު 08:03
ށ. ނަލަންދޫ
ށ. ނަލަންދޫ
ފްލިކަރ
ށ. ނަލަންދޫގައި ރިސޯޓް ތަރައްގީކުރުން
ށ. ނަލަންދޫގައި ރިސޯޓް ތަރައްގީކުރާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އަނެއްކާވެސް އިއުލާންކޮށްފި
 
63.99 ހެކްޓަރުގެ ށ. ނަލަންދޫގައި ތަރައްގީކުރަނީ 200 އެނދުގެ ރިސޯޓެއް

ފަތުރުވެރިކަން ތަރައްޤީކުރުމަށް ބީލަމުގެ އުސޫލުން ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ރަށްރަށުގެ ތެރެއިން، ށ ނަލަންދޫ ގައި ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓް ތަރައްޤީކޮށް ހިންގާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން ބީލަމަށް ހުޅުވާލައިފިއެވެ.

ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ކެމްޕެއިން ކުރެއްވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިހު ށ އަތޮޅަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގައި ވަނީ އެރަށުގައި ރިސޯޓެއް ހައްދަވާނެކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. އޭގެފަހުން ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން އެރަށުގައި ރިސޯޓެއް ތަރައްގީކުރުމަށްހުޅުވާލީއޮގަސްޓް މަހުގެ 21 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. އެފަހަރު ކުރި އިއުލާނުގައި ބުނެފައިވަނީ ބީލަން ހުޅުވުން އޮންނާނީ ސެޕްޓެމްބަރ މަހުގެ 21 ވަނަ ދުވަހު ކަމުގައެވެ.

އޭގެފަހުން އޮކްޓޯބަރ މަހުގެ 19 ވަނަ ދުވަހު ނަލަންދޫގައި ރިސޯޓް ތަރައްގީކުރުމަށް ހުޅުވާލާފައިވާއިރު މިކަމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން 24 އޮކްޓޫބަރު ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 11:00 ގައި ވަރޗުއަލް ކޮށް (ޒޫމް މެދުވެރިކޮށް) ބާއްވާ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމުގެ ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެ، 06 ނޮވެމްބަރު ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 10:00 އަށް މިނިސްޓްރީއަށް ހާޒިރުވެ ބީލަން ހުށަހެޅުމަށް މިނިސްޓްރީން އެދެއެވެ.

63.99 ހެކްޓަރުގެ ށ. ނަލަންދޫގައި ތަރައްގީކުރަނީ 200 އެނދުގެ ރިސޯޓެކެވެ. ނަލަންދޫގައި ރިސޯޓް ތަރައްގީކުރުމަށް ލޭންޑް އިކުއިޒިޝަން ކޮސްޓް (އެލްއީސީ)ގެ ގޮތުގައި މަދުވެގެން އެއް މިލިއަން ޑޮލަރު ދައްކަންޖެހެއެވެ. އަދި މާލީ ތަނަވަސްކަމުގައި 10 މިލިއަން ޑޮލަރު ހުރިކަން ސާބިތުކޮށްދޭންޖެހެއެވެ.

Advertisement

ބީލަމުގެ ބިޑް ސެކިޔުރިޓީގެ ގޮތުގައި 50،000 ޑޮލަރު ހުށަހަޅަންޖެހެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް