ކ. މާލެ
|
2 އޮކްޓޯބަރ 2023 | ހޯމަ 05:47
މާޒިޔާގެ ކޯޗު މިލޯ (މ) ދާދު (ކ) އާއި ނިހާންއާއެކު
މާޒިޔާގެ ކޯޗު މިލޯ (މ) ދާދު (ކ) އާއި ނިހާންއާއެކު
މާޒިޔާ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް އެންޑް ރެކްރިއޭޝަން
އޭއެފްސީ ކަޕް
މޯހަން ބަގާންދެކެ ބިރެއް ނުގަނޭ: މާޒިޔާ ކޯޗު
 
ކޯޗު ބުނަނީ ޖެހިލުންނުވެ ކުޅެގަންނަންޖެހޭ ކަމަށް

އޭއެފްސީ ކަޕުގައި މިރޭ އިންޑިޔާގެ ޗެމްޕިއަން މޯހަން ބަގާންއާ ދެކޮޅަށް ކުޅެން ބިރު ނުގަންނާނެ ކަމަށާއި މެޗަށް ނުކުންނާނީ ޓާގެޓެއް އޮވެގެން ކަމަށް މާޒިޔާގެ ކޯޗު މިލޯމިރް ސެސްލިއާ ބުނެފި އެވެ.

Advertisement

ބޮސްނިއާގެ ކޯޗު ބުނީ އިންޑިޔާގައި މެޗު ކުޅުނަސް އޭނާގެ ޓީމުން ޖެހިލުންވާންޖެހޭ ސަބަބެއް ނެތް ކަމަށާއި މިއީ މުބާރާތުގެ ދެ ވަނަ ބުރަށް ދިއުމަށް ވަރަށް މުހިންމު މެޗެއް ކަމަށެވެ.

"އަހަރުމެން މި ތަނަށް މިއައީ ފުޓްބޯޅަ ކުޅެން. އަހަރުމެން މަސައްކަތް ކުރާނީ މި މެޗުން ކޮންމެވެސް ކަމެއް ހާސިލްކުރަން އަދި އަހަރުމެންގެ ކުރިއެރުން ހިފަހައްޓަން. (ބަލިވިޔަސް) އަހަރުމެންނަށް ގެއްލޭނެ އެއްވެސް އެއްޗެއްނެތް. އަހަރުމެން (އެމީހުންދެކެ) ބިރެއް ނުގަނޭ. އަހަރުމެންވާނީ އެމީހުންގެ ރަނގަޅު ކަންކަން ފާހަގަކޮށްފައި. ހުރިހާ ވެސް ކަމަކީ އަހަރުމެން ޖެހިލުންނުވެ ހިތްވަރާއެކު (ގަލޮޅު ދަނޑުގައި ބަނގްލަދޭޝްގެ ބަޝުންދުރަ ކިންގް ބަލިކުރި) ކުރީ މެޗަށްވުރެ ރަނގަޅަށް ކުޅުން. ފުޓްބޯޅައިގައި ހުރިހާ ކަމެއް ވެސް މިނާނީ ނަޖީތާއިން،"
ކޯޗު ބުންޏެވެ.

މާޒިޔާ ޓީމަކީ ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޓީމުގެ ތިން ބައިކުޅެ އެއްބައި ކުޅުންތެރިން ތިބި ޓީމެވެ. ގައުމީ ޓީމުގެ ފުރަތަމަ 11 އަކީ ވެސް މާޒިޔާގެ ކުޅުންތެރިންނެވެ. މިއާއެކު އެ ޓީމުގައި ބިދޭސީ ހަ ކުޅުންތެރިން ވެސް އެބަތިއްބެވެ. އަދި ހަތަރު ޓީމު ހިމެނޭ ގްރޫޕުގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި ބަޝުންދުރަ ބަލުކުރެވުމުގެ ހިތްހަމަޖެހުމާއެކު މާޒިޔާގެ އަމާޒަކީ ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އޭއެފްސީ ކަޕުގެ ދެ ވަނަ ބުރަށް ދިއުމެވެ. އެކަން ކުރެވޭނީ ގްރޫޕުގެ އެއްވަނަ ހޯދައިގެންނެވެ.

މި ޓާގެޓަށް ވާސިލްވުމަށް އެޅެމުންދާ ހުރަހަކީ ކޯޗު ބުނާގޮތުން ބައެއް ކުޅުންތެރިން މުޅިން ފިޓްނުވުމެވެ.

"އެމީހުންގެ ފިޒިކަލް އަދި ޓެކްނިކަލް ކަންކަން އެސެސްކުރާއިރު އެމީހުންނަށް އެޑްވާންޓޭޖް އެބައޮތް. އެމީހުންނަކީ ގަވާއިދުން ލީގުގައި ކުޅެމުންދާ ޓީމެއް. (ރާއްޖޭގެ ލީގުގައި މެދުކެނޑުންގިނަ). އެކަމަކު މިއީ ފުޓްބޯޅަ. އަހަރުމެން މަސައްކުރާނީ އަހަރުމެންގެ ގޭމް ކުޅެން. އަހަރުމެންނަށް ކުރިމަގުގައި ކުރެވޭނެ ކަންކަން ޖެހޭނީ ބަލަން،"  
ކޯޗު ބުންޏެވެ.

މޯހަން ބަގާން އަކީ އިންޑިޔާގެ އެންމެ ވަރުގަދަ އެއް ޓީމެވެ. އެ ޓީމުގައި އޮސްޓްރޭލިޔާ އާއި ފްރާންސް އަދި ސްޕޭން ކުޅުންތެރިންނާއި އިންޑިޔާގެ ގައުމީ ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިން އެބަތިއްބެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް