ކ. މާލެ
|
16 އޮކްޓޯބަރ 2023 | ހޯމަ 05:36
ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރ ޑރ. ހުސައިން ރަޝީދު ހަސަން
ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރ ޑރ. ހުސައިން ރަޝީދު ހަސަން
ރާއްޖެއެމްވީ
ދަނޑުވެރިކަން
"ދަނޑުވެރިކަމުގެ ވިޔާފާރި ތަރައްޤީކުރަން އެންމެ ބޭނުންވާ ކަމަކީ ފަތުރުވެރިކަމަށް އަމާޒުކޮށް އުފެއްދުންތައް އުފެއްދުން"
 
ކުދިބިންތަކުގައި އުފައްދާ މަތީއަގުލިބޭ އުފެއްދުންތައް އުފެއްދުން މުހިންމު ކަމެއް
 
ރާއްޖޭގެ ދަނޑުވެރިކަމުގެ ދުވަހުގެ ގޮތުގައި ފާހަގަކުރަމުން ދަނީ ކޮންމެ އަހަރެއްގެ އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ 15 ވަނަ ދުވަސް

ދަނޑުވެރިކަމުގެ ވިޔާފާރި އިތުރަށް ފުޅާކޮށް ތަރައްގީ ކުރުމަށްޓަކާ މިއަދު އެންމެ ބޭނުންވާ ކަމަކީ އުފައްދާ ތަކެއްޗަކީ ދިވެހިންގެ ކާބޯތަކެތީގެ ރައްކާތެރިކަމަށާއި ފަތުރުވެރިކަމުގެ މާކެޓަށް އަމާޒުކޮށް އުފައްދާ ތަކެއްޗަށް ވުން މިނިސްޓަރ އޮފް ފިޝަރީޒް މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ ޑރ. ހުސެއިން ރަޝީދު ޙަސަން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މިނިސްޓަރ ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދަނޑުވެރިންގެ ދުވަހުގެ ތަހުނިޔާއާއި މުބާރިކުބާދީ ދިވެހި އެންމެހާ ދަނޑުވެރިންނަށާއި ދަނޑުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތުގެ އެންމެހާ ބައިވެރިންނަށް އަރިސްކުރައްވާފައެވެ.

އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވީ ރާއްޖެއަކީ ދަނޑުވެރިކަން ކުރުމަށް ލިބެންއޮތް ބިން ނިސްބަތުން ކުޑަ ގައުމެއް ކަމަށެވެ.

އެހެންނަމަވެސް ރާއްޖެއަކީ ފަތުރުވެރިކަމަށް ނުހަނު ބޮޑަށް ބަރޯސާވާ ގައުމެއްކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ.

ޑރ.ހުސައިން ވިދާޅުވީ ފަތުރުވެރިކަމުގެ މާކެޓަށް އަމާޒުކޮށް، ޒަމާނީ ޓެކްނޮލޮޖީގެ އެހީގައި، ކުދިބިންތަކުގައި އުފައްދާ މަތީއަގުލިބޭ އުފެއްދުންތައް އުފެއްދުން މުހިންމު ކަމެއް ކަަމަށެވެ.

ރާއްޖޭގެ ދަނޑުވެރިކަމުގެ ދުވަހުގެ ގޮތުގައި ފާހަގަކުރަމުން ދަނީ ކޮންމެ އަހަރެއްގެ އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ 15 ވަނަ ދުވަހެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް