ކ. މާލެ
|
2 އޮކްޓޯބަރ 2023 | ހޯމަ 21:17
މޯހަން ބަގާން ކުޅުންތެރިން އަތުން ބޯޅަ ހިފައިގެން ހަމްޕު ދަނީ: ފޮޓޯ-އޭއެފްސީ
މޯހަން ބަގާން ކުޅުންތެރިން އަތުން ބޯޅަ ހިފައިގެން ހަމްޕު ދަނީ: ފޮޓޯ-އޭއެފްސީ
އޭއެފްސީކަޕް
އިތުރު ވަގުތުގެ ލަނޑުން މޯހަން ބަގާން އަތުން މާޒިޔާ ބަލިވެއްޖެ
 
މޯހަން ބަގާން މެޗު ކާމިޔާބުކުރީ 2-1 ން

އެއްވަރުވާން ދިޔަ މެޗުގެ އިތުރު ވަގުތުގައި ދެވަނަ ލަނޑެއް ޖަހައިގެން މާޒިޔާ އަތުން މޯހަން ބަގާން މޮޅުވެއްޖެއެވެ.

އިންޑިޔާގައި ކުޅުނު އޭއެފްސީކަޕް މެޗުގައި އިންޑިޔާގެ ވަރުގަދަ މޯހަން ބަގާން އަތުން ޕޮއިންޓެއް ލިބޭނެކަމަށް ބެލެވުނު މެޗު މާޒިޔާއަށް ގެއްލުނީ މެޗުގެ ނުވަދިހަ މިނިޓް ހަމަވެ, އިތުރަށް ދެއްކި ހަތް މިނިޓްގެ ތެރެއިން ދެވަނަ މިނިޓްގައި ކަމިންގ ޖެހި ލަނޑުންނެވެ. މެޗުގެ ފުރަތަމަ ހާފްގައި ފުރަތަމަ ލަނޑު ޖަހާ މޯހަން ބަގާން އަށް ކުރިހޯދައިދިނީވެސް ކަމިންގ އެވެ. ޑީ އޭރިޔާ ރޮނގުމަތިން ކަމިންގ ފޮނުވާލި ބޯޅަ ގޯލަށް ވަނީ އަރިމަތީ ދަނޑީގައި ޖެހިފައެވެ. ފުރަތަމަ ހާފްގެ ފަހު މިނިޓްގައި މާޒިޔާއަށް ނަތީޖާ ހަމަހަމަކޮށްދިނީ މިޑްފީލްޑަރ ޓޮމޯކީ ވާޑާއެވެ.

Advertisement

މިގްރޫޕްގައި ބަނގްލަދޭޝްގެ ބަޝުންދުރަ ކިންގްސް ވަނީ އިންޑިޔާގެ އޮޑިޝާ އެފްސީ ބަލިކޮށް ފުރަތަމަ މޮޅު ހޯދާފައެވެ. މާޒިޔާ އަތުން ބަލިވި ބަޝުންދުރަ ކިންގްސް މެޗު ކާމިޔާބުކުރީ 3-2 ނެވެ. އެހެންކަމުން މިގްރޫޕްގައި ޕޮއިންޓެއް ނުލިބި އޮތީ އޮޑިޝާ އެފްސީ އެވެ. މާޒިޔާއާއި ބަޝުންދުރަ ކިންގްސް ވެސް އޮތީ އެއް މެޗުން މޮޅުވެ ތިން ޕޮއިންޓާއެކުއެވެ. މޯހަން ބަގާން އެއްވަނައިގައި އޮތީ ދެ މެޗުންވެސް މޮޅުވެ ހަ ޕޮއިންޓާއެކުއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
33%
0%
0%
67%
ކޮމެންޓް