ކ. މާލެ
|
15 އޮކްޓޯބަރ 2023 | އާދީއްތަ 05:21
ރެޑްކްރެސެންޓްގެ މާލޭ އޭރިއާގެ މެނޭޖަރ މުހައްމަދު އަދީލް
ރެޑްކްރެސެންޓްގެ މާލޭ އޭރިއާގެ މެނޭޖަރ މުހައްމަދު އަދީލް
ދިވެހި ރެޑްކްރެސެންޓުގެ މަސައްކަތްތައް
މާލެ ސަރަހައްދުގައި އެކަނި ވެސް 3000 އަށް ވުރެ ގިނަ ވޮލެންޓިއަރުން އެބަ ތިބި - ރެޑްކްރެސެންޓް
 
މައިގްރެންޓްސް ޑޭ ފާހަގަކުރުމަށްޓަކާ ބިދޭސީންނަށް ޚާއްސަކޮށްގެން ހެލްތް ކޭމްޕެއް ކުރިއަށް ގެންދާނެ
 
ވޮލެންޓިއަރސް ޑޭ ކުލަގަދަކޮށް ފާހަގަކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް އޭނާ ވަނީ ވިދާޅުވެފަ
 
މި މަހުގެ 27 ވަނަ ދުވަހު ޚާއްސަ ސާފުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ބޭއްވުމަށް ވެސް ވަނީ ހަމަޖެހިފަ

މާލެ ސަރަހައްދުގައި އެކަނި ވެސް 3000 އަށް ވުރެ ގިނަ ވޮލެންޓިއަރުން އެބަ ތިބިކަމަށް މޯލްޑިވްސް ރެޑްކްރެސެންޓުން ބުނެފިއެވެ.

ރެޑްކްރެސެންޓްގެ މާލޭ އޭރިއާގެ މެނޭޖަރ މުހައްމަދު އަދީލް އެފަދައިން ވިދާޅުވީ ރާއްޖެޓީވީގެ ފަލަ ސުރުޚީ ޕްރޮގްރާމްގައި ވާހަކަދައްކަވަމުންނެވެ. އެ ޕްރޮގްރާމްގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ދަރުމަވެރިން އިތުރުކުރުމަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުންދާ ކަަމަށް އަދީލް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. އެހެންނަމަވެސް ކަންކަން އޮމާންކޮށް ދާ އިރު ދަރުމަވެރިން ލިބުމުގައި ގޮންޖެހުންތައް ހުރިކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. ހާދިސާ އެއް ނުވަތަ ކާރިސާ އެއް ދިމާވެއްޖެ ނަމަ ދަރުމަވެރިން ހޯދުމަށް ދަތިތަކެއް ނުވާ ކަަމަށާއި ކޮވިޑް ފަދަ ދަތި ހާލަތުތަކުގައި ވެސް ދަރުމަވެރިން ވަރަށް ރަނގަޅަށް މަސައްކަތްކޮށްފައިވާކަން އޭނާ ވަނީ ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ.

Advertisement

ދަރުމަވެރިންގެ ތެރެއިން ގިނަ މީހުންނަކީ ޒުވާނުން ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ރެޑްކްރެސެންޓުން ޒުވާނުން ބިނާކޮށް ކުރިއެރުވުމަށް ޚާއްސަ އިސްކަމެއްދޭ ކަަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. މީގެ އިތުރުން މި އަހަރުގެ ފަހު ކުއަރޓާގައި ކުރުމަށް ނިންމާފައިވާ ބައެއް ކަންކަމަށް އޭނާ ވަނީ އަލިއަޅުވާލައްވާފައެވެ. އެގޮތުން މައިގްރެންޓްސް ޑޭ ފާހަގަކުރުމަށްޓަކާ ބިދޭސީންނަށް ޚާއްސަކޮށްގެން ހެލްތް ކޭމްޕެއް ކުރިއަށް ގެންދަން ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. މީގެ އިތުރުން ވޮލެންޓިއަރސް ޑޭ ކުލަގަދަކޮށް ފާހަގަކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް އޭނާ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. މީގެ އިތުރުން މި މަހުގެ 27 ވަނަ ދުވަހު ޚާއްސަ ސާފުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ބޭއްވުމަށް ވެސް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

އިތުރު ވޮލެންޓިއަރުން ހޯދުމާއި، ތަމްރީން ހިންގުން އަދި ޓީއޯޓީސް ތަމްރީންކުރަން ޚާއްސަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރާކަން އޭނާ ވަނީ ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް