ކ. މާލެ
|
14 އޮކްޓޯބަރ 2023 | ހޮނިހިރު 13:41
ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް މުހައްމަދު ހަމީދު
ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް މުހައްމަދު ހަމީދު
ޕޮލިސް
ސީޕީ ހަމީދު ރިޓަޔާ ކުރައްވަން ނިންމެވުން
ސީޕީ ހަމީދު ނޮވެންބަރު 11 ގައި ރިޓަޔާ ކުރައްވަނީ
 
ކޮމިޝަނާ އޮފް ޕޮލިސްގެ މަގާމަށް ހަމީދު ރަސްމީކޮށް އައްޔަންކުރެއްވީ 26 މާޗް 2019 ގައި
 
އާންމު ރައްޔިތުން ބަލައިގަންނަ އިދާރާއަކަށް ހެދުމަށް ކާމިޔާބު ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވިފައިވޭ
 
ފުލުހުންގެ އިސްވެރިންނާއި، ސީނިއަރ އޮފިސަރުން އެއްބައި ކުރުމަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވިފައިވޭ

ކޮމިޝަނަރު އޮފް ޕޮލިސް މުހައްމަދު ހަމީދު ރިޓަޔާ ކުރެއްވުމަށް ނިންމަވައިފިއެވެ.

ސީޕީ ހަމީދު މިކަން ހާމަކުރައްވާފައިވަނީ ގިނަ އަދަދެއްގެ ފުލުހުން ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ އޮންލައިން ޕްލެޓްފޯމެއްގައެވެ.

ސީޕީ ވިދާޅުވެފައިވަނީ 11 ނޮވެންބަރު 2023 ގައި ރިޓަޔާ ކުރައްވާނެ ކަމަށެވެ.

2018 ވަނަ އަހަރު މަގާމާއި ހަވާލުވެވަޑައިގެންނެވި ގޮތަށް އިޝާރާތް ކުރައްވައި ސީޕީ ވިދާޅުވީ ކޮމިޝަނާ އޮފް ޕޮލިސްގެ މަގާމާއި ހަވާލުވެވަޑައިގަތުމަށް ފުރަތަމަ ބޭނުންނުވި ކަމަށެވެ. އެއީ ޑރ. މުހައްމަދު ވަހީދުގެ ވެރިކަމުގައި މަގާމުން ވަކިކުރި މައްސަލައިގެ ސަބަބުން ކަމަށް ސީޕީ ހަމީދު ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ވިދާޅުވީ ކުރީގެ ސީނިއާ ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނާ ރިޑެއާޓް އިބްރާހިމް ހަތީފަށް އެ މަގާމު ދިނުމަށް ސަރުކާރަށް ބާރު އެޅުއްވި ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ހާލަތުގެ ގޮތުން މަގާމު ގަބޫލުކުރެއްވީ ކަމަށް ސީޕީ ހަމީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ސީޕީ ހަމީދު ވިދާޅުވީ މަގާމާ ހަވާލުވެވަޑައިގެންނެވިއިރު، ފުލުހުންގެ މުއައްސަސާގެ އަގު އޮތީ ވަރަށް ބޮޑަށް ވެއްޓިފައި ކަމަށެވެ. ފުލުހުންގެ އިސްވެރިންނާއި، ސީނިއަރ އޮފިސަރުން އެއްބައި ކުރުމަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ސީޕީ ހަމީދު ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ވިދާޅުވީ ޒާތީގޮތުން ހުރި މައްސަލަތައް އެއް ފަރާތްކޮށްލުމަށް ފަހު ފުލުހުންގެ މުއައްސަސާ ކޮޅަށް ޖެހުމަށާއި، އާންމު ރައްޔިތުން ބަލައިގަންނަ، އެ މީހުންގެ ޑިމާންޑްތަކާއި، އެއްވަރަށް ޚިދުމަތްދެވޭ އިދާރާއަކަށް ހެދުމަށް ކާމިޔާބު ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވިފައިވާ ކަމަށެވެ.

ސީޕީ ހަމީދު ވަނީ ފުލުހުންގެ މުއައްސަސާ ކުރިއެރުވުމަށް މި ވޭތުވެދިޔަ ފަސް އަހަރުގައި އެއްބާރުލުންދީ އެކުގައި މަސައްކަތްކުރެއްވި ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ޝުކުރުއަދާކުރައްވާފައެވެ.

ކުރީގެ ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު ވަހީދުގެ ވެރިކަމުގައި ސީޕީ ހަމީދު ހުންނެވީ ފުލުހުންގެ ޗީފް ސްޕްރިންޓެންޑެންޓެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ފުލުހުންގެ އިންޓެލިޖެންސްގެ ވެރިޔާގެ މަގާމުގައެވެ. ފުލުހުންގެ ސިއްރު މައުލޫމާތުތަކެއް ލީކުކުރި ކަމަށް ތުހުމަތުކޮށް މަގާމުން ވަކިކުރެއްވީ 2012 ވަނަ އަހަރުގެ އޮގަސްޓް މަހުގެ ތެރޭގައެވެ. ނަމަވެސް 02 ޑިސެންބަރު 2018 ގައި ސުޕްރީމްކޯޓުން ވަނީ ހަމީދު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެއްވީ ގޯސްކޮށް ކަމަށް ކަނޑައަޅައި ވަޒީފާ އަނބުރާ ދިނުމަށް ހުކުމްކޮށްފައެވެ. މި ހުކުމާއި ގުޅިގެން ހަމީދަށް ވަޒީފާ އަނބުރާ ދީފައިވަނީ 4 ޑިސެންބަރު 2018 ގައެވެ.

ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހުގެ ސަރުކާރުގައި ކޮމިޝަނާ އޮފް ޕޮލިސް މަގާމުގެ ޒިންމާ ވަގުތީގޮތުން ހަމީދުއާ ހަވާލުކުރެއްވީ 12 ޑިސެމްބަރު 2018 ގައެވެ. ކޮމިޝަނާ އޮފް ޕޮލިސްގެ މަގާމަށް ހަމީދު ރަސްމީކޮށް އައްޔަންކުރެއްވީ 26 މާޗް 2019 ގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
100%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް