ކ. މާލެ
|
10 އޮކްޓޯބަރ 2023 | އަންގާރަ 05:24
ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް ތަށި
ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް ތަށި
ޓްވީޓަރ
ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް
ވޯލްޑް ކަޕް ބޭއްވުމަށް ސައުދީން ރަސްމީކޮށް ހުށަހަޅައިފި
 
މިޝާލް ވިދާޅުވީ، ހޯމަ ދުވަހު ރަސްމީކޮށް ހުށަހެޅުނު ހުށަހެޅުމާއެކު އެ ޤައުމުގެ ރައްޔިތުންގެ ހުވަފެންތައް ހަގީގަތަކަށް ވެގެން ދާނެ ކަމުގެ އުންމީދު ބޮޑު ކަމަށް

ފީފާ ވޯލްޑް ބޭއްވުމަށް ސައުދީ އަރަބިޔާ އިން ނިންމާފައިވާ ނިންމުމާ އެއްގޮތަށް އެ ޤައުމުން ރަސްމީކޮށް ލިޔުން ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

ސައުދީން ވަނީ 2034 ވަނަ އަހަރުގެ ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް އެ ޤައުމުގައި ބޭއްވުމުގެ ޝައުޤުވެރިކަން މިދިޔަ ހަފްތާގައި ފާޅުކޮށްފަ އެވެ. އެއަށްފަހު ހޯމަ ދުވަހު އެ ޤައުމުގެ ފުޓުބޯޅަ ފެޑެރޭޝަނުން ވަނީ އެކަމަށްޓަކައި ހުށަހަޅަން ޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތައް ރަސްމީކޮށް ފީފާ އަށް ހުށަހަޅައިފަ އެވެ. ސައުދީ ފުޓުބޯޅަ ފެޑެރޭޝަންގެ ރައީސް ޔާސިރު އަލް މިޝާލް ވިދާޅުވީ، ހޯމަ ދުވަހު ރަސްމީކޮށް ހުށަހެޅުނު ހުށަހެޅުމާއެކު އެ ޤައުމުގެ ރައްޔިތުންގެ ހުވަފެންތައް ހަގީގަތަކަށް ވެގެން ދާނެ ކަމުގެ އުންމީދު ބޮޑު ކަމަށެވެ. ޚާއްސަކޮށް ސައުދީގެ ބިޑަށް ގިނަ ޤައުމުތަކަކުން ތާއީދު ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވަނީ ވިދާޅުވެފަ އެވެ. އިތުރަށް އޭނާ ވިދާޅުވީ، ފުޓްބޯޅައިގެ ޒަރިއްޔާއިން މުޅި ދުނިޔެ އެއްބައިވަންތަކުރުމަށް މަގުފަހިވެގެންދާނެ އެންމެ ވާދަވެރި ބިޑެއް ހުށަހަޅަން އެ ޤައުމުން ވަރަށް ބޮޑަށް މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާނެ ކަމަށެވެ.

Advertisement

ސައުދީގެ ފުޓުބޯޅަ ފެޑެރޭޝަނުން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި މުބާރާތް ބޭއްވުމުގެ ޝައުޤުވެރިކަން މިދިޔަ ހަފްތާގެ ބުދަ ދުވަހު އެ ޤައުމުން ހާމަކުރުމާއެކު، ފީފާގެ 70 އަށް ވުރެ ގިނަ މެމްބަރު ޤައުމުތަކުން ވަނީ އެކަމަށް ތާއީދުކޮށްފަ އެވެ.

ސައުދީން އަންނަނީ އެ ޤައުމުގެ ލީގު ވަރުގަދަ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ. މިއަހަރުގެ ފީފާ ކުލަބު ވޯލްޑް ކަޕް ބާއްވަނީ އެ ޤައުމުގަ އެވެ. އަނެއްކޮޅުން 2027 ވަނަ އަހަރު އޭއެފްސީ އޭޝިއަން ކަޕް ވެސް ބާއްވަނީ އެ ޤައުމުގަ އެވެ. މީގެ ކުރިން ބައެއް ފަރާތްތަކުން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި އެ މުބާރާތަތްތައް ސައުދީގައި ބާއްވަން އެ ޤައުމުން ބޭނުންވަނީ ވޯލްޑް ކަޕްގެ ބިޑު ކާމިޔާބު ކުރުމަށް ބާރު އެޅުމުގެ ގޮތުން ކަމަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް