ކ. މާލެ
|
23 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | ހޮނިހިރު 09:48
ސިޓީގެ ކޯޗު ޕެޕް ގާޑިއޯލާ އަދި ހޫލިއަން އަލްވަރޭޒް
ސިޓީގެ ކޯޗު ޕެޕް ގާޑިއޯލާ އަދި ހޫލިއަން އަލްވަރޭޒް
ރޮއިޓާސް
މެންޗެސްޓަރ ސިޓީ
އަލްވަރޭޒްގެ ހުނަރާމެދު ގާޑިއޯލާގެ ތައުރީފު!
 
ގާޑިއޯލާ ފާހަގަ ކުރި ގޮތުގައި އަލްވަރޭޒް އަކީ އަޚުލާޤު ރަނގަޅު ކުޅުންތެރިޔެއް

މެންޗެސްޓަރ ސިޓީ އަށް ކުޅެމުން އަންނަ އާޖެންޓީނާގެ ޒުވާން ފޯވާޑް ހޫލިއަން އަލްވަރޭޒްގެ ހުނަރަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ޕެޕް ގާޑިއޯލާ ތައުރީފު ކޮށްފި އެވެ.

އުމުރުން 23 އަހަރުގެ ކުޅުންތެރިޔާއާ ގުޅޭ ގޮތުން ވާހަކަ ދައްކަމުން ގާޑިއޯލާ ބުނީ، އޭނާ އަކީ ވަރަށް ހުނަރުވެރި، މޮޅު ކުޅުންތެރިޔެއް ކަމަށެވެ. ގާޑިއޯލާ ފާހަގަ ކުރި ގޮތުގައި އަލްވަރޭޒް އަކީ އަޚުލާޤު ރަނގަޅު ކުޅުންތެރިޔެކެވެ. ދަނޑު މަތީގައި ވިޔަސް ނުވަތަ ދަނޑުން ބޭރުގައި ވިޔަސް އޭނާ އަކީ ރަނގަޅު އަޚުލާޤެއްގައި ހިފަހައްޓަމުން އަންނަ ކުޅުންތެރިޔެއް ކަމަށް އޭނާ ވަނީ ބުނެފަ އެވެ. ފުޓުބޯޅަ ކުޅޭ، މީހުން ބަަލައިގަންނަ ކުޅުންތެރިޔަކަށްވާން ބޭނުންނަމަ، އެއީ ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއްގެ ގޮތުގައި އޮންނާނެ ކަމެއް ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

Advertisement

ސިޓީ އަށް ބަދަލުވި ފަހުން ވެސް އަލްވަރޭޒްގެ ފަރާތުން ފެންނަމުން އަންނަނީ މޮޅު ކުޅުމެއް ކަމަށާއި، އެކަމާ ދެބަސްވެވޭނެ ޖާގައެއް ނެތް ކަމަށް ގާޑިއޯލާ ބުންޏެވެ. އޭނާ ފާހަގަ ކުރި ގޮތުގައި އާޖެންޓީނާ އާއެކު ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް ކާމިޔާބު ނުކުރެވުނު ނަމަވެސް، އަލްވަރޭޒްގެ ފަރާތުން އެދައްކާ މޮޅު ކުޅުން ފެންނާނެ އެވެ. އިތުރަށް ވާހަކަ ދައްކަމުން ގާޑިއޯލާ ބުނީ ކުޅުމުގެ ފުރުސަތު ނުލިބިއްޖެ ނަމަ، އަލްވަރޭޒް ހިތްހަމަ ނުޖެހޭނެ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އެއީ ނަފުރަތެއް އޮވެގެން ވާ ކަމެއް ނޫންކަން ފާހަގަކޮށް ގާޑިއޯލާ ބުނީ، އަލްވަރޭޒް ހުންނަނީ އަބަދު ވެސް އެންމެ ރަނގަޅު ފުރުސަތަށް ތައްޔާރަށް ކަމަށެވެ.

ރިވާ ޕްލޭޓްގައި ހުރުމަށްފަހު އަލްވަރޭޒް ސިޓީ އަށް ބަދަލުވީ 2022 ވަނަ އަހަރުގެ ޖަނަވަރީ މަަހުގެ ތެރޭގަ އެވެ. އޭގެ ފަހުން އެ އަހަރު ޤަތަރުގައި އޮތް ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕްގައި އާޖެންޓީނާގެ ސްކޮޑުގައި އޭނާ ހިމެނުނެވެ. އެ މުބާރާތުގައި އަލްވަރޭޒްގެ ފަރާތުން މޮޅު ކުޅުމެއް ވެސް ފެނިފައިވާއިރު، މުބާރާތުގެ އެންމެ މޮޅު ޒުވާން ކުޅުންތެރިޔަކަށް ހޮވުނީ ވެސް އޭނާ އެވެ. އަލްވަރޭޒް ވަނީ މިހާތަނަށް ސިޓީ އަށް ކުޅެދިން 57 މެޗުގައި 21 ލަނޑު ޖަހައިފަ އެވެ. އެ ކުލަބާއެކު އޭނާ ވަނީ ޕްރިމިއާ ލީގު، އެފްއޭ ކަޕް، ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގު އަދި ޔުއެފާ ސުޕަ ކަޕް ކާމިޔާބުކޮށްފަ އެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
50%
0%
50%
0%
ކޮމެންޓް