ކ. މާލެ
|
2 އޮކްޓޯބަރ 2023 | ހޯމަ 05:54
މޯހަން ބަގާންގެ ބައެއް ކުޅުންތެރިން
މޯހަން ބަގާންގެ ބައެއް ކުޅުންތެރިން
އޭއެފްސީ
އޭއެފްސީ ކަޕް
މާޒިޔާމޮޅު، ކޮންމެ މެޗަކީ ފައިނަލެއް: ބޯހަން ބަގާން ކޯޗު
 
އަމިއްލަ ގޭމް ކުޅެންޖެހޭ: ކޯޗު

އޭއެފްސީ ކަޕުގައި މިރޭ ރާއްޖޭގެ މާޒިޔާއާ ދެކޮޅަށް ނުކުންނައިރު އެއީ މޮޅު ޓީމެއް ކަމަށާއި މުބާރާތުގެ ކޮންމެ މެޗަކީ ވެސް ފައިނަލެއް ކަމަށް އިންޑިޔާގެ މޯހަން ބަގާނުން ބުނެފި އެވެ.

Advertisement

އިންޑިޔާގެ އެންމެ ވަރުގަދަ އެއް ކުލަބު ކަމަށްވާ މޯހަން ބަގާންގެ އަމިއްލަ ދަނޑު ކަމަށްވާ ކަލްކަތާގެ ސޯލްޓް ލޭކް ސްޓޭޑިއަމުގައި މިރޭ ހަތެއް ޖަހާއިރު ކުޅޭ މެޗާ ބެހޭ ގޮތުން ކޯޗު ހުއާން ފެރާންޑޯ ބުނީ އެންމެ މުހިންމު އަމިއްލަ ގޭމް ކުޅެން ވިސްނުން ކަމަށެވެ.

"އެންމެ މުހިންމު ކަމަކީ އަހަރުމެންގެ ގޭމް ކުޅެން ވިސްނުން އަދި ނަފްސާނީ ގޮތުން މެޗަށް ތައްޔާރުވުން. ވަރަށް ކުރު މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި އަހަރުމެން ވަރަށް ގިނަ މެޗު ކުޅެން ޖެހިފައިއެބަވޭ. މިއިން ކޮންމެ މެޗަކީ ވެސް ވަރަށް މުހިންމު މެޗެއް. މިހެންވީމަ އަހަރުމެންނަށް އެންމެ މުހިންމު ކަމަކީ އަމިއްލަ ނަފްސާއި ޓީމާމެދު ވިސްނުން. ހާސްކަމެއްނެތި މެޗަށް ތައްޔާރުވުން. އަދި މެޗުގައި ރަނގަޅު އެޓޭކްތަކެއް ބިނާކުރުން،"
ކޯޗު ބުންޏެވެ.

އޭނާ އަދި ބުނީ ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޓީމުގެ ފުރަތަމަ 11 އާއި ބެންޗުގެ ވެސް މުހިންމު ކުޅުންތެރިނާއެކު ބިދޭސީ ހަ ކުޅުންތެރިން ވެސް ތިބި މާޒިޔާ އަކީ މޮޅު ކުޅުންތެރިން ގިނަ ޓީމެއް ކަމަށެވެ.

"ވަރަށް ރަނގަޅު ކުޅުންތެރިން ތިބި ޓީމެއް އެއީ. އަހަރުމެންގެ އެޓޭކްތައް ރަނގަޅުކުރަންޖެހޭނެ. އަހަރުމެން މި މެޗު މި ކުޅެނީ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި. ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގައި އޮތީ އެންމެ ހަ މެޗު. މިހެންވެ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ކުޅޭ ކޮންމެ މެޗަކީ ފައިނަލެއް. އެމެޗުތަކުން އަހަރުމެން ރަނގަޅު އަދަދަކަށް ޕޮއިންޓް ހޯދަންޖެހޭނެ،"
ކޯޗު ބުންޏެވެ.

ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އޭއެފްސީ ކަޕުގެ ދެ ވަނަ ބުރަށް ދިއުމަށް މަސައްކަތް ކުރާ މާޒިޔާ ވަނީ މި ފަހަރުގެ މުބާރާތް ވަރަށް ރަނގަޅަށް ފަށައިފަ އެވެ. އެއީ ބަނގްލަދޭޝްގެ ޗެމްޕިއަން ބަޝުންދުރާ ކިންގް އަމިއްލަ ދަނޑުގައި 3-1އިން ބަލިކޮށްގެންނެވެ. ހަމަ މިފަދައިން މޯހަން ބަގާން ވެސް ވަނީ މި ގްރޫޕުގައި ހިމެނޭ އިންޑިޔާގެ އޮޑިއްސާ ބަލިކޮށްފަ އެވެ. މުބާރާތުގެ ދެ ވަނަ ބުރަށްދާނީ މި ގްރޫޕުން އެއްވަނަ ހޯދާ ދެ ޓީމެކެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
100%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް