ކ. މާލެ
|
24 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | އާދީއްތަ 01:05
ރަތްކާޑް ދެއްކުމުން ރޮޑްރީ ދަނޑުން ފައިބަނީ: ފޮޓޯ-ރޮއިޓަރސް
ރަތްކާޑް ދެއްކުމުން ރޮޑްރީ ދަނޑުން ފައިބަނީ: ފޮޓޯ-ރޮއިޓަރސް
ރޮއިޓާސް
އިނގިރޭސި ޕްރިމިއަރ ލީގު
ރޮޑްރީއަށް ރަތްކާޑް، އެކަމަކު ސިޓީ މޮޅު!
 
ސިޓީ ވަނީ ލީގުގައި ފުރަތަމަ ހަ މެޗުވެސް ކާމިޔާބުކޮށްފައި

މިޑްފީލްޑަރ ރޮޑްރީއަށް ރަތްކާޑް ދެއްކި ނަމަވެސް, ދިހަ ކުޅުންތެރިންނާއެކު ކުޅެ މެންޗެސްޓަރ ސިޓީން މޮޅުވުމުގެ ސިލްސިލާ ދަމަހައްޓައިފިއެވެ.

އިނގިރޭސި ޕްރިމިއަރ ލީގު ތާވަލްގެ އެއްވަނަ ޗެމްޕިއަން މެންޗެސްޓަރ ސިޓީން ދެމެހެއްޓީ ނޮޓިންގހަމް ފޮރެސްޓާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުގެ ދެވަނަ ހާފްގެ ފުރަތަމަ މިނެޓުގައި ރޮޑްރީއަށް ރަތްކާޑް ދެއްކުމުން ބާކީ ބައި ދިހަ ކުޅުންތެރިންނާއެކު ކުޅެއެވެ. ރޮޑްރީއަށް ރަތްކަޑް ދެއްކިއިރު ސިޓީން ވަނީ 2 ލަނޑުގެ ލީޑެއް ނަގާފައެވެ. މެޗު ފަށައިގެން ހަތްވަނަ މިނެޓުގައި ލީޑް ނަގައިދިނީ ފޮޑެންއެވެ. އޭގެ ހަތް މިނެޓުފަހުން ދެވަނަ ލަނޑު ޖެހީ ހާލަންޑެވެ.

Advertisement

މެޗުގައި ރޮޑްރީއަށް ސީދާ ރަތްކާޑެއް ދެއްކީ ނޮޓިންގހަމް ފޮރެސްޓްގެ މޯގަން ގިބްސްއަށް ކުރި ފައުލަކަށެވެ. ރަތްކާޑް ދެއްކީ ވީއޭއާރުން ބެލުމަށްފަހުއެވެ. ސީޒަންގެ ކުރީކޮޅު ސިޓީން މޮޅުވުމުގެ ސިލްސިލާ ދަމަހައްޓަމުން ދަނީ އަނިޔާގެ މައްސަލަތަކާއެކުއެވެ. މިމޮޅާއެކު ސިޓީ އެއްވަނާގައި އޮތީ ހަ މެޗުންވެސް މޮޅުވެ 18 ޕޮއިންޓާއެކުއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް