ކ. މާލެ
|
10 އޮކްޓޯބަރ 2023 | އަންގާރަ 12:57
ބަނގްލަދޭޝް ކުޅުންތެރިން: ރާއްޖެއާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭނީ ބުރާސްފަތި ދުވަހު
ބަނގްލަދޭޝް ކުޅުންތެރިން: ރާއްޖެއާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭނީ ބުރާސްފަތި ދުވަހު
ގޫގުލް
ވޯލްޑްކަޕް ކޮލިފައިން
ރާއްޖެ އަށް މެޗު ފަސޭހައެއް ނުވާނެ: ބަނގްލަދޭޝް ކެޕްޓަން
 
ރާއްޖޭގައި ރަނގަޅު ނަތީޖާ ހޯދައިގެން ޑާކާގައި މެޗަށް ނުކުތުން މުހިންމު ކަމަށް ކެޕްޓަން ދެކޭ

ވޯލްޑްކަޕް ކޮލިފައިންގައި ބުރާސްފަތި ދުވަހު ރާއްޖެއާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗު ވަރަށް އުނދަގޫވާނެ ކަމަށް ބަނގްލަދޭޝްގެ ކެޕްޓާން ޖަމާލް ބުއިއަން ބުނެފި އެވެ.

Advertisement

އޭނާ މިހެން ބުނީ ރާއްޖެ އައުމަށް ފުރުމުގެ ކުރިން ބަނގްލަދޭޝްގެ ނޫސްވެރިންނާ ވާހަކަ ދައްކަމުންނެވެ. ޖަމާލް ބުނީ ގަލޮޅު ދަނޑުގައި ކުޅުނަސް ރާއްޖެ އަށް މެޗު ފަސޭހަނުވާނެ ކަމަށެވެ.

"މިއީ މި އަހަރު ކުޅޭނެ އެންމެ މުހިންމު ދެ މެޗު. މިފަދަ ހާލަތެއްގައި އަހަރުމެން މީގެ ފަސް އަހަރު ކުރިން ވެސް މުހިންމު ދެ މެޗު ކުޅެން ޖެހުނު. އެންމެނަށް ވެސް މި މެޗުގެ މުހިންމުކަން އެނގޭ. ރާއްޖެ އަށް މެޗު ފަސޭހަނުވާނެ. ރާއްޖޭގައި ރަނގަޅު ނަތީޖާ ހޯދައިގެން ޑާކާގައި ވެސް ނަތީޖާ ރަނގަޅު ކުރަން އަހަރުމެން މަސައްކަތް ކުރާނަން،"
ޖަމާލް ބުންޏެވެ.

މި މެޗުގެ ކުރިން ބަނގަލްދޭޝްގެ މުހިންމު ތިން ކުޅުންތެރިއަކު ވަނީ ސަސްޕެންޑްކޮށްފަ އެވެ. އެއީ އޭއެފްސީ ކަޕް މެޗަށް ފަހު ރާއްޖެއިން ފުރައިގެން އެނބުރި ގައުމަށް ދިޔައިރު ރާއްޖެއިން ބަނގުރާ އެތެރެކުރި މައްސަލައިގަ އެވެ.

ކޯޗު ހާވިއާ ކަބަރޭރާ ބުނީ ސަސްޕެންޑްކުރީ ފުރަތަމަ 11ގެ މުހިންމު ތިން ކުޅުންތެރިން ކަމަށާއި މިވަގުތު ޓީމު އޮތީ އުނދަގޫ ހާލަތެއްގައި ކަމަށެވެ.

"އެއީ މިދިޔަ އަހަރެއްހާ ދުވަހު އަހަރުމެން ހޯދި ރަނގަޅު ނަތީޖާތަކުގައި ވަރަށް ބޮޑަށް ހިއްސާވި ތިން ކުޅުންތެރިން. އެމީހުން ނެތި ކުޅެން ޖެހުމުން މިއީ ކުރިން ވިސްނާފައި އޮތް ކަމެއްނޫން. އެހެންވީމާ މިހާރު މިއޮތީ ތަފާތު ހާލަތެއް. އެކަމަކު އަހަރެން ޔަގީންކުރަނީ އަލަށް ނުކުންނަ ތިން ކުޅުންތެރިންނަކީ އެމީހުން ނެތްތަން ފޫބެއްދޭނެ ކުޅުންތެރިންނަށް ވާނެ ކަމަށް،"
ކޯޗު ބުންޏެވެ.

އޭނާ ބުނީ ރާއްޖެ އާއި ބަނގްލަދޭޝް މިދިޔަ ހަތަރު އަހަރު، ހަތަރު ފަހަރެއްގެ މަތީން ވާދަކޮށްފައިވުމުން އެއްބަޔަކު އަނެއްބަޔަކަށް ވަރަށް ރަނގަޅަށް އެނގޭ ކަމަށެވެ. މިހެންވެ ވާދަވެރިކަން ބޮޑުވާނެ ކަމަށް ބުނެފައި ވެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
100%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް