ކ. މާލެ
|
9 އޮކްޓޯބަރ 2023 | ހޯމަ 07:57
އަންހެނުންނަށް ކުރާ ޖިންސީ ގޯނާއާއި، ދެކޮޅަށް ކުރަމުންދާ މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން
އަންހެނުންނަށް ކުރާ ޖިންސީ ގޯނާއާއި، ދެކޮޅަށް ކުރަމުންދާ މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން
ރާއްޖެއެމްވީ
ކުޑަ ކުއްޖެއް ބަލިވެ އިނުން
ރޭޕްގެ ޝިކާރައަކަށްވި 18 އަހަރުނުވާ ކުއްޖެއް ބަލިވެ އިން މައްސަލައެއް ތަހުގީގު ކުރަނީ
 
ކުޑަ ކުއްޖަކާ ގުޅުންހުރި މައްސަލައަކަށްވާތީ އިތުރު މައުލޫމާތެއް ފުލުހުން ހިއްސާކޮށްފައިނުވޭ
 
މިމައްސަލަ ރިޕޯޓުކޮށްފައިވަނީ މިމަހުގެ 6 ވީ ހުކުރު ދުވަހު

ދެކުނުގެ ރަށެއްގައި ރޭޕްގެ ޝިކާރައަކަށްވި 18 އަހަރުނުވާ ކުއްޖެއް ބަލިވެ އިން މައްސަލައެއް ތަހުގީގު ކުރަން ފަށައިފިއެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ ގއ. ގދ. އަތޮޅުގެ އިތުރުން އައްޑޫ އަދި ފުވައްމުލައް ހިމެނޭހެން ދެކުނަށް ނިސްބަތްވާ އަތޮޅުގެ ރަށެއްގައި ކުޑަ ކުއްޖަކު ބަލިވެ އިން މައްސަލައެއް ތަހުގީގު ކުރަމުންދާ ކަމަށާއި، މިމައްސަލަ ރިޕޯޓުކޮށްފައިވަނީ މިމަހުގެ 6 ވީ ހުކުރު ދުވަހު ކަމަށެވެ.

Advertisement

ކުޑަ ކުއްޖަކާ ގުޅުންހުރި މައްސަލައަކަށްވާތީ އިތުރު މައުލޫމާތެއް ފުލުހުން ހިއްސާކޮށްފައިނުވެއެވެ.

ފުލުހުންގެ ތަފާސްހިސާބުތަކަށް ބަލާއިރު، މިއަހަރުގެ މިހާތަނަށް ޖިންސީ ގޯނާގެ 220 މައްސަލަަ ރިޕޯޓުކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި އޯގަސްޓު މަހު އެކަނި ވެސް ކުޑަކުދިންނާއި ގުޅުންހުރި 96 މައްސަލަ ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ. މީގެ ތެރެއިން 18 މައްސަލައަކީ ޖިންސީ އަނިޔާގެ މައްސަލަތަކެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
21%
7%
21%
36%
0%
14%
ކޮމެންޓް