ކ. މާލެ
|
28 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | ބުރާސްފަތި 13:37
ޓައިވާނުން އުފެއްދި ފުރަތަމަ ސަބްމެރިން ދައްކާލުން
ޓައިވާނުން އުފެއްދި ފުރަތަމަ ސަބްމެރިން ދައްކާލުން
ޓައިވާން
ޓައިވާނުން އުފެއްދި ފުރަތަމަ ސަބްމެރިން ދައްކާލައިފި
 
ޓައިވާނާއި ޗައިނާގެ ގުޅުން ވަނީ ގޯސްވެފައި
 
މިއީ އެ ޤައުމަށް ލިބުނު ވަރަށް ބޮޑު ކާމިޔާބެއް

ޓައިވާނުން އުފެއްދި ފުރަތަމަ ސަބްމެރިން ދައްކާލައިފިއެވެ.

ބުރާސްފަތި ދުވަހު އެ ސަބްމެރިން ދައްކާލާފައިވާއިރު ޓައިވާނުން ފާހަގަކުރަނީ މިއީ އެ ޤައުމަށް ލިބުނު ވަރަށް ބޮޑު ކާމިޔާބެއްގެ ގޮތުގައެވެ. މި ސަބްމެރިންގެ ހުރިހާ ކަމެއް ކޮށްފައި ވަނީ ޓައިވާންގައެވެ. ޓައިވާނުން ވަނީ މިއީ ޓައިވާންގެ އަމިއްލަވަންތަކަމަށް ޓަކައި ކުރާ މަސައްކަތަށް ލިބުނު ވަރަށް ބޮޑު ކުރިއެރުމެއް ކަަމަށް ބުނެފައެވެ. ޓައިވާނުން ދަނީ މިލިޓަރީ ގާބިލިއްޔަތުކަން ވަރުގަދަކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ. އަދި މިއީ އެ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން އުފައްދާފައިވާ އުފެއްދުމެކެވެ.

ޓައިވާނުން މިފަދަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުން މިދަނީ ޓައިވާން ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުގައި ޗައިނާގެ އަސްކަރީ ހަރަކާތްތައް އިތުރުވެ އެ ގައުމުގެ ސިޔާދަތު ނުރައްކަލަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ދަނޑިވަޅެއްގައެވެ. ޓައިވާންގެ ސަބްމެރިން އަށް ނަން ދީފައި ވަނީ އިނގިރޭސި ބަހުން "ނާވަލް" އަދި މެންޑޭރިއަން ބަހުން "ހައި ކުން"ގެ ނަމުންނެވެ. މާނައަކީ ސީ މޮންސްޓަރ ނުވަތަ ކަނޑު ފުރޭތައެވެ.

މި ސަބްމެރިން އަކީ އެ ގައުމު ދިފާއުކުރުމަށް އަސްކަރިއްޔާ އިން ކުރާ މަސައްކަތް އިތުރަށް ވަރުގަދަކޮށްދިން ކަމެއް ކަމަށް އެ ގައުމުގެ އަސްކަރިއްޔާއިން ވަނީ ބުނެފައެވެ. އަދި ހަނގުރާމައިގެ ހާލަތަކަށް ޓައިވާނުން ވެސް ދަނީ މަޑުމަޑުން ތައްޔާރުވަމުންނެވެ. އެ ގައުމުން ވަނީ އެ ގައުމުގެ ސިޔާދަތު ހިމާޔަތްކުރަން ކުރަން ޖެހުނު ކޮންމެ ކަމެއް ކުރަން ތައްޔާރަށް ތިބި ކަމަށް ވެސް ބުނެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
100%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް