ކ. މާލެ
|
27 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | ބުދަ 12:10
ޔުއެފާގެ އިދާރާ
ޔުއެފާގެ އިދާރާ
ޔުއެފާ
ރަޝިޔާގެ ޒުވާން ޓީމުތަކަށް ފުރުސަތު ދޭން ޔުއެފާ އިން ވިސްނަނީ
 
ބޮޑެތި މީހުން ކުރާ ނޭދެވޭ އަމަލުތަކުގެ ސަބަބުން، އެކަމުގެ ޒިންމާ ކުޑަކުދިން ނަގަން ނުޖެހޭނެ

ރަޝިޔާގެ ޤައުމީ ޓީމުތަކަށް އަޅާފައިވާ ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތެރެއިން، އެ ޤައުމުގެ ޒުވާން ޤައުމީ ޓީމުތަކަށް ލުއި ދޭން ޔުއެފާ އިން މަޝްވަރާ ކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

ރަޝިޔާ އިން ޔޫކްރެއިންނަށް ދެމުން އައި ހަމަލާތަކުގެ ސަބަބުން، ޔުއެފާ އިން ވަނީ އެ ޤައުމުގެ އެންމެހައި ފުޓުބޯޅަ ޓީމުތަކެއް ސަސްޕެންޑުކޮށްފަ އެވެ. އެއާއެކު އިންޓަނޭޝަނަލް އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީ (އައިއޯސީ) އިން ވެސް ވަނީ ރަޝިޔާ އަށް ފިޔަވަޅު އަޅައިފަ އެވެ. އެއާއެކު ބައިނަލްއަޤުވާމީ އެއްވެސް ކުޅިވަރެއްގައި ރަޝިޔާ އަށް ބައިވެރިވެވޭ ގޮތެއް ނުވި އެވެ. އެ ފިޔަވަޅުތަކާއެކު މިިދިޔަ އަހަރު ޤަތަރުގައި އޮތް ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް ކުޅުމުގެ ފުރުސަތު ރަޝިޔާ އަށް ގެއްލުނެ އެވެ. އަނެއްކޮޅުން ރަޝިޔާގައި ކުޅެން އޮތް ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ފައިނަލް ވެސް ވަނީ އެހެން ތަނަކަށް ބަދަލުކޮށްފަ އެވެ.

ޔުއެފާއާ ހަވާލާދީ ބައިނަލްއަޤުވާމީ އެކި އެކި މީޑިއާ ތަކުގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުން، ބޮޑެތި މީހުން ކުރާ ނޭދެވޭ އަމަލުތަކުގެ ސަބަބުން، އެކަމުގެ ޒިންމާ ކުޑަކުދިން ނަގަން ނުޖެހޭނެ އެވެ. އެހެންކަމުން މިހާރު ޔުއެފާ އިން އަންނަނީ ރަޝިޔާގެ ޒުވާން ޤައުމީ ޓީމުތަކަށް އަދަބު ލުއި ކުރަން ނުވަތަ އުވާލަން ވިސްނަމުން ކަމަށް ވެސް ވަނީ ބުނެފަ އެވެ. އެހެންކަމުން އެކަމާ މެދު ޔުއެފާ އިން ރަސްމީ ނިންމުމެއް ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި ނިންމާނެ ކަމަށް ވެސް ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

ރަޝިޔާގެ އެ އަމަލުތަކާ ގުޅިގެން އެ ޤައުމާ ދެކޮޅަށް ދުނިޔޭގެ އެކި އެކި ޤައުމުތަކުން ވެސް ވަނީ ފިޔަވަޅު އަޅައިފަ އެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި އެމެރިކާ އަދި އިނގިރޭސިވިލާތް ހިމެނެ އެވެ. މިހާރު ވެސް އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ބޮޑުވަޒީރު ރިޝީ ސުނާކް އަންނަނީ އެކަމާ ދެކޮޅަށް ވާހަކަ ދައްކަމުންނެވެ. އަދި އަބަދު ވެސް އެ ޤައުމު އޮންނާނީ ޔުކްރެއިންނާ އެއްކޮށް ކަމަށް އަންނަނީ ވިދާޅުވަމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް