ކ. މާލެ
|
4 އޮކްޓޯބަރ 2023 | ބުދަ 10:44
ޔޫތު މިނިސްޓަރު ކަމުގެ މަޤާމުގައި ހުންނެވި އަހުމަދު މަހުލޫފު
ޔޫތު މިނިސްޓަރު ކަމުގެ މަޤާމުގައި ހުންނެވި އަހުމަދު މަހުލޫފު
ރާއްޖެއެމްވީ
މާލެސިޓީ ބައިއިލެކްޝަން
މަހުލޫފު މާލެ ސިޓީ މޭޔަރުކަމަށް ވާދަކުރައްވަނީ
 
17 ނޮވެމްބަރު 2023 ވަނަ ދުވަހު މަޤާމު ހުސްވާނެ
 
މާލޭގެ އެންމެހާ ރައްޔިތުން ތާއީދު ކޮށްދެއްވުމަށް މަހުލޫފު ވަނީ އެދިވަޑައިގެންފައި

ޔޫތު މިނިސްޓަރު ކަމުގެ މަޤާމުގައި ހުންނެވި އަހުމަދު މަހުލޫފު މާލެ ސިޓީގެ މޭޔަރުކަމަށް ވާދަ ކުރައްވަން ނިންމަވައިފިއެވެ.

މަހުލޫފު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވަނީ އެކަން ހާމަ ކުރައްވާފައެވެ. އެގޮތުން 17 ނޮވެމްބަރު 2023 ވަނަ ދުވަހު ހުސްވާ މާލޭ މޭޔަރު މަގާމުގެ ބައި-އިލެކްޝަންގައި ވާދަކުރެއްވުމަށް ނިންމަވާފައިވާކަމަށް މަހުލޫފު ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement

ވުމާއެކު، މާލޭގެ އެންމެހާ ރައްޔިތުން ތާއީދު ކޮށްދެއްވުމަށް މަހުލޫފު ވަނީ އެދިވަޑައިގެންފައެވެ.

މާލެ ސިޓީގެ މޭޔަރުކަމަށް މަހުލޫފު ވާދަ ކުރައްވަނީ މޭޔަރުކަމުގެ މަޤާމުގައި ހުންނެވި ޑރ މުޙައްމަދު މުއިއްޒު ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ކާމިޔާބު ކުރެއްވުމާއި ގުޅިގެންނެވެ.

މަޚްލޫފް އެމްޑީޕީއާ ގުޅިވަޑައިގެންނެވީ 2018 ވަނަ އަހަރު އެވެ. އޭގެ ފަހުން އޭނާ އަންނަނީ އެމްޑީޕީގެ އެކި އެކި ކަންކަމުގައި އަމަލީ ގޮތުން ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަމުންނެވެ. އެމްޑީޕީގެ މެދުއުތުރު ޕްރޮވިންސްގެ ރައީސްގެ މަގާމު ވެސް ފުރުއްވަމުން އަންނަ މަހުލޫފަކީ، އެ ޕާޓީގެ ބައި އިލެކްޝަން ކޮމެޓީގެ ޗެއާ އެވެ.

މަހުލޫފު ވަނީ ނިމިދިޔަ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައިވެސް އެމްޑީޕީއަށް ކެމްޕޭނު ކޮށްދެއްވުމުގައި ކުރީ ސަފުގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާފައެވެ.

އަދި އޭނާއަކީ ސަރުކާރުގެ އެންމެ ހިންގުންތެރި އެއް ވަޒީރުގެ ގޮތުގައި ގިނަ ބަޔަކު ސިފަ ކުރެއެވެ. އެގޮތުން ވަޒީރުކަމާ ހަވާލުވެވަޑައިގަތުމަށް ފަހުވެސް ފުރަތަމަ ދޮޅު އަހަރުގެ ތެރޭގައި 100 ވަރަކަށް ރަށަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައި އެ ރަށްރަށުގެ ކައުންސިލާއި ޒުވާނުންނާ ބައްދަލުކުރައްވާ ރަށަށް އެންމެ ބޭނުންވާ ކަންކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރައްވާފައިވެއެވެ.

ޔޫތު މިނިސްޓަރުގެ މަގާމަށް ވަޑައިގެންނެވުމުގެ ކުރިން މަހުލޫފް ހުންނެވީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރަކަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
50%
0%
0%
0%
50%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ޗާގޯސް-ރާއްޖެ ކަނޑުގެ މައްސަލައަކީ އިސްތިއުނާފުނުކުރެވޭނެ މައްސަލައެއްކަން ސަރުކާރުން އިއުތިރާފުވެ ހެދީ ދޮގުކަން ހާމަވެއްޖެ - ޖީހާން
އެމްޑީޕީގެ މެޖޯރިޓީ މަޖިލީހުގައި ނެތް ނަމަ، ގެދޮރުވެރިޔާގެ ފްލެޓްތައް ބޭނުން ގޮތަކަށް ބަހައި ނިންމާލާނެ: ރޮޒައިނާ
މަހުން ނަގާ ޑިއުޓީ ކުޑަކުރަން މި ސަރުކާރުން މަސައްކަތެއް ނުކުރޭ، ރާއްޖެއަށް ފައިދާވާނެ އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއި ނުކުރޭ - ރައީސް ޞާލިހް
ޕާޓީއަށް ކުރިމަތިވާ ކޮންމެ ދަތި ދަނޑިވަޅެއްގައި ކުރިއަށް ނުކުމެ، ތަރުތީބުކޮށްލުމަށް ކުރެވެން ހުރި ހުރިހާ ކަމެއް ކުރާނަން - ރައީސް ޞާލިޙު
'މިސްރާބު ހަމަ މަގަށް' ކެމްޕޭން ލޯންޗިންގ ޖަލްސާ މިރޭ
މާލެސިޓީގެ މަގުތަކުގައި ބަހައްޓާފައިހުރި ބޭނުންނުކުރާ އުޅަނދުތައް ނެގުމުގެ މަސައްކަތުގެ ދަށުން މިހާތަނަށް 100ށް ވުރެ ގިނަ އުޅަނދު ނަގައިފި
ހަޤީޤަތުގައި ވެސް މިސްރާބު ގޯސް، ހަމަ މަގަށް އަޅުވަން ޖެހޭ!
އެމްޑީޕީ ސަރުކާރުގައި އޮތަސް އަދި އިދިކޮޅުގަ އޮތަސް މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީ ލިބެންވާނީ އެމްޑީޕީއަށް: ޝާހިދު