ކ. މާލެ
|
15 އޮކްޓޯބަރ 2023 | އާދީއްތަ 10:20
މެޗުގައި ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު އިޓަލީގެ ކުޅުންތެރިން އުފާ ފާޅު ކުރަނީ
މެޗުގައި ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު އިޓަލީގެ ކުޅުންތެރިން އުފާ ފާޅު ކުރަނީ
ރޮއިޓާސް
ޔޫރޯ 2024
މޯލްޓާ ބަލިކޮށް އިޓަލީން އުންމީދުގައި
 
މޮޅާއެކު އިޓަލީ ދެ ވަަނައިގައި އޮތީ ފަސް މެޗުން 10 ޕޮއިންޓު ހޯދައިގެން

ޔޫރޯ ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގެ ކޮލިފިކޭޝަންގައި މޯލްޓާއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުން މޮޅުވެ، އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން އިޓަލީން ގްރޫޕްގެ ދެ ވަނައިގައި ހިފަހައްޓައިފި އެވެ.

ކޮލިފިކޭޝަންގައި އިޓަލީ ހިމެނިފައި އޮތީ ގްރޫޕް ސީގަ އެވެ. މޯލްޓާއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗު އިޓަލީން ކާމިޔާބު ކުރީ 4-0 އިންނެވެ. މެޗުގެ ފުރަތަމަ ހާފުގައި އިޓަލީން ދެ ލަނޑު ޖެހިއިރު، އަނެއް ދެ ލަނޑު ޖެހީ ދެ ވަނަ ހާފުގަ އެވެ.

ފުރަތަމަ ހާފު ފަށައިގެން 23 ވަނަ މިނެޓުގައި އިޓަލީ އަށް ކުރި ހޯދައިދިނީ ޖިއާކޮމޯ ބޮންވެންޓުރާ އެވެ. އޭނާ އެ ލަނޑު ޖެހީ މޮއިސް ކީން ތަނަވަސްކޮށްދިން ފުރުސަތެއްގަ އެވެ. އިޓަލީގެ ދެ ވަނަ ލަނޑު ޑޮމެނިކޯ ބެރާޑީ ޖެހީ ފުރަތަމަ ހާފުގެ އިތުރު ވަގުތުގަ އެވެ. އެ ލަނޑު ޖެހުމަށް ބެރާޑީ އަށް ފުރުސަތު ތަނަވަަސްކޮށްދިނީ ނިކޮލާ ބަރެއްލާ އެވެ. ދެ ވަނަ ހާފުގައި އިޓަލީގެ ތިން ވަނަ ލަނޑު ޖެހީ ވެސް ބެރާޑީ އެވެ. އެއީ 63 ވަނަ މިނެޓުގަ އެވެ. އިޓަލީގެ ފަހު ލަނޑު މެޗުގެ ފުރިހަމަ ވަގުތު ހަމަވެ، އިތުރަށް ދެއްކި ވަގުތުގައި ޖެހީ ޑޭވިޑް ފަރަޓެސީ އެވެ. އެ ލަނޑު އޭނާ ޖެހީ ޑެސްޓިނީ އުޑޮގީ ތަނަވަސްކޮށްދިން ފުރުސަތެއްގަ އެވެ. ދެ ކުޅުންތެރިންނަކީ ވެސް ބަދަލު ކުޅުންތެރިންނެވެ.

މޮޅާއެކު އިޓަލީ ދެ ވަަނައިގައި އޮތީ ފަސް މެޗުން 10 ޕޮއިންޓު ހޯދައިގެންނެވެ. އެއް ވަނައިގައި އޮތް އިންގްލެންޑާ ދެމެދު އޮތީ ތިން ޕޮއިންޓުގެ ފަރަގެކެވެ. ތިން ވަނައިގައި އޮތް ޔޫކްރެއިން އަށް ލިބެނީ 10 ޕޮއިންޓެވެ. މިއާއެކު މި ގްރޫޕްގެ ވާދަވެރިކަން ވަނީ ބޮޑުވެފަ އެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް