ކ. މާލެ
|
3 އޮކްޓޯބަރ 2023 | އަންގާރަ 10:20
މެޗުގައި ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު ރޮނާލްޑޯ އުފާ ފާޅު ކުރަނީ
މެޗުގައި ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު ރޮނާލްޑޯ އުފާ ފާޅު ކުރަނީ
ރޮއިޓާސް
އޭއެފްސީ ޗެމްޕިއަންސް ލީގު
ދެ ވަނަ މޮޅާއެކު އަލް ނަސްރު ގްރޫޕްގެ އެއް ވަނަ އަށް
 
މޮޅާއެކު އަލް ނަސްރު އެއް ވަނައިގައި އޮތީ ކުޅުނު ދެ މެޗުން ހަ ޕޮއިންޓު ހޯދައިގެން

އޭއެފްސީ ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގައި ކުޅުނު ދެ ވަނަ މެޗުން ވެސް މޮޅުވެ، ސައުދީ ޕްރޯ ލީގުގެ އަލް ނަސްރުން ގްރޫޕްގެ އެއް ވަނަ އަށް ޖެހިލައިފި އެވެ.

މުބާރާތުގައި އަލް ނަސްރު އޮތީ ގްރޫޕް އީ ގައެވެ. މި ގްރޫޕްގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި އަލް ނަސްރު ބައްދަލުކޮށްފައި ވަނީ ޕާސެޕޮލިސްއާ އެވެ. އެ މެޗުން ވެސް އަލް ނަސްރު ވަނީ މޮޅުވެފަ އެވެ. ދެ ވަނަ މެޗުގައި ހޯމަ ދުވަހުގެ ރޭ އަލް ނަސްރު ވާދަކޮށްފައި ވަނީ އިސްޓިކްލޯލާ އެވެ. އެ މެޗުން އަލް ނަސްރު މޮޅުވީ 3-1 އިންނެވެ.

މެޗުގައި ފުރަތަމަ ލަނޑު ޖަހައި ކުރި ހޯދީ އިސްޓިކްލޯލް އިންނެވެ. މެޗުގެ ފުރަތަމަ ހާފު ނިމެން މިނެޓަކަށް ވެފައި ވަނިކޮށް އެ ޓީމަށް ލީޑު ނަގައިދިނީ ސެނިން ސެބާއީ އެވެ. އަލް ނަސްރުން އެ ޓީމުގެ ތިން ލަނޑު ވެސް ޖެހީ ދެ ވަނަ ހާފުގަ އެވެ. ދެ ވަނަ ހާފު ފަށައިގެން މެޗުގެ 66 ވަނަ މިނެޓުގައި އަލް ނަސްރަށް ނަތީޖާ ހަމަހަމަ ކޮށްދިނީ ކެޕްޓަން ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ އެވެ. މިއީ އޭއެފްސީ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި ރޮނާލްޑޯ ޖެހި ފުރަތަމަ ލަނޑެވެ. އަލް ނަސްރުގެ ފަހު ދެ ލަނޑު ވެސް ޖެހީ ބްރެޒިލްގެ ޓަލިސްކާ އެވެ. އެ ޓީމަށް ލީޑު ނަގައިދިން ލަނޑު އޭނާ ޖެހީ 72 ވަނަ މިނެޓުގަ އެވެ. އޭގެ ފަސް މިނެޓު ފަހުން އޭނާ ވަނީ އެ ޓީމުގެ ތިން ވަނަ ލަނޑު ޖަހައިފަ އެވެ.

މޮޅާއެކު އަލް ނަސްރު އެއް ވަނައިގައި އޮތީ ކުޅުނު ދެ މެޗުން ހަ ޕޮއިންޓު ހޯދައިގެންނެވެ. ދެ ވަނައިގައި އޮތް ޕާސެޕޮލިސް އަށް ދެ މެޗުން ލިބެނީ ތިން ޕޮއިންޓެވެ. ތިން ވަނައިގައި އޮތް އަލް ދުހައިލް އަދި ހަތަރު ވަނައިގައި އޮތް އިސްޓިކްލޯލަށް ވެސް ލިބެނީ އެންމެ ޕޮއިންޓެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 19 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް