ކ. މާލެ
|
29 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | ހުކުރު 18:40
ޔޫކްރޭން، ރަޝިޔާ ހަނގުރާމައިގައި ބޭނުންކުރާ އުޅަނދެއް
ޔޫކްރޭން، ރަޝިޔާ ހަނގުރާމައިގައި ބޭނުންކުރާ އުޅަނދެއް
ރޮއިޓާސް
ރަޝިޔާ - ޔޫކްރެއިން ހަނގުރާމަ
ޔޫކްރޭންގެ ޑްރޯން ހަމަލާއެއް ރަޝިޔާގެ ޕަވަރ ސަބްސްޓޭޝަނަކަށް އަރައިފި
 
ރަޝިޔާގެ އަމާޒުތަކަށް ދޭ ހަމަލާތައް އިތުރުވާނެ
 
ޔޫކްރެއިންގެ އެއް ޑްރޯން ކަލޫގާ ސަރަހައްދުގެ މައްޗަށް ވައްޓާލާފައިވޭ
 
ޔޫކްރޭންގެ 10 ޑްރޯން އެއް ރެއެއްގެ ތެރޭގައި ކަރސްކް ސަރަހައްދުގެ މައްޗަށް ވައްޓާލާފައިވޭ

ޔޫކްރޭންގެ އެންމެ ފަހުގެ ޑްރޯން ހަމަލާއެއް ރަޝިޔާގެ ޕަވަރ ސަބްސްޓޭޝަނަކަށް އަރައިފިއެވެ.

ޔޫކްރޭންގެ ބޯޑަރު ކައިރީގައި އޮންނަ ރަޝިޔާގެ އަވަށެއްގެ ކަރަންޓް ސަބްސްޓޭޝަނަކަށް ކޮމްބެޓް ޑްރޯނަކުން ގޮވާތަކެތި ވައްޓާލިއިރު، ރަޝިޔާގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީން ވަނީ ރަޝިޔާގެ ބެލްގްރޭޑް، ހަރސްކް އަދި ކަލޫގާ ސަރަހައްދުތަކުގެ މައްޗަށް ޔޫކްރޭންގެ ދިހަވަރަކަށް ޑްރޯން ވައްޓާލާފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްކޮށްފައެވެ.

ބޯޑަރާ 25 ކިލޯމީޓަރަށް ވުރެ ދުރުގައި އޮންނަ ރަޝިޔާގެ އަވަށެއް ކަމަށްވާ ބެލާޔާގައި ޔޫކްރޭންގެ ޑްރޯނެއް ސަބްސްޓޭޝަނަކަށް ދެ ގޮވާތަކެތި ވައްޓާލި ކަމަށް ހަރސްކްގެ ސަރަހައްދީ ގަވަރުނަރު ރޯމަން ސްޓާރޮވޮއިޓް ހުކުރު ދުވަހުގެ ވަގުތެއްގައި ވިދާޅުވެފައިވާކަމަށް ބޭރުގެ ރިޕޯޓުތައް ބުނެއެެވެ.

މޮސްކޯގައި ހުންނަ ރަޝިޔާގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީން ބުނީ ފުރަތަމަ ޑްރޯން ނާކާމިޔާބު ކޮށްފައި ވަނީ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ހަވީރު 5 ޖަހާ އެހާކަންހާއިރު (ޖީއެމްޓީ 14:00) ކަމަށެވެ. އޭގެ ހަތަރު ގަޑިއިރު ފަހުން ދެވަނަ ޑްރޯނެއް ވައްޓާލިކަމަށްވެސް އެ މިނިސްޓްރީ އިން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ރަޝިޔާގެ ހަބަރުތައް ބުނާގޮތުގައި، ރަޝިޔާގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީއާ ހަވާލާދީ ޔޫކްރޭންގެ 10 ޑްރޯން، އެއް ރެއެއްގެ ތެރޭގައި ހަރސްކް ސަރަހައްދުގެ މައްޗަށް އަދި އެއް ޑްރޯން ކަލޫގާ ސަރަހައްދުގެ މައްޗަށް ވައްޓާލިކަމަށެވެ.

ފާއިތުވި ހަފްތާތަކުގައި ޔޫކްރޭނުން ރަޝިޔާގެ ސަރަހައްދަށް ދޭ ހަމަލާތައް ވަރުގަދަކޮށްފައިވާއިރު، އެގައުމުގެ ސަރަހައްދުތަކަށް މިހާރު ގަވާއިދުން ޔޫކްރޭންގެ ޑްރޯން ހަމަލާތަކުގެ ރާޅުތައް ކުރިމަތިވެ، މޮސްކޯ ހިމެނޭ ގޮތަށް އިމާރާތްތަކަށް ދޭތެރެ ދޭތެރެއިން ގެއްލުން ލިބޭކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެއެެވެ.

ރަޝިޔާގެ އޮފިޝަލުން އެމީހުންގެ މުހިންމުކަން ކުޑަކޮށްފައިވާއިރު، ޔޫކްރޭންގެ ރައީސް ވޮލޮޑިމިއާ ޒެލެންސްކީ ވަނީ ރަޝިޔާގެ އަމާޒުތަކަށް ދޭ ހަމަލާތައް އިތުރުވާނެ ކަމަށް މި ހަފްތާގައި ތަކުރާރުކޮށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
50%
0%
50%
ކޮމެންޓް