ކ. މާލެ
|
23 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | ހޮނިހިރު 22:59
ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުން ސޯސަން ޖަގަހާގައި ބާއްވާ ކެމްޕެއިން ޖަލްސާ
ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުން ސޯސަން ޖަގަހާގައި ބާއްވާ ކެމްޕެއިން ޖަލްސާ
އެމްޑީޕީ
ރާއްޖޭގައި ބޭރުގެ ސިފައިން ތިބިކަމަށް ބުނާ ވާހަކަ
ރާއްޖޭގައި ބޭރުގެ ސިފައިން ތިބޭ ވާހަކައަށް ރައީސްގެ ސާފު ރައްދެއް - "މިތިބީ ހުރިހާ ތަނެއް ދައްކަން، އެއީ ރޯ ބުހުތާން ދޮގު"
 
އެއްވެސް ތަނެއްގައި، އެއްވެސް ގައުމެއްގެ ބަޔަކު އަސްކަރީ ބޭނުމަކަށް ނުތިބޭނެކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވި
 
ރައީސް ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގެ އިސްތިގުލާލާމެދު ދެއްކި އެފަދަ އެއްވެސް ވާހަކައެއްގައި އެއްވެސް ހަގީގަތެއް ނެތް ކަމަށް
 
ރައީސް ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގެ އެންމެ އިންޗިއެއްވެސް ބޭރުގެ ބަޔަކަށް ނުދެއްވާނެ ކަަމަށް

ރާއްޖޭގައި ބޭރުގެ ސިފައިން ތިބިކަމުގެ ވާހަކަ މެދުނުކެނޑި ދެއްކިނަމަވެސް، އެކަމުގައި އެއްވެސް ހަގީގަތެއް ނެތްކަން ފާހަގަކުރައްވައި، އެފަދަ ވާހަކަތައް ދައްކަވާ ފަރާތްތަކަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަދި ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް، އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހު ރައްދު ދެއްވައިފިއެވެ.

ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ ސޯސަން ޖަގަހާގައި އޮތް ކެމްޕެއިން ޖަލްސާގައި ވާހަކަަފުޅުދައްކަވަމުން ރައީސް ވިދާޅުވީ، އަސްކަރީ ބޭނުމަށް ރާއްޖޭގެ އެއްވެސް ތަނެއްގައި ސިފައިން ނުތިބޭނެކަމަށެވެ. އަދި ރާއްޖޭގައި ބޭރުގެ ސިފައިން ތިބިކަމަށް ބުނެ ދައްކަމުން ދިޔައީ ދޮގު ވާހަކަތަކެއް ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ. ރައީސް މިފަދައިން ވިދާޅުވެފައިވާއިރު އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ވަނީ، އުތުރު ތިލަފަޅަކީ އިންޑިއާގެ އަސްކަރީ ބޭހެއް އަޅާ ތަނެއްކަމަށް ތުހުމަތުކޮށްފައެވެ. އަދި އެތަނުގެ މިލްކުވެރިކަން ދިވެހިންނަށް ނެތްކަމަށްވެސް އައީ ބުނަމުންނެވެ. މީގެ އިތުރުން އައްޑޫ ޕޮލިސް އެކެޑެމީއާ ގުޅޭގޮތުންވެސް މިފަދަ ވާހަކަތަކެއް ފަތުރާފައިވެއެވެ.

Advertisement

އެކަމާގުޅިގެން ރައީސް ވިދާޅުވީ، ރާއްޖޭގެ އިސްތިގުލާލާމެދު ދެއްކި އެފަދަ އެއްވެސް ވާހަކައެއްގައި އެއްވެސް ހަގީގަތެއް ނެތްކަމަށެވެ. އެއްވެސް ތަނެއްގައި، އެއްވެސް ގައުމެއްގެ ބަޔަކު އަސްކަރީ ބޭނުމަކަށް ނުތިބޭނެކަމަށާއި، އެ ހުރިހާ ތަނެއް ދައްކަވަންވެސް ތައްޔާރަށް ހުންނެވި ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ. މީގެ އިތުރުން ރާއްޖޭގެ ބައެއް، އެހެން ބައެއްގެ އަތްމައްޗަށް މިލްކުކުރުމަށް ރޭގަނޑުގެ ވަގުތެއްގައި މަޖިލިސް އެއްކުރީ ކޮން ބައެއްކަން އާއްމުންނަށް އެނގޭނެ ކަަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ. ރާއްޖޭގެ ބިން ބޭރުގެ ފަރާތްތަކަށް މިލްކުކުރެވޭ ގޮތަށް ކުރީގެ ސަރުކާރުން އިސްލާހު ގެނައުމުން، އެކަމާ ދެކޮޅަށް އޭރުވެސް އަޑު އުފުލަމުން ދިޔައީ މިހާރުގެ ސަރުކާރުގައި ތިބި ފަރާތްތައްކަން ރައީސްގެ ވާހަކަފުޅުގައި ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އެކަމަށް ހައްލު ގެނެސް، މި ސަރުކާރުން ވެރިކަމަށް އައުމަށްފަހު އެންމެ ފުރަތަމަ ކުރި ކަމަކީ އެ އިސްލާހު ބަދަލުކުރުން ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

ރައީސް ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގެ އެންމެ އިންޗިއެއްވެސް ބޭރުގެ ބަޔަކަށް ނުދެއްވާނެ ކަަމަށެވެ. އަދި ރާއްޖޭގެ ޚާރިޖީ ސިޔާސަތުގެ އެންމެ އިސްކަމަކީ ގައުމުގެ މަސްލަހަތުކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ. ރާއްޖޭގެ ކަންކަމުގައި ބަސް ކިޔާނީ ދިވެހިންކަމަށާއި، ރާއްޖޭގެ ކަންކަންކަމުގައި ގޮތް ނިންމާނީ ދިވެހިން ކަމަށް ރައީސް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. މީގެ އިތުރުން ކުރީގެ ސަރުކާރުން ގުޅުން ކަނޑާލާފައިވާ ގައުމުތަކާއެކު މި ސަރުކާރުން ގުޅުން ބަދަހިކޮށްފައި ވާކަމަށާއި، މިއަދު ދިވެހިންނަކީ ބައިނަލްއަގުވާމީ މައިދާނުގައި ބަސްކިޔޭ ބައެއް ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
50%
50%
ކޮމެންޓް