ކ. މާލެ
|
17 އޮކްޓޯބަރ 2023 | އަންގާރަ 10:05
މެޗުގައި ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު ވެން ޑައިކް އުފާ ފާޅު ކުރަނީ
މެޗުގައި ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު ވެން ޑައިކް އުފާ ފާޅު ކުރަނީ
ރޮއިޓާސް
ޔޫރޯ 2024
ވެން ޑައިކްގެ ލަނޑުން މޮޅުވެ، ނެދަލެންޑްސް އަށް ހަމަޖެހުމެއް
 
ގްރީސްއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުން ނެދަލެންޑްސް މޮޅުވީ 1-0 އިން

ޔޫރޯ ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގެ ކޮލިފިކޭޝަންގައި ގްރީސްއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުން މޮޅުވެ، ނެދަލެންޑްސް އިން ހަމަޖެހުމެއް ހޯދައިފި އެވެ.

ހޯމަ ދުވަހުގެ ރޭ ގްރީސްއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުން ނެދަލެންޑްސް މޮޅުވީ 1-0 އިންނެވެ. އެއާއެކު އަންނަ އަހަރު ޖަރުމަނުގައި އޮންނަ ޔޫރޯ ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތަށް ކޮލިފައިވުމުގެ އުންމީދު ނެދަލެންޑްސް އިން ވަނީ ދަމަހައްޓައިފަ އެވެ.

މެޗު ފަށައިގެން ވެސް ނެދަލެންޑްސް އިން ވަނީ ލަނޑު ޖަހައި ލީޑު ނެގުމަށް މަސައްކަތް ކޮށްފަ އެވެ. މެޗުގެ ފުރަތަމަ ހާފުގެ 28 ވަނަ މިނެޓުގައި ނެދަލެންޑްސްގެ ވެހޯސްޓް ވަނީ ލަނޑެއް ޖަހައި އެ ޓީމަށް ކުރި ހޯދައިދީފަ އެވެ. ނަމަވެސް ވީއޭއާރު ބެލުމަށް ފަހު ރެފްރީ ނިންމީ އެ ލަނޑު ބަަަލައި ނުގަތުމަށެވެ. ކޮންމެހެން ވެސް ނެދަލެންޑްސް އަށް މޮޅުވާން މަޖުބޫރުވެފައި އޮތް މެޗުން އެ ޓީމު މޮޅު ކޮށްދިނީ ކެޕްޓަން ވާޖިލް ވެން ޑައިކް އެވެ. އޭނާ އެ ލަނޑު ޖެހީ މެޗުގެ ފުރިހަމަ ވަގުތު ހަމަވެ، އިތުރަށް ދެއްކި ވަގުތުގައި ލިބުނު ޕެނަލްޓީއެއް ކާމިޔާބު ކޮށްގެންނެވެ.

މޮޅާއެކު ނެދަލެންޑްސް އޮތީ ގްރޫޕް ބީގެ ދެ ވަނައިގަ އެވެ. އެއީ މިހާތަނަށް ކުޅުނު ހަ މެޗުން 12 ޕޮއިންޓު ހޯދައިގެންނެވެ. ނެދަލެންޑްސް އަށް ވުރެ އެއް މެޗު އިތުރަށް ކުޅެގެން ދެ ވަނައިގައި އޮތް ގްރީސް އަށް ވެސް ލިބެނީ 12 ޕޮއިންޓެވެ. އެހެންކަމުން، މެޗުގެ އަދަދު ހަމަކޮށްގެން ކުރި ހޯދުމުގެ ފުރުސަތު މިހާރު ނެދަލެންޑްސް އަށް އޮންނާނެ އެވެ. މި ގްރޫޕްގެ އެއް ވަނައިގައި 18 ޕޮއިންޓާއެކު އޮތީ ފްރާންސް އެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް