raajjemv logo
ޗައިނާގެ އަސްކަރިއްޔާއިން ހިންގާ އޮޕަރޭޝަން
ޗައިނާގެ އަސްކަރީ ޖެޓުތަކެއް ޓައިވާނުގެ ވައިގެ ސަރަހައްދަށް ވަދެއްޖެ
 
ޗައިނާގެ އަސްކަރިއްޔާގެ މަނަވަރުތަކެއް މިއަހަރުގެ ކުރީކޮޅު ޓައިވާނުގެ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދަށް ވަދެފައިވޭ
 
މިކަމާއި ގުޅިގެން މިހާތަނަށް ޗައިނާއިން ވަކި އެއްޗެއް ބުނެފައެއް ނުވޭ
އަތޫފް އާތިފް
10,560
ކ. މާލެ |
31 މާރޗް 2021 | ބުދަ 19:59
ޗައިނާ އަސްކަރިއްޔާގެ ޖެޓުތަކެއް
ޓައިވާން ނިއުސް

ޗައިނާގެ އަސްކަރީ މަތިންދާ ބޯޓުތަކެއް ހުއްދައަކާ ނުލާ ޓައިވާނުގެ ވައިގެ ސަރަހައްދަށް ވަދެފައިވާ ކަމަށް ޓައިވާނުން ބުނެފިއެވެ.

ޓައިވާނުގެ އަސްކަރިއްޔާއިން ބުނީ މިދިޔަ ހޯމަ ދުވަހު ޗައިނާގެ އަސްކަރިއްޔާގެ 10 މަތިންދާ ބޯޓު ޓައިވާނުގެ ވައިގެ ސަރަހައްދަށް ހުއްދައާ ނުލާ ވަދެފައިވާ ކަމަށާއި، އަދި އެކަމާއި ގުޅިގެން ޓައިވާނުގެ އެއަރ ޑިފެންސްތައް ވަރުގަދަކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

މިކަމާއި ގުޅިގެން ޓައިވާނުގެ އަސްކަރިއްޔާއިން ވަނީ ޗައިނާއަށް ބަހުގެ ހޫނު ހަމަލާއެއް ވެސް ދީފައެވެ. އެގޮތުން ޓައިވާނުގެ އަސްކަރިއްޔާއިން ބުނީ ޗައިނާގެ އިތުރު އަސްކަރީ މަތިންދާ ބޯޓެއް އެގައުމުގެ ވައިގެ ސަރަހައްދަށް ހުއްދައާ ނުލާ ވަދެއްޖެނަމަ ވައްޓާލާނެ ކަމަށާއި، އަދި އެކަމާ އެގައުމުން ޒިންމާ ނުވާނެ ކަމަށެވެ.

މިކަމާއި ގުޅިގެން މިހާތަނަށް ޗައިނާއިން ވަކި އެއްޗެއް ބުނެފައިނުވާއިރު، ޗައިނާގެ އަސްކަރިއްޔާއިން އަންނަނީ ޗައިނާ ކަނޑުގައި ތަމްރީނުތަކެއް ކުރިޔަށް ގެންދަމުންނެވެ.

ޗައިނާގެ އަސްކަރިއްޔާގެ މަނަވަރުތަކެއް މިއަހަރުގެ ކުރީކޮޅު ޓައިވާނުގެ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދަށް ވަދެފައިވެއެވެ. އެފަހަރުވެސް ޓައިވާނުން ވަނީ ޗައިނާގެ އަސްކަރިއްޔާގެ އަމަލު ކުށްވެރިކޮށް އެކަން ތަކުރާރު ކުރާނަމަ ހަމަލާ ދޭނެ ކަމަށް ބުނެފައެވެ. އެހެންނަމަވެސް އޭގެ ފަހުން ވެސް ޗައިނާގެ އަސްކަރީ މަނަވަރުތަކެއް ވަނީ ޓައިވާނުގެ ހުއްދައާ ނުލާ އެ ސަރަހައްދަށް ވަދެފައެވެ.  

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެއިން މަޚްތޫމް
8%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
38%
އުފާ ވެއްޖެ
8%
ދެރަ ވެއްޖެ
46%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް