ކ. މާލެ
|
11 އޮކްޓޯބަރ 2023 | ބުދަ 13:18
ގޯތި ދިނުމަށް ގުޅިފަޅުން ހިއްކާ ބިން
ގޯތި ދިނުމަށް ގުޅިފަޅުން ހިއްކާ ބިން
ރައީސް އޮފީސް
ގެދޮރުވެރިޔާ ސްކީމް
ގޯތި ލިބޭ ސަރަހައްދުތަކުގެ ޗާޓްތައް އާންމުކޮށްފި  
 
ކޮންމެ ޗާޓެއްގައި ވެސް ގޯތީގެ ބޮޑުމިން އެނގޭނެ ގޮތަށް ސަރަަހައްހަދުތައް ފާހަގަކޮށްފައިވޭ
 
4 ޗާޓެއް ވަނީ އާންމުކޮށްފައި

މާލެ ރައްޔިތުންނަށް ގޯތި ލިބޭ ސަރަހައްދުތަކުގެ ޗާޓްތައް އާންމުކޮށްފިއެވެ.

ޕްލޭނިންގ މިނިސްޓްރީން ބުނީ ރައީސުލްޖުމްހުރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހުގެ ސަރުކާރުގެ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ސިޔާސަތުގެ ދަށުން މާލެ ރައްޔިތުންނަށް ބަންޑާރަ ގޯތި ދޫކުރުމަށް ހިންގި "ބިންވެރިޔާ" ސްކީމުގެ ދަށުން ހުޅުމާލެ، ގުޅީފަޅު އަދި ގިރާވަރު ފަޅުން ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޯތިތަށް ހިމެނޭ ޗާޓުތައް ހާމަކޮށްފައިވާނެ ކަމަށެވެ.

4 ޗާޓެއް ވަނީ އާންމުކޮށްފައެވެ. އެއީ ގިރާވަރުގެ ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭނާއި، ހުޅުމާލެ ފޭސް ދޭއް އަދި ތިނެއްގެ ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭންގެ އިތުރުން ގުޅިފަޅު ލޭންޑްޔޫސްޕޭލެނެވެ.

Advertisement

މި ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭންތަކުގެ ތެރެއިން ގިރާވަރު ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭންގައި 1250 އަކަފޫޓުން ފެށިގެން 2500 އަކަފޫޓާ ހަމައަށް ބިން ދޫކުރާ ސަރަހައްދުތަކާއި، ހައުސިން ޔުނިތްތައް އެޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ސަރަހައްދުތައްވަނީ ފާހަގަކޮށްފައެވެ. މީގެ އިތުރުން އިންސްޓިޓިއުޝަނަލް އަދި ކޮމިއުނިޓީ ޒޯންތަކާއި، ވިޔަފާރިއަށް ހާއްސަ ސަރަހައްދުތަކާއި، ކުޅިވަރުގެ ވަސީލަތްތައް ގާއިމްކުރާ ބިންތަކުގެ އިތުރުން ޔުޓިލިޓީ އަދި މުނިސިޕަލް ހިދުމަތްދޭ ސަރަހައްދުތައް ވަނީ ވަކިކޮށްފައެވެ.

ހުޅުމާލެ ފޭސް 2 ގެ ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭންގައި ވަނީ 1250 އަކަފޫޓުގެ ބިމުން ފެށިގެން 4000 އަކަފޫޓުގެ ބިންތައް ހިމެނޭ ސަރަހައްދުތައް ފާހަގަކޮށްފައެވެ. ގުޅިފަޅުގެ ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭންގައި ވެސް 1250 އަކަފޫޓުން ފެށިގެން 3650 އަކަފޫޓާ ހަމައަށް ބިން ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ސަރަހައްދުތައް ވަނީ ފާހަގަކޮށްފައެވެ.

ހުޅުމާލެ ފޭސް 3 ގެ ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭނަށް ބަލާއިރު، އަލަށް ހިއްކާ މި ބިމުގައި ދޫކުރާ ބިންތަކާއި، މިކްސް ރެސިޑެންޝަލް ސަރަހައްދާއި، ވިޔަފާރި، ތައުލީމު އަދި ސިވިކް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އިންސްޓިޓިއުޝަން ހިމެނޭއިރު، އޮފީސްތަކާއި މިސްކިތްތަކާއި، ކުޅިވަރުގެ ވަސީލަތްތައް ގާއިމްކުރާނެ ބިންތައް ވެސް ވަނީ ފާހަގަކޮށްފައެވެ. މީގެ އިތުރުން މުނިސިޕަލް ހިދުމަތްދޭން ބިންތައް ކަނޑައަޅާފައިވާ އިރު، ސިނާއީ މަސައްކަތަށް ވެސް ބިންވަނީ ހާއްސަކޮށްފައެވެ. އަދި ޕާކިންއާއި، ބަނދަރު އަދި ފެހި ކުރުމަށް ވަކި ސަރަހައްދުތަކެއް ހާއްސަކޮށްފައިވެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
9%
18%
0%
0%
0%
73%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ގުޅީފަޅު ހިއްކުން މަޑުޖައްސާލަން ހައިކޯޓުން ނެރުނު އަމުރު ފަސްކުރުމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން އަމުރުކޮށްފި
ގުޅިފަޅު ހިއްކުން ހުއްޓުވި މައްސަލަ ދައުލަތުން ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފު ކުރަނީ
ގުޅީފަޅު ހިއްކުން މަޑުޖައްސާލަން ހައިކޯޓުން އަމުރުކޮށްފި
މައްސަލަ ނެތް ފޯމުތައް ލިބިއްޖެ، ފްލެޓް ލިބުނު މީހުން ކަނޑައެޅުމުގެ މަސައްކަތް މިދަނީ ކުރަމުން: ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީ
ފްލެޓު ދޫކުރުމުގެ މަސައްކަތް ލަސްވެެގެން ގޮސް، ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާނަމަ އޭސީސީން އެކަމުގެ ތެރެއަށް ވަންނާނެ
އެއްވެސް މައްސަލައެއް ނެތް ފަރާތްތަކަށް ފްލެޓު ހަވާލުކުރުމުގެ ކަންކަން ކުރިއަށްގެންދަން މިނިސްޓްރީގައި ދަންނަވާފައިވާނެ: އޭސީސީ
"ގެދޮރުވެރިޔާ"، ފްލެޓް މައްސަލައިގައި އިތުރު ލަފާ ހޯދުމަށް މިނިސްޓަރ ހައިދަރް އޭސީސީއާއެކު މަޝްވަރާ ކުރައްވައިފި
ހުޅުމާލޭގައި ހިނގި އެކްސިޑެންޓުގައި އަނިޔާވި 4 މީހުންނަށް ވެސް ދަނީ ފަރުވާދެމުން