ކ. މާލެ
|
21 ފެބްރުއަރީ 2023 | އަންގާރަ 07:10
ކަނޑު އަޑީގައި ނެކްޓަންއިން ކުރިއަށްގެންދިޔަ ދިރާސާއެއް
ކަނޑު އަޑީގައި ނެކްޓަންއިން ކުރިއަށްގެންދިޔަ ދިރާސާއެއް
ނެކްޓަން
ނެކްޓަން ވޯކްޝޮޕް
'ނެކްޓަން މޯލްޑިވްސް އެކްސްޕެޑިޝަން ޓެކްސޮނޮމިކް ވޯކްޝޮޕް' ފަށައިފި
 
މި ވޯކްޝޮޕްގައި ކަނޑުއަޑީގެ ދިރުންތައް ދެނެގަންނާނެ
 
މިއީ 5 ދުވަހުގެ ވޯކްޝޮޕެއް

'ނެކްޓަން މޯލްޑިވްސް އެކްސްޕެޑިޝަން ޓެކްސޮނޮމިކް ވޯކްޝޮޕް' ފަށައިފިއެވެ.

މިއީ ނެކްޓަން ފައުންޑޭޝަނާއި މޯލްޑިވްސް މެރިން ރިސަރޗް އިންސްޓިޓިއުޓް ގުޅިގެން ކުރިއަށްގެންދާ ވޯކްޝޮޕެކެވެ.

މަނިޔަފުށި ރިސަރޗް ސެންޓަރުގައި 5 ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ކުރިއަށްގެންދާ މި ވޯކްޝޮޕް އިފްތިތާހުކޮށްދެއްވީ ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރު ޑރ. ހުސެއިން ރަޝީދު ހަސަންއެވެ.

ދިވެހި ސަރުކާރާއި ނެކްޓަން ފައުންޑޭޝަން ގުޅިގެން ކުރިއަށްގެންދާ މި ވޯކްޝޮޕަކީ ރާއްޖޭގެ ގުދުރަތީ މާހައުލު އިތުރަށް ދެނެގަނެ، އިތުރު ކަންކަން ހޯދައި ބެލުމަށް ކުރިއަށްގެންދާ ވޯކްޝޮޕެކެވެ. މި ވޯކްޝޮޕްގެ ތެރެއިން ގުދުރަތީ މާހައުލުގައި ހުރި އެކި ކަންކަން ހޯދައި ދެނެގަންނާނެ ގޮތް ކިޔައިދޭނެއެވެ. އަދި އެކި ލެކްޗަރުތައްވެސް ކުރިއަށްދާނެއެވެ.

މި ވޯކްޝޮޕް ފައްޓަވައިދެއްވައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން މިނިސްޓަރ ޑރ. ހުސެއިން ވިދާޅުވީ މި ވޯކްޝޮޕްގައި ނެކްޓަން ފައުންޑޭޝަނުން ކުރިއަށްގެންދިޔަ ދިރާސާއިން ނެގުނު ސާމްޕަލްތަކުގެ ޓެކްސޮނޮމިކް ނުވަތަ އެއީ ކޮން ދިރުންތަކެއްތޯ ދެނެގަންނާނެ ކަމަށެވެ. އަދި މިއީ މުހިންމު ވޯކްޝޮޕަކަށް ވެގެންދާނެ ކަމަށް ވެސް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

މި ވޯކްޝޮޕްގެ ބައިވެރިންގެ ތެރޭގައި ސަރުކާރުގެ ފަރާތުންނާއި، އަމިއްލަ ފަރާތްތަކާއި އާންމުން ހިމެނެއެވެ.

ކޮމެންޓް