ކ. މާލެ
|
25 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | ހޯމަ 18:58
ލަނޑުޖެހުމަށްފަހު ނޭޕާލް ކުޅުންތެރިން އުފާފާޅުކުރަނީ: ފޮޓޯ-ސާފް
ލަނޑުޖެހުމަށްފަހު ނޭޕާލް ކުޅުންތެރިން އުފާފާޅުކުރަނީ: ފޮޓޯ-ސާފް
ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕް
ރާއްޖެ ކަޓުވާލާ ނޭޕާލް ސެމީއަށް
 
ރާއްޖެއަށް ލިބުނީ އެއް ޕޮއިންޓް

19 އަހަރުން ދަށުގެ ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި ރާއްޖެ ކަޓުވާލުމަށްފަހު ނޭޕާލް ސެމީފައިނަލުން ޖާގަ ހޯދައިފިއެވެ.

ރާއްޖެއަށް ސެމީފައިނަލްގައި ފުރުޞަތު ގެއްލުނު މެޗު ނޭޕާލުން ކާމިޔާބުކުރީ 4-1 ނެވެ. މެޗު އެއްވަރުކޮށްލައިގެންވެސް ސެމީއަށް ދިއުމުގެ ފުރުޞަތު އޮތް މެޗުގެ ފުރަތަމަ ހާފްގައިވެސް ނޭޕާލުން ދެ ލަނޑު ޖަހާ ލީޑެއް ނެގިއެވެ. ފުރަތަމަ ހާފްގައި ނޭޕާލްގެ ދެ ލަނޑު ޖެހީ ޕްރަޝާންތް ލަކްސަމްއާއި, ސާމިރު ތަމަންގއެވެ. ދެވަނަ ހާފް ފަށައިގެން 13 ވަނަ މިނިޓްގައި ރާއްޖެއިން ލަނޑެއް ޖަހާ އުއްމީދު ހޯދިއެވެ. ރާއްޖެއަށް ލަނޑު ޖަހައިދިނީ އާދަމް ލަޔާން ރަޝީދެވެ. އެކަމަކު ރާއްޖެއަށް އިތުރު ފުރުޞަތެއް ނުދީ ނޭޕާލްގެ ނިރާޖަމް ދަމީ 88 ވަނަ މިނިޓްގައި ލަނޑުޖަހާ ލީޑް އަލުން ފުޅާކުރިއެވެ. ނޭޕާލްގެ ހަތަރުވަނަ ލަނޑު އިތުރުވަގުތުގައި ޖެހީ ދެވަނަ ލަނޑުވެސް ޖެހި ސާމިރު ތަމަންގއެވެ. މެޗުގެ ބޮޑުބައި ދެޓީމުންވެސް ކުޅުނީ 10 ކުޅުންތެރިންނާއެކުއެވެ. އެއީ ކުޅުމުން ބޭރުގައި ހިނގި ކަމެއްގައި ރާއްޖޭގެ މުހައްމަދު އިޔާން ހަސަންއާއި, ނޭޕާލްގެ ސުޖަން ޑަންގޯލްއަށް ރަތްކާޑް ދެއްކުމުނެވެ.

Advertisement

ނޭޕާލް ސެމީފައިނަލަށް ދަތުރުކުރީ ރާއްޖެ އަތުން މޮޅުވެގެން ހޯދި ތިން ޕޮއިންޓާއެކުއެވެ. ޕާކިސްތާން އަތުންވީ ބައްޔެވެ. ގްރޫޕްގެ އެއްވަނަ ޕާކިސްތާން ހޯދީ ހަތަރު ޕޮއިންޓާއެކުއެވެ. ރާއްޖެ ނިންމާލީ ޕާކިސްތާން އަތުން ހޯދި ޕޮއިންޓާއެކުއެވެ. ޕާކިސްތާނާ ވާދަކޮށް ރާއްޖެ އެއްވަރުވީ 1-1 ނެވެ. އަނެއް ގްރޫޕުން ސެމީއަށް ދަތުރުކުރީ އިންޑިޔާއާއި ބޫޓާނެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް