ކ. މާލެ
|
2 އޮކްޓޯބަރ 2023 | ހޯމަ 19:08
އިންޑޮނީޝިޔާ ގެ ހައިސްޕީޑް ރެއިލް
އިންޑޮނީޝިޔާ ގެ ހައިސްޕީޑް ރެއިލް
ގެޓީ އިމޭޖަސް
އިންޑޮނީޝިޔާގެ ހައި ސްޕީޑް ރެއިލްވޭ ނެޓްވަރކް
އިންޑޮނީޝިޔާގައި "ވޫޝް" ނަމަކަށް ކިޔާ ހައި ސްޕީޑް ރެއިލްވޭ ނެޓްވަރކް އެއް ހުޅުވައިފި
 
މުޅި ރެއިލްވޭ ނެޓްވަރކް ގެ އަގަކީ 7.3 ބިލިއަން ޔޫއެސް ޑޮލަރެވެ.

އިންޑޮނީޝިޔާގައި ގާއިމް ކުރި ފުރަތަމަ ހައިސްޕީޑް ރެއިލްވޭ ނެޓްވަރކް ރަސްމީކޮން ހުޅުވައިފި އެވެ. "ވޫޝް" ގެ ނަމުން ނަންދީފައިވާ ރެއިލްވޭ ނެޓްވަރކްގެ ޚިދުމަތް ހޯމަ ދުވަހު ފައްޓަވާ ދެއްވާފައިވަނީ އެގައުމުގެ ރައީސް ޖޯކޯ ވިޑޯޑޯ އެވެ. ޗައިނާގެ ބެލްޓް އެންޑް ރޯޑް އިނީޝިއޭޓިވްގެ ދަށުން ޗައިނާގެ އެހީއާއެކު ގާއިމް ކުރި "ވޫޝް" ނެޓްވަރކުން ގުޅުވާދެނީ ވެރިރަށް ޖަކާޓާ އާއި އިގްތިސާދީ ހަބެއް ކަމަށްވާ ބަންޑުންގ އެވެ.

ރައީސް ވިޑޯޑޯގެ ތަރައްގީގެ ޕްލޭންގެ ދަށުން އިސްކަން ދެއްވި މަޝްރޫއު ތަކުގެ ތެރޭގައި "ވޫޝް" ރެއިލްވޭ ނެޓްވަރކް ގެ މަސައްކަތް ހިމެނެއެވެ. މިފަދަ ނެޓްވަރކް އެއްގެ މައިގަނޑު ބޭނުމަކަށް ވަނީ އެގައުމުގައި އޮންނަ ޓްރެފިކް ތޮއްޖެހުމު ގެ ސީރިއަސްމަސައްލަ އަށް ހައްލު ހޯދުމެވެ.

މި ނެޓްވަރކް ފުރަތަމަ ހުޅުވަން އޮތީ 2019 ވަނަ އަހަރުއެވެ. ނަމަވެސް ބިންވެރިކަމުގެ މައްސަލަ ތަކަކާ އަދި ކޮވިޑް 19 އާހެދި ލަސްވެފައިވެއެވެ. އަދި މަޝްރޫއަށް ކަންޑައެޅި ބަޖެޓުން ނުފުދިގެން އިތުރު 1.2 ބިލިއަން ހޯދަން ޖެހުންވެސް ޕްރޮޖެކްޓް އަވަހަށް ފުރިހަމަ ކުރުމަށް ހުރަހަކަށް ވިއެވެ.

"ވޫޝް" ހައިސްޕީޑް ރެއިލްވޭނެޓަވަރކް ގެ އަގަކީ 7.3 ބިލިއަން ޔޫއެސް ޑޮލަރެވެ. މި ރޭލުގެ ޓިކެޓްގެ އަގުތައް އަދި މުޅިން ފައިނަލައިޒް ނުވި ނަމަވެސް އަންދާޒާ ކުރެވޭ ގޮތުގައި އެއްކޮޅު ޓިކެޓެއްގެ އަގު އުޅޭނީ 16 ޔޫއެސް ޑޮލަރާ 22.60 ޔޫއެސް ޑޮލަރާ ދެމެދުގައެވެ. އެގައުމުގައި ދުއްވާ ޝަޓްލް ބަހުގެ ޓިކެޓެއްގެ އަގަކީ 5 ޔޫއެސް ޑޮލަރެވެ. އެހެން ކަމުން ހައިސްޕީޑް ރޭލުން އަދި ގިނައިން ދަތުރު ކުރާނެ ކަމަށް ބެލެވެނީ ޓުއަރިސްޓުންނާ ބިޒްނަސް ބޭނުންތަކަށް ދަތުރު ކުރާ ފަރާތްތަކުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް