ކ. މާލެ
|
30 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | ހޮނިހިރު 20:30
ރޯމާގެ ކޯޗު ހޯސޭ މޮރީނިއޯ
ރޯމާގެ ކޯޗު ހޯސޭ މޮރީނިއޯ
ގޫގުލް
ރޯމާ
ސައުދީން ލިބުނު ބޮޑު ހުށަހެޅުމަށް މޮރީނިއޯ ބުނީ ނޫނެކޭ!
 
އޭނާ ބުނީ ފުޓުބޯޅައިގެ ތާރީޚުގައި ކޯޗަކަށް ލިބޭނެ އެންމެ ބޮޑު ހުށަހެޅުމެއް ލިބުނީ އޭނާ އަށް ކަމަށް

ސައުދީ ޕްރޯ ލީގުގެ ކުލަބަކުން ބޮޑު ހުށަހެޅުމެއް ލިބުނު ކަމަށާއި، އެހެން ނަމަވެސް އެކަމަށް ނޫނެކޭ ބުނެފައިވާނެ ކަމަށް ރޯމާ އަށް އިރުޝާދު ދެމުން އަންނަ ޕޯޗުގަލްގެ ހޯސޭ މޮރީނިއޯ ބުނެފި އެވެ.

މޮރީނިއޯ މިހެން ބުނީ ސައުދީ ލީގުން އޭނާ އަށް ލިބިފައިވާ ހުށަހެޅުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ވާހަކަ ދައްކަމުންނެވެ. އޭނާ ބުނީ ފުޓުބޯޅައިގެ ތާރީޚުގައި ކޯޗަކަށް ލިބޭނެ އެންމެ ބޮޑު ހުށަހެޅުމެއް ލިބުނީ އޭނާ އަށް ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އެކަމަށް އޭނާ ބުނެފައިވާނީ ނޫނެކޭ ކަމަށާއި، ސަބަބަކީ ރޯމާގައި ހުންނަން ބޭނުންވާތީ ކަމަށް މޮރީނިއޯ ވަނީ ބުނެފަ އެވެ. މޮރީނިއޯ ބުނީ އެ ވާހަކަތައް އޭނާ ރޯމާގެ އިސްވެރިންނާ ވެސް ހިއްސާކޮށްފައިވާނެ ކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން އެ ހުށަހެޅުމަށް ނޫނެކޭ ބުނީ ރޯމާ ދޫކޮށްލަން ބޭނުންނުވާތީ ކަމަށާއި، ކުލަބުގެ ވެރިންނަށް ދީފައިވާ ބަހުގެ އިތުބާރު ދަމަހައްޓަން ބޭނުންވާ ކަމަށް ވެސް އޭނާ ބުންޏެވެ.

Advertisement

ބެންފީކާ އިން 2000 ވަނަ އަހަރު ކޯޗިން ކެރިއަރު ފެށި މޮރީނިއޯ އަކީ ތަޖުރިބާކާރު މޮޅު ކޯޗެކެވެ. ރޯމާ އަކީ މިހާތަނަށް އޭނާ އިރުޝާދު ދޭ ނުވަ ވަނަ ކުލަބެވެ. މޮރީނިއޯ އިރުޝާދު ދިން ކުލަބުތަކުގެ ތެރޭގައި ސްޕެއިންގެ ގަދަ ބާރު ރެއާލް މެޑްރިޑު، އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑު، ޓޮޓެންހަމް، ޗެލްސީ، އިޓަލީގެ އިންޓަ މިލާން ފަދަ ކުލަބުތައް ހިމެނެ އެވެ. މީގެ ތެރެއިން ޗެލްސީގެ ކޯޗުކަމާ އޭނާ ވަނީ ދެ ފަހަރެއްގެ މަތިން ހަވާލުވެފަ އެވެ. ދާދި ފަހުން ޕޯޗުގަލް ޤައުމީ ޓީމުގެ ކޯޗަަކަށް ވެސް މޮރީނިއޯ ހަމަޖައްސަން މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ ކަމަށް މީޑިއާ ތަކުން ވަނީ ބުނެފަ އެވެ. ނަމަވެސް އެ މަގާމާ ހަވާލުވާން މޮރީނިއޯ އެއްބަސްވެފައި ނުވާ ކަމަށް ވެސް ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް