ކ. މާލެ
|
14 އޮކްޓޯބަރ 2023 | ހޮނިހިރު 08:26
ޕޯޗްގަލްގެ ދެވަނަ ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު ރޮނާލްޑޯ: ފޮޓޯ-ރޮއިޓަރސް
ޕޯޗްގަލްގެ ދެވަނަ ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު ރޮނާލްޑޯ: ފޮޓޯ-ރޮއިޓަރސް
ރޮއިޓާސް
ޔޫރޯ ކޮލިފައިންގ
ރޮނާލްޑޯގެ ދެ ލަނޑާއެކު މޮޅުވެ، ޕޯޗްގަލް ޔޫރޯއަށް ކޮލިފައި ވެއްޖެ
 
މެޗު ޕޯޗްގަލް ކާމިޔާބުކުރީ 2-0ން

ރޮނާލްޑޯގެ ދެ ލަނޑާއެކު މޮޅުވެ, އަންނަ އަހަރު އޮންނަ ޔޫރަޕިއަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް (ޔޫރޯ)އަށް ޕޯޗްގަލް ކޮލިފައިވެއްޖެއެވެ.

ޕޯޗްގަލް ޖާގަ ޔަގީންކުރީ 3-2ން ސްލޮވޭކިޔާ ބަލިކޮށްގެންނެވެ. މެޗުގައި ޕޯޗްގަލްގެ ފުރަތަމަ ލަނޑު ފުރަތަމަ ހާފްގައި ޖެހީ ގޮންކާލޯ ރާމޯސްއެވެ. ދެވަނަ ލަނޑު ޖެހީ ރޮނާލްޑޯއެވެ. އެއީ ޕެނަލްޓީއަކުންނެވެ. ޕޯޗްގަލް ދެ ލަނޑުގެ ލީޑެއްގައި ވަނިކޮށް, ސްލޮވޭކިޔާއިން ފުރަތަމަ ލަނޑު ޖެހީ ދެވަނަ ހާފްގައި، ހަންކޯއެވެ. އެކަމަކު އިތުރު ފުރުސަތެއް ނުދީ، ރޮނާލްޑޯ ތިންވަނަ ލަނޑު ޖެހިއެވެ. މިއީ ގައުމީ ޓީމަށް ރޮނާލްޑޯ ޖަހައިދިން 125 ވަނަ ލަނޑެވެ. މެޗުގައި ޕޯޗްގަލްގެ ފުރަތަމަ ލަނޑާއި ތިންވަނަ ލަނޑު ޖަހަންވެސް ފުރުސަތު ތަނަވަސްކޮށްދިނީ ބުރޫނޯ ފެނާންޑޭޒްއެވެ. މެޗުގައި ސްލޮވޭކިޔާއިން ދެވަނަ ލަނޑެއް ޖެހީ 80 ވަނަ މިނިޓްގައި، ލޮބޮޓްކާއެވެ.

މި މޮޅާއެކު އަންނަ އަހަރު އޮންނަ ޔޫރޯގެ ޖާގަ ޕޯޗްގަލް ޔަގީންކުރީ ކުޅުނު ހަތް މެޗުންވެސް މޮޅުވެ، 21 ޕޮއިންޓާއެކު ގްރޫޕް އައިގެ އެއްވަނަ ޓީމުގެ ގޮތުގައެވެ. މިގްރޫޕްގެ ދެވަނާގައި އޮތީ 13 ޕޮއިންޓާއެކު ސްލޮވޭކިޔާއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
75%
25%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް