ކ. މާލެ
|
23 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | ހޮނިހިރު 09:34
އަލް ނަސްރުން ކުޅުނު މެޗުގައި ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު ރޮނާލްޑޯ އުފާ ފާޅު ކުރަނީ
އަލް ނަސްރުން ކުޅުނު މެޗުގައި ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު ރޮނާލްޑޯ އުފާ ފާޅު ކުރަނީ
ރޮއިޓާސް
ސައުދީ ޕްރޯ ލީގު
އަލް އަަހްލީ ސައުދީ އަތުން އަލް ނަސްރަށް އުނދަގޫ މޮޅެއް
 
މޮޅާއެކު އަލް ނަސްރު އޮތީ ލީގު ތާވަލްގެ ފަސް ވަނައިގައި

ސައުދީ ޕްރޯ ލީގުގައި އަލް އަހްލީ ސައުދީއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުން އަލް ނަސްރު މޮޅުވެއްޖެ އެވެ.

ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ ކުޅުނު މެޗު އަލް ނަސްރުން ކާމިޔާބު ކުރީ 4-3 އިންނެވެ. މެޗު ފަށައިގެން ހަތަރު ވަނަ މިނެޓުގައި އަލް ނަސްރަށް ލީޑު ނަގައިދިނީ ކެޕްޓަން ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ އެވެ. އޭގެ ފަހުން މެޗުގެ 17 ވަނަ މިނެޓުގައި އެ ޓީމަށް ލީޑު ފުޅާ ކޮށްދިނީ ޓަލިސްކާ އެވެ. އަލް ނަސްރުން ދެ ލަނޑު ޖެހި ފަހުން، އަލް އަހްލީ އިން ވަނީ ލަނޑެއް ޖަހައިފަ އެވެ. ފުރަތަމަ ހާފުގެ 30 ވަނަ މިނެޓުގައި އެ ޓީމުގެ ފުރަތަމަ ލަނޑު ޖެހީ ފްރޭންކް ކެސިއޭ އެވެ. ނަމަވެސް ފުރަތަމަ ހާފުގެ އިތުރު ވަގުތުގެ ތެރޭގައި ޓަލިސްކާ ވަނީ އަލް ނަސްރުގެ ތިން ވަނަ ލަނޑު ޖަހައިފަ އެވެ. ދެ ވަނަ ހާފު ފަށައިގެން ފަސް ވަނަ މިނެޓުގައި އަލް އަހްލީ އަށް ލިބުނު ޕެނަލްޓީއެއް ކާމިޔާބުކޮށް، އެ ޓީމަށް ފަރަގު ކުޑަ ކޮށްދިނީ ރިޔާދު މާރޭޒް އެވެ. ނަމަވެސް އޭގެ ދެ މިނެޓު ފަހުން ރޮނާލްޑޯ ވަނީ އަލް ނަސްރުގެ ހަތަރު ވަނަ ލަނޑު ޖަހައިފަ އެވެ. އޭގެ ފަހުން 87 ވަނަ މިނެޓުގައި އަލް އަހްލީގެ ފެރާސް އަލްބްރިކާން ވަނީ ލަނޑެއް ޖަހައި އެ ޓީމަށް އަނެއްކާ ވެސް ފަރަގު ކުޑަ ކޮށްދީފަ އެވެ. މެޗުގެ ފަހު ފަސް މިނެޓުގެ ތެރޭގައި އަލް އަހްލީ އަށް ވަނީ ނަތީޖާ ހަމަހަމަ ކުރުމަށް ވެސް ތަނަވަސް ފުރުސަތު ލިބިފަ އެވެ.

Advertisement

މޮޅާއެކު އަލް ނަސްރު އޮތީ ލީގު ތާވަލްގެ ފަސް ވަނައިގަ އެވެ. އެއީ ލީގުގައި މިހާތަނަށް ކުޅުނު ހަތް މެޗުން 15 ޕޮއިންޓު ހޯދައިގެންނެވެ. އަލް ނަސްރު އަތުން ބަލިވި އަހް އަހްލީ އަށް ވެސް ލިބެނީ ހަތް މެޗުން 15 ޕޮއިންޓެވެ. ލީގު ތާވަލްގެ ހަ ވަނައިގައި އެ ޓީމު އޮތްއިރު، އަލް ނަސްރު ކުރި ހޯދަނީ ފައިދާ ލަނޑުންނެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް