ކ. މާލެ
|
5 އޮކްޓޯބަރ 2023 | ބުރާސްފަތި 11:05
ބަންގްލަދޭޝްގައި ރެކޯޑް މިންވަރަކަށް ޑެންގޫ ފެތުރުން
ބަންގްލަދޭޝްގައި ރެކޯޑް މިންވަރަކަށް ޑެންގޫ ފެތުރުން
ރޮއިޓާސް
ބަންގްލަދޭޝްގައި ޑެންގޫ ފެތުރުން
ބަންގްލަދޭޝްގައި ރެކޯޑް މިންވަރަކަށް ޑެންގޫ މަރުގެ ކޭސްތައް އިތުރު ވަނީ!
 
ޑެންގޫ ޖެހިގެން ރިޕޯޓްކޮށްފައި ވާ ކޭސްތަކުގެ ޢަދަދު 2 ލައްކައަށް ވުރެ މައްޗަށް އަރާ
 
ނިމިގެން މިދާ 2023 ވަނަ އަހަރަށް ފެށުނު ފަހުން އެކަނިވެސް، އެ ޤައުމުގައި ޑެންގޫ ޖެހިގެން 1000 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ވަނީ މަރުވެފައި

މަދިރީގެ ޒަރިއްޔާއިން ޖެހޭ ޑެންގޫ ހުމުގެ ނުރައްކަލުން މި ދުނިޔެއަށް އަދިވެސް ސަލާމަތެއް ހޯދިފައެއް ނެތެވެ. ދޭތެރެ ދޭތެރެއިން، އެކި ޤައުމުތަކުގައި ޑެންގޫ ހުމުގެ ބަލިމަޑުކަން، އިންތިހާއަށް ކަންބޮޑުވާ ދަރަޖައަކަށް ފެތުރިގެން ދެއެވެ. ޞިއްޙީ ޚިދުމަތުގެ ރޮނގުން ބަލާއިރު، ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުން އެތައް ސަތޭކަ ބަޔަކު، ޑޮކްޓަރީ ސަނަދު ފުރިހަމަ ކުރުމަށް އެ ޤައުމަކަށް ދަތުރު ކުރާ ބަންގްލަދޭޝްގެ ޙާލަކީވެސް ހަމަ އެއީއެވެ.

އޮކްޓޯބަރ 1 ވީ އާދީއްތަ ދުވަހު އާންމު ކުރި، ބަންގްލަދޭޝްގެ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްތަކާ ބެހޭ ރަސްމީ ތަފާސް ހިސާބުތައް ދައްކާ ގޮތުން، ނިމިގެން މިދާ 2023 ވަނަ އަހަރަށް ފެށުނު ފަހުން އެކަނިވެސް، އެ ޤައުމުގައި ޑެންގޫ ޖެހިގެން 1000 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ވަނީ މަރުވެފައެވެ. މިއީ ބަންގްލަދޭޝްގައި ރެކޯޑް ކުރެވިފައިވާ ތާރީޚަށް ބަލާއިރު، އެ ޤައުމު ދުށް، ޑެންގޫ ބަލިމަޑުކަމުގެ އެންމެ ނުރައްކާ ބޮޑު އެޕިސޯޑްވެސްމެއެވެ.

ބަންގްލަދޭޝްގެ ޑައިރެކްޓަރޭޓް ޖެނެރަލް އޮފް ހެލްތު ސަރވިސަސް އިން އާންމު ކޮށްފައި ވާ ތަފާސް ހިސާބުތަކަށް ބަލާއިރު، ޑެންގޫ ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ ޢަދަދު، 1006 އަށް އަރައެވެ. ޑެންގޫ ޖެހިގެން ރިޕޯޓްކޮށްފައި ވާ ކޭސްތަކުގެ ޢަދަދު 2 ލައްކައަށް ވުރެ މައްޗަށް އަރައެވެ. މި އަހަރުގެ މިހާ ހިސާބަށް، ޑެންގޫ ޖެހިގެން ބަންގްލަދޭޝްއިން މަރުވި މީހުންގެ ޢަދަދަކީ، 2022 ވަނަ އަހަރު އެ ބަލީގައި މަރުވި މީހުންގެ ޖުމުލަ ޢަދަދަށް ވުރެވެސް 4 ގުނަ އިތުރު ޢަދަދެކެވެ. ޑެންގޫ ޖެހިގެން މިދިޔަ އަހަރު ބަންގްލަދޭޝްއިން މަރުވި ކަމަށް ރެކޯޑް ކޮށްފައި ވަނީ 281 މީހެކެވެ.

Advertisement

ވެރިކަން ކުރާ ޑާކާގައި ހިންގާ މުގްދާ ޖެނެރަލް ހޮސްޕިޓަލުގެ ޑެންގޫ ވޯޑު، އޮކްޓޯބަރު 2 ވަނަ ދުވަހު އޮތީ ފުރިފައެވެ. ހޮސްޕިޓަލުގެ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރުގެ މަޤާމުގައި ހުންނެވި ނިއަތުއްޒަމާން ފާހަގަ ކުރެއްވި ގޮތުގައި، ޑާކާއިން ޚިދުމަތް ހޯދަން އަންނަ ޕޭޝަންޓުންގެ ޢަދަދު، މިދިޔަ ދުވަސްތަކުގައި ދަށަށް ގޮސްފައި ވީ ނަމަވެސް، ރަށްފުށު ހިސާބުތަކުން އަންނަ ޕޭޝަންޓުންގެ ޢަދަދު ވަނީ އިތުރުވެފައެވެ. އަދި އެއީ، ކަންބޮޑުވާން ޖެހޭ ވަރުގެ ނިޝާނެއް ކަން ވެސް އޭނާ ވަނީ ފާހަގަ ކޮށްފައެވެ.

ބަންގްލަދޭޝްގެ ޞިއްޙީ ދާއިރާގެ ކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތަކާއި، ދާއިރާގެ ތަޖުރިބާކާރުން ވިދާޅުވާ ގޮތުގައި، މި އަހަރުގެ ޑެންގޫ ކޭސްތަކުގެ ބޮޑު ޕަސެންޓެއް ހިއްސާ ކުރަނީ، ޑާކާއިން ބޭރު ސަރަޙައްދުތަކުގެ ޕޭޝަންޓުންނެވެ.

އަހަރެންގެ ދަރިފުޅަށް ބަލި ޖެހުނީ ކިހިނެއް ކަމެއް ނޭނގެ. ހެނދުނު ހުރީ ރަނގަޅަށް. ހަމަ ފިޓުކޮށް ހުރީ. ހަވީރުވެގެން އައި އިރު، ކުއްލިއަކަށް ހުންވައްތަރު ވާންފެށީ. އެހެންވެ، ދަރިފުޅު ގޮވައިގެން އަވަހަށް މިކޮޅަށް އައީ. ދެން، ޑޮކްޓަރުން އޭނަ ބަލާފަ ބުނެފި ޑެންގޫ ޖެހިފައޭ.
ސަންވާރު ޙުސައިން؛ ޑެންގޫ ޕޭޝަންޓެއްގެ ބައްޕަ

މަދިރީގެ ޒަރިއްޔާއިން ޖެހި، އެކަށީގެން ވާ ގޮތެއްގައި އަވަސް ފަރުވާއެއް ނުދެވިއްޖެ ނަމަ ފުރާނައަށް އިންތިހާއަށް ނުރައްކާވެ، ބައެއް ޙާލަތްތަކުގައި ފުރާނަ ގެއްލި ދިއުމަށްވެސް މަޖުބޫރު ކުރާ ޑެންގޫ ހުން ޖެހުމުގެ ފުރުޞަތު ކުޑަ ކޮށްދޭ ވެކްސިނެއް އަދި އެއްވެސް ބަޔަކަށް އުފެއްދިފައެއް ނެތެވެ. އަދި ޑެންގޫ ހުމަށް ޚާއްޞަ ކޮށްގެން ވަކި ބޭހެއް ނުވަތަ ބޭސްތަކެއްވެސް އުފައްދާފައެއް ނެތެވެ.

ދެކުނު އޭޝިއާ ސަރަޙައްދަށް އެންމެ ގަދައަށް މޫސުމީ ވިއްސާރައިގެ އަސަރު ކުރާ، ޖޫން މަހާއި ސެޕްޓެމްބަރު މަހާ ދެމެދު ހޭދަވާ މުއްދަތުގައި ޑެންގޫ ކޭސްތައް ފެންނަ މިންވަރު އިތުރުވެގެން ދެއެވެ. އެކި ތަންތަނުގައި ހަރުލާ، ގުޑުމެއް ނާރާ ހުންނަ ފެންގަނޑުތަކުގައި އުފެދޭ އީޑީޒް މަދިރިން ޖެހޭ ޑެންގޫ ހުމުގެ ކޭސްތައް، ދޭތެރެ ދޭތެރެއިން މި ރާއްޖެއިންވެސް ދަނީ ފެންނަމުންނެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި